Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hòa Bình trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hòa Bình hiện tại, Dự báo thời tiết Hòa Bình trong 2 tuần tới
08:00 24/10
描述: 大部分地区多云
温度: 21°C
感觉像: 20.6°C
沉淀: 2%
湿度: 74%
风向: 东北偏北
风速: 4km/h
09:00 24/10
描述: 大部分地区多云
温度: 22°C
感觉像: 21.6°C
沉淀: 1%
湿度: 68%
风向: 东北偏北
风速: 7km/h
10:00 24/10
描述: 局部多云
温度: 22°C
感觉像: 22.4°C
沉淀: 1%
湿度: 64%
风向:
风速: 8km/h
11:00 24/10
描述: 局部多云
温度: 23°C
感觉像: 22.6°C
沉淀: 1%
湿度: 65%
风向: 东北偏北
风速: 8km/h
12:00 24/10
描述: 大部分地区多云
温度: 23°C
感觉像: 23.2°C
沉淀: 1%
湿度: 63%
风向:
风速: 8km/h
13:00 24/10
描述: 大部分地区多云
温度: 24°C
感觉像: 23.6°C
沉淀:
湿度: 63%
风向:
风速: 8km/h
14:00 24/10
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 23.7°C
沉淀: 1%
湿度: 62%
风向:
风速: 8km/h
15:00 24/10
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 24°C
沉淀: 1%
湿度: 62%
风向:
风速: 8km/h
16:00 24/10
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 23.7°C
沉淀: 1%
湿度: 63%
风向:
风速: 8km/h
17:00 24/10
描述: 局部多云
温度: 23°C
感觉像: 22.7°C
沉淀: 3%
湿度: 68%
风向:
风速: 5km/h
18:00 24/10
描述: 局部多云
温度: 21°C
感觉像: 21.3°C
沉淀: 4%
湿度: 75%
风向:
风速: 4km/h
19:00 24/10
描述: 局部多云
温度: 21°C
感觉像: 20.8°C
沉淀: 5%
湿度: 78%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
20:00 24/10
描述: 局部多云
温度: 20°C
感觉像: 20.4°C
沉淀: 5%
湿度: 81%
风向: 西北偏北
风速: 3km/h
21:00 24/10
描述: 局部多云
温度: 20°C
感觉像: 20.4°C
沉淀: 5%
湿度: 84%
风向: 西
风速: 3km/h
22:00 24/10
描述: 大部晴朗
温度: 20°C
感觉像: 20.1°C
沉淀: 6%
湿度: 86%
风向: 西
风速: 3km/h
23:00 24/10
描述: 大部晴朗
温度: 19°C
感觉像: 19.5°C
沉淀: 6%
湿度: 87%
风向: 西
风速: 3km/h
00:00 25/10
描述: 大部晴朗
温度: 19°C
感觉像: 19.3°C
沉淀: 7%
湿度: 90%
风向: 西
风速: 2km/h
01:00 25/10
描述: 大部晴朗
温度: 19°C
感觉像: 19°C
沉淀: 7%
湿度: 90%
风向: 西北偏西
风速: 3km/h
02:00 25/10
描述: 大部晴朗
温度: 18°C
感觉像: 18.2°C
沉淀: 7%
湿度: 92%
风向: 西
风速: 2km/h
03:00 25/10
描述: 大部晴朗
温度: 18°C
感觉像: 18.1°C
沉淀: 7%
湿度: 91%
风向: 西
风速: 3km/h
04:00 25/10
描述: 晴朗无云
温度: 18°C
感觉像: 18.2°C
沉淀: 7%
湿度: 90%
风向: 西北偏西
风速: 3km/h
05:00 25/10
描述: 大部晴朗
温度: 18°C
感觉像: 18.2°C
沉淀: 7%
湿度: 90%
风向: 西
风速: 3km/h
06:00 25/10
描述: 大部地区晴朗
温度: 19°C
感觉像: 19.1°C
沉淀: 7%
湿度: 88%
风向: 西北偏西
风速: 3km/h
07:00 25/10
描述: 大部地区晴朗
温度: 19°C
感觉像: 19.7°C
沉淀: 6%
湿度: 87%
风向: 西北偏西
风速: 3km/h
08:00 25/10
描述: 大部地区晴朗
温度: 21°C
感觉像: 21.6°C
沉淀: 5%
湿度: 80%
风向:
风速: 4km/h
09:00 25/10
描述: 局部多云
温度: 23°C
感觉像: 22.9°C
沉淀: 2%
湿度: 71%
风向: 东北偏北
风速: 7km/h
10:00 25/10
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 23.9°C
沉淀:
湿度: 64%
风向: 东北偏北
风速: 8km/h
11:00 25/10
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 24.7°C
沉淀:
湿度: 60%
风向: 东北偏北
风速: 8km/h
12:00 25/10
描述: 大部地区晴朗
温度: 25°C
感觉像: 26.5°C
沉淀:
湿度: 59%
风向: 东北
风速: 8km/h
13:00 25/10
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 26.7°C
沉淀:
湿度: 57%
风向: 东北
风速: 7km/h
14:00 25/10
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 26.9°C
沉淀:
湿度: 57%
风向: 东北
风速: 6km/h
15:00 25/10
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 26.8°C
沉淀:
湿度: 56%
风向: 东北
风速: 6km/h
16:00 25/10
描述: 大部地区晴朗
温度: 25°C
感觉像: 26.5°C
沉淀:
湿度: 58%
风向: 东北
风速: 5km/h
17:00 25/10
描述: 晴朗
温度: 24°C
感觉像: 24.3°C
沉淀: 2%
湿度: 63%
风向: 东北偏东
风速: 4km/h
18:00 25/10
描述: 晴朗无云
温度: 22°C
感觉像: 22.7°C
沉淀: 4%
湿度: 72%
风向: 东南偏东
风速: 3km/h
19:00 25/10
描述: 晴朗无云
温度: 22°C
感觉像: 22°C
沉淀: 4%
湿度: 76%
风向: 东南
风速: 3km/h
20:00 25/10
描述: 晴朗无云
温度: 21°C
感觉像: 21.4°C
沉淀: 5%
湿度: 79%
风向: 东南偏南
风速: 3km/h
21:00 25/10
描述: 晴朗无云
温度: 20°C
感觉像: 20.7°C
沉淀: 5%
湿度: 83%
风向:
风速: 3km/h
22:00 25/10
描述: 晴朗无云
温度: 20°C
感觉像: 20.4°C
沉淀: 6%
湿度: 84%
风向: 西南偏南
风速: 4km/h
23:00 25/10
描述: 晴朗无云
温度: 20°C
感觉像: 20°C
沉淀: 6%
湿度: 86%
风向: 西南偏南
风速: 4km/h
00:00 26/10
描述: 晴朗无云
温度: 19°C
感觉像: 19.7°C
沉淀: 7%
湿度: 89%
风向: 西南
风速: 3km/h
01:00 26/10
描述: 晴朗无云
温度: 19°C
感觉像: 19.6°C
沉淀: 7%
湿度: 91%
风向: 西南
风速: 3km/h
02:00 26/10
描述: 晴朗无云
温度: 19°C
感觉像: 19.3°C
沉淀: 7%
湿度: 92%
风向: 西南
风速: 3km/h
03:00 26/10
描述: 晴朗无云
温度: 19°C
感觉像: 19.2°C
沉淀: 7%
湿度: 94%
风向: 西南偏西
风速: 3km/h
04:00 26/10
描述: 大部晴朗
温度: 18°C
感觉像: 19°C
沉淀: 7%
湿度: 92%
风向: 西南偏西
风速: 3km/h
05:00 26/10
描述: 大部晴朗
温度: 18°C
感觉像: 18.1°C
沉淀: 7%
湿度: 94%
风向: 西南偏西
风速: 3km/h
06:00 26/10
描述: 大部地区晴朗
温度: 18°C
感觉像: 18.1°C
沉淀: 7%
湿度: 94%
风向: 西南偏西
风速: 3km/h
07:00 26/10
描述: 大部地区晴朗
温度: 19°C
感觉像: 19.8°C
沉淀: 7%
湿度: 90%
风向: 西南偏西
风速: 2km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
20°C
Hải Phòng
20°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
18°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
19°C
Hà Nam
19°C
Hòa Bình
20°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
17°C
Lạng Sơn
16°C
Quảng Ninh
19°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
16°C
Thái Bình
20°C
Thanh Hóa
20°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
19°C
Yên Bái
19°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call