Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Đồng Nai trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đồng Nai hiện tại, Dự báo thời tiết Đồng Nai trong 2 tuần tới
18:00 22/06
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 32.6°C
沉淀: 53%
湿度: 86%
风向: 西南
风速: 17km/h
19:00 22/06
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 32.1°C
沉淀: 38%
湿度: 90%
风向: 西南
风速: 14km/h
20:00 22/06
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 31.7°C
沉淀: 16%
湿度: 91%
风向: 西南
风速: 13km/h
21:00 22/06
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.4°C
沉淀: 12%
湿度: 90%
风向: 西南
风速: 9km/h
22:00 22/06
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.2°C
沉淀: 4%
湿度: 92%
风向: 西南
风速: 9km/h
23:00 22/06
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.6°C
沉淀: 4%
湿度: 92%
风向: 西南
风速: 7km/h
00:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.3°C
沉淀: 3%
湿度: 94%
风向: 西南
风速: 7km/h
01:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30°C
沉淀: 8%
湿度: 95%
风向: 西南
风速: 7km/h
02:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 29.8°C
沉淀: 9%
湿度: 97%
风向: 西南
风速: 7km/h
03:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 29.6°C
沉淀: 9%
湿度: 96%
风向: 西南
风速: 6km/h
04:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 29.6°C
沉淀: 13%
湿度: 96%
风向: 西南
风速: 6km/h
05:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 29.7°C
沉淀: 13%
湿度: 97%
风向: 西南
风速: 5km/h
06:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.1°C
沉淀: 12%
湿度: 96%
风向: 西南
风速: 6km/h
07:00 23/06
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 32.2°C
沉淀: 51%
湿度: 92%
风向: 西南
风速: 8km/h
08:00 23/06
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 33.2°C
沉淀: 67%
湿度: 89%
风向: 西南偏西
风速: 11km/h
09:00 23/06
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 34.4°C
沉淀: 69%
湿度: 84%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
10:00 23/06
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 35.7°C
沉淀: 77%
湿度: 83%
风向: 西南偏西
风速: 15km/h
11:00 23/06
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 36.5°C
沉淀: 71%
湿度: 78%
风向: 西
风速: 15km/h
12:00 23/06
描述: 雷雨
温度: 31°C
感觉像: 37.8°C
沉淀: 65%
湿度: 74%
风向: 西
风速: 14km/h
13:00 23/06
描述: 雷雨
温度: 31°C
感觉像: 37.5°C
沉淀: 88%
湿度: 71%
风向: 西
风速: 14km/h
14:00 23/06
描述: 雷雨
温度: 31°C
感觉像: 37.1°C
沉淀: 96%
湿度: 72%
风向: 西
风速: 15km/h
15:00 23/06
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 35.4°C
沉淀: 93%
湿度: 75%
风向: 西
风速: 15km/h
16:00 23/06
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 34.6°C
沉淀: 81%
湿度: 77%
风向: 西
风速: 15km/h
17:00 23/06
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 33.1°C
沉淀: 76%
湿度: 82%
风向: 西
风速: 14km/h
18:00 23/06
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 32.1°C
沉淀: 61%
湿度: 85%
风向: 西
风速: 8km/h
19:00 23/06
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 31.7°C
沉淀: 49%
湿度: 89%
风向: 西
风速: 6km/h
20:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.1°C
沉淀: 24%
湿度: 91%
风向: 西
风速: 5km/h
21:00 23/06
描述: 局部雷雨
温度: 27°C
感觉像: 30.9°C
沉淀: 32%
湿度: 91%
风向: 西
风速: 7km/h
22:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.4°C
沉淀: 24%
湿度: 93%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
23:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.1°C
沉淀: 24%
湿度: 91%
风向: 西南偏西
风速: 6km/h
00:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 29.6°C
沉淀: 23%
湿度: 94%
风向: 西南偏西
风速: 6km/h
01:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 29.5°C
沉淀: 13%
湿度: 95%
风向: 西南
风速: 6km/h
02:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 25°C
感觉像: 29.2°C
沉淀: 13%
湿度: 97%
风向: 西南
风速: 6km/h
03:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 25°C
感觉像: 28.9°C
沉淀: 13%
湿度: 97%
风向: 西南
风速: 6km/h
04:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 25°C
感觉像: 28.9°C
沉淀: 14%
湿度: 97%
风向: 西南
风速: 6km/h
05:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 25°C
感觉像: 28.8°C
沉淀: 14%
湿度: 97%
风向: 西南偏西
风速: 5km/h
06:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 25°C
感觉像: 29.4°C
沉淀: 14%
湿度: 97%
风向: 西南
风速: 4km/h
07:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.8°C
沉淀: 24%
湿度: 92%
风向: 西南偏西
风速: 6km/h
08:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 33.7°C
沉淀: 24%
湿度: 87%
风向: 西
风速: 8km/h
09:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 35°C
沉淀: 24%
湿度: 80%
风向: 西
风速: 10km/h
10:00 24/06
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 36.9°C
沉淀: 37%
湿度: 76%
风向: 西
风速: 11km/h
11:00 24/06
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 38°C
沉淀: 35%
湿度: 71%
风向: 西北偏西
风速: 12km/h
12:00 24/06
描述: 雷阵雨
温度: 32°C
感觉像: 39.4°C
沉淀: 40%
湿度: 67%
风向: 西北偏西
风速: 12km/h
13:00 24/06
描述: 雷阵雨
温度: 32°C
感觉像: 39.2°C
沉淀: 58%
湿度: 64%
风向: 西北偏西
风速: 12km/h
14:00 24/06
描述: 雷雨
温度: 32°C
感觉像: 39.5°C
沉淀: 79%
湿度: 64%
风向: 西北偏西
风速: 12km/h
15:00 24/06
描述: 雷雨
温度: 32°C
感觉像: 38.3°C
沉淀: 78%
湿度: 67%
风向: 西
风速: 13km/h
16:00 24/06
描述: 雷雨
温度: 31°C
感觉像: 36.9°C
沉淀: 68%
湿度: 70%
风向: 西
风速: 10km/h
17:00 24/06
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 36.3°C
沉淀: 71%
湿度: 74%
风向: 西
风速: 10km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
34°C
Hải Phòng
32°C
Bắc Giang
34°C
Bắc Kạn
31°C
Bắc Ninh
34°C
Cao Bằng
30°C
Hà Giang
32°C
Hà Nam
34°C
Hòa Bình
33°C
Hưng Yên
34°C
Lai Châu
28°C
Lạng Sơn
31°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
33°C
Nam Định
33°C
Ninh Bình
34°C
Phú Thọ
34°C
Sơn La
31°C
Thái Bình
33°C
Thanh Hóa
33°C
Tuyên Quang
33°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call