Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hà Nam trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hà Nam hiện tại, Dự báo thời tiết Hà Nam trong 2 tuần tới
18:00 29/11
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 33°C
沉淀: 3%
湿度: 81%
风向: 东南偏南
风速: 15km/h
19:00 29/11
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 32°C
沉淀: 3%
湿度: 87%
风向: 东南偏南
风速: 14km/h
20:00 29/11
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 31.8°C
沉淀: 3%
湿度: 90%
风向: 东南偏南
风速: 12km/h
21:00 29/11
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.3°C
沉淀: 4%
湿度: 91%
风向: 东南偏南
风速: 11km/h
22:00 29/11
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.2°C
沉淀: 6%
湿度: 91%
风向: 东南偏南
风速: 9km/h
23:00 29/11
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.1°C
沉淀: 9%
湿度: 92%
风向: 东南偏南
风速: 8km/h
00:00 30/11
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31°C
沉淀: 20%
湿度: 92%
风向: 东南偏南
风速: 8km/h
01:00 30/11
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 31°C
沉淀: 42%
湿度: 93%
风向: 东南
风速: 7km/h
02:00 30/11
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.6°C
沉淀: 44%
湿度: 95%
风向: 东南
风速: 7km/h
03:00 30/11
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.5°C
沉淀: 55%
湿度: 94%
风向: 东南
风速: 7km/h
04:00 30/11
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 30.3°C
沉淀: 63%
湿度: 94%
风向: 东南
风速: 7km/h
05:00 30/11
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 29.9°C
沉淀: 69%
湿度: 96%
风向: 东南
风速: 8km/h
06:00 30/11
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 29.5°C
沉淀: 72%
湿度: 95%
风向: 东南
风速: 8km/h
07:00 30/11
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 29.5°C
沉淀: 73%
湿度: 94%
风向: 东南偏东
风速: 9km/h
08:00 30/11
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 29.8°C
沉淀: 70%
湿度: 93%
风向: 东南偏东
风速: 11km/h
09:00 30/11
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 30.1°C
沉淀: 72%
湿度: 87%
风向: 东南偏东
风速: 14km/h
10:00 30/11
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 29.2°C
沉淀: 75%
湿度: 84%
风向: 东南偏东
风速: 16km/h
11:00 30/11
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 28.3°C
沉淀: 79%
湿度: 82%
风向:
风速: 18km/h
12:00 30/11
描述:
温度: 24°C
感觉像: 26.9°C
沉淀: 79%
湿度: 86%
风向: 东北偏东
风速: 20km/h
13:00 30/11
描述: 小雨
温度: 24°C
感觉像: 24.8°C
沉淀: 71%
湿度: 86%
风向: 东北偏东
风速: 20km/h
14:00 30/11
描述: 小雨
温度: 23°C
感觉像: 24.1°C
沉淀: 62%
湿度: 84%
风向: 东北
风速: 20km/h
15:00 30/11
描述: 小雨
温度: 23°C
感觉像: 23.5°C
沉淀: 60%
湿度: 83%
风向: 东北
风速: 19km/h
16:00 30/11
描述: 阵雨
温度: 22°C
感觉像: 23°C
沉淀: 38%
湿度: 83%
风向: 东北
风速: 18km/h
17:00 30/11
描述: 阵雨
温度: 21°C
感觉像: 21.8°C
沉淀: 38%
湿度: 84%
风向: 东北偏北
风速: 18km/h
18:00 30/11
描述: 阵雨
温度: 20°C
感觉像: 20.9°C
沉淀: 39%
湿度: 87%
风向: 东北偏北
风速: 17km/h
19:00 30/11
描述: 阵雨
温度: 20°C
感觉像: 20.7°C
沉淀: 37%
湿度: 87%
风向: 东北偏北
风速: 16km/h
20:00 30/11
描述: 阵雨
温度: 20°C
感觉像: 20.3°C
沉淀: 35%
湿度: 90%
风向: 东北偏北
风速: 16km/h
21:00 30/11
描述: 短时阵雨
温度: 20°C
感觉像: 20.2°C
沉淀: 33%
湿度: 88%
风向: 东北偏北
风速: 16km/h
22:00 30/11
描述: 阵雨
温度: 20°C
感觉像: 20°C
沉淀: 46%
湿度: 88%
风向: 东北偏北
风速: 16km/h
23:00 30/11
描述: 阵雨
温度: 19°C
感觉像: 19.5°C
沉淀: 43%
湿度: 88%
风向: 东北偏北
风速: 15km/h
00:00 01/12
描述: 阵雨
温度: 19°C
感觉像: 19.3°C
沉淀: 48%
湿度: 91%
风向: 东北偏北
风速: 15km/h
01:00 01/12
描述: 阵雨
温度: 18°C
感觉像: 19.1°C
沉淀: 50%
湿度: 93%
风向: 东北偏北
风速: 15km/h
02:00 01/12
描述: 阵雨
温度: 18°C
感觉像: 17.8°C
沉淀: 54%
湿度: 92%
风向: 东北偏北
风速: 15km/h
03:00 01/12
描述: 阵雨
温度: 18°C
感觉像: 17.3°C
沉淀: 45%
湿度: 96%
风向:
风速: 15km/h
04:00 01/12
描述: 阵雨
温度: 18°C
感觉像: 17.3°C
沉淀: 39%
湿度: 95%
风向:
风速: 15km/h
05:00 01/12
描述: 阵雨
温度: 17°C
感觉像: 16.7°C
沉淀: 38%
湿度: 96%
风向:
风速: 14km/h
06:00 01/12
描述: 阵雨
温度: 16°C
感觉像: 15.8°C
沉淀: 46%
湿度: 94%
风向:
风速: 15km/h
07:00 01/12
描述: 阵雨
温度: 16°C
感觉像: 15.6°C
沉淀: 45%
湿度: 91%
风向:
风速: 15km/h
08:00 01/12
描述: 阵雨
温度: 16°C
感觉像: 15°C
沉淀: 48%
湿度: 93%
风向:
风速: 15km/h
09:00 01/12
描述: 阵雨
温度: 15°C
感觉像: 14.1°C
沉淀: 46%
湿度: 96%
风向:
风速: 16km/h
10:00 01/12
描述: 短时阵雨
温度: 15°C
感觉像: 14.1°C
沉淀: 31%
湿度: 95%
风向:
风速: 16km/h
11:00 01/12
描述: 短时阵雨
温度: 15°C
感觉像: 14.5°C
沉淀: 31%
湿度: 88%
风向:
风速: 16km/h
12:00 01/12
描述: 多云
温度: 15°C
感觉像: 14.4°C
沉淀: 24%
湿度: 86%
风向:
风速: 16km/h
13:00 01/12
描述: 多云
温度: 15°C
感觉像: 14.3°C
沉淀: 24%
湿度: 87%
风向:
风速: 15km/h
14:00 01/12
描述: 多云
温度: 15°C
感觉像: 14.2°C
沉淀: 22%
湿度: 88%
风向:
风速: 15km/h
15:00 01/12
描述: 多云
温度: 15°C
感觉像: 14°C
沉淀: 19%
湿度: 88%
风向:
风速: 15km/h
16:00 01/12
描述: 多云
温度: 15°C
感觉像: 14°C
沉淀: 14%
湿度: 89%
风向:
风速: 15km/h
17:00 01/12
描述: 多云
温度: 15°C
感觉像: 14.1°C
沉淀: 17%
湿度: 88%
风向:
风速: 14km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
29°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
27°C
Bắc Ninh
29°C
Cao Bằng
27°C
Hà Giang
28°C
Hà Nam
29°C
Hòa Bình
29°C
Hưng Yên
28°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
26°C
Quảng Ninh
26°C
Lào Cai
29°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
28°C
Phú Thọ
29°C
Sơn La
26°C
Thái Bình
28°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
28°C
Vĩnh Phúc
29°C
Yên Bái
28°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call