Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Khánh Hòa trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Khánh Hòa hiện tại, Dự báo thời tiết Khánh Hòa trong 2 tuần tới
18:00 22/06
描述: 局部雷雨
温度: 30°C
感觉像: 34.9°C
沉淀: 30%
湿度: 72%
风向: 西南
风速: 21km/h
19:00 22/06
描述: 局部多云
温度: 29°C
感觉像: 34.7°C
沉淀: 12%
湿度: 73%
风向: 西南偏西
风速: 18km/h
20:00 22/06
描述: 局部多云
温度: 29°C
感觉像: 34.3°C
沉淀: 7%
湿度: 76%
风向: 西
风速: 15km/h
21:00 22/06
描述: 局部多云
温度: 29°C
感觉像: 33.4°C
沉淀: 7%
湿度: 79%
风向: 西
风速: 5km/h
22:00 22/06
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 32.7°C
沉淀: 5%
湿度: 80%
风向: 西
风速: 5km/h
23:00 22/06
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 32.1°C
沉淀: 4%
湿度: 82%
风向: 西北偏西
风速: 5km/h
00:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.5°C
沉淀: 4%
湿度: 81%
风向: 西北偏西
风速: 6km/h
01:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 30.7°C
沉淀: 6%
湿度: 83%
风向: 西北偏西
风速: 5km/h
02:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 30.5°C
沉淀: 6%
湿度: 83%
风向: 西北
风速: 5km/h
03:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 30°C
沉淀: 6%
湿度: 83%
风向: 西北偏西
风速: 5km/h
04:00 23/06
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 29.4°C
沉淀: 10%
湿度: 83%
风向: 西北偏西
风速: 4km/h
05:00 23/06
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 29.1°C
沉淀: 6%
湿度: 83%
风向: 西北偏西
风速: 4km/h
06:00 23/06
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 30.3°C
沉淀: 5%
湿度: 79%
风向: 西北
风速: 3km/h
07:00 23/06
描述: 局部多云
温度: 29°C
感觉像: 32.4°C
沉淀: 4%
湿度: 71%
风向: 西北偏西
风速: 5km/h
08:00 23/06
描述: 局部多云
温度: 31°C
感觉像: 34.9°C
沉淀: 3%
湿度: 62%
风向: 西
风速: 5km/h
09:00 23/06
描述: 局部多云
温度: 32°C
感觉像: 37.3°C
沉淀: 5%
湿度: 56%
风向: 西南偏西
风速: 4km/h
10:00 23/06
描述: 局部多云
温度: 33°C
感觉像: 38.7°C
沉淀: 14%
湿度: 54%
风向:
风速: 6km/h
11:00 23/06
描述: 局部多云
温度: 34°C
感觉像: 39.7°C
沉淀: 18%
湿度: 54%
风向:
风速: 9km/h
12:00 23/06
描述: 局部多云
温度: 34°C
感觉像: 40.3°C
沉淀: 24%
湿度: 52%
风向: 东南偏东
风速: 12km/h
13:00 23/06
描述: 雷阵雨
温度: 34°C
感觉像: 39.8°C
沉淀: 36%
湿度: 52%
风向: 东南偏东
风速: 12km/h
14:00 23/06
描述: 雷阵雨
温度: 34°C
感觉像: 39.9°C
沉淀: 39%
湿度: 51%
风向: 东南
风速: 12km/h
15:00 23/06
描述: 雷阵雨
温度: 33°C
感觉像: 39°C
沉淀: 43%
湿度: 55%
风向: 东南偏南
风速: 11km/h
16:00 23/06
描述: 雷阵雨
温度: 33°C
感觉像: 38.4°C
沉淀: 37%
湿度: 57%
风向: 东南偏南
风速: 9km/h
17:00 23/06
描述: 局部多云
温度: 32°C
感觉像: 37.7°C
沉淀: 24%
湿度: 65%
风向: 东南偏南
风速: 7km/h
18:00 23/06
描述: 局部多云
温度: 30°C
感觉像: 36.5°C
沉淀: 24%
湿度: 71%
风向: 西
风速: 5km/h
19:00 23/06
描述: 局部多云
温度: 30°C
感觉像: 35.2°C
沉淀: 21%
湿度: 74%
风向: 西北
风速: 6km/h
20:00 23/06
描述: 局部多云
温度: 29°C
感觉像: 34.6°C
沉淀: 22%
湿度: 76%
风向: 西北
风速: 5km/h
21:00 23/06
描述: 局部多云
温度: 29°C
感觉像: 33.8°C
沉淀: 23%
湿度: 79%
风向: 西北
风速: 5km/h
22:00 23/06
描述: 局部多云
温度: 28°C
感觉像: 33.5°C
沉淀: 18%
湿度: 80%
风向: 西北
风速: 3km/h
23:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 32.9°C
沉淀: 11%
湿度: 81%
风向: 西北
风速: 4km/h
00:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 32°C
沉淀: 12%
湿度: 81%
风向: 西北偏西
风速: 5km/h
01:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.1°C
沉淀: 11%
湿度: 84%
风向: 西北偏西
风速: 4km/h
02:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 30.9°C
沉淀: 11%
湿度: 84%
风向: 西北
风速: 4km/h
03:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 30.1°C
沉淀: 12%
湿度: 84%
风向: 西北
风速: 4km/h
04:00 24/06
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 29.9°C
沉淀: 12%
湿度: 84%
风向: 西北
风速: 4km/h
05:00 24/06
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 29.5°C
沉淀: 9%
湿度: 83%
风向: 西北
风速: 4km/h
06:00 24/06
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 30.5°C
沉淀: 9%
湿度: 79%
风向: 西北
风速: 4km/h
07:00 24/06
描述: 局部多云
温度: 29°C
感觉像: 32.6°C
沉淀: 4%
湿度: 71%
风向: 西北
风速: 4km/h
08:00 24/06
描述: 局部多云
温度: 31°C
感觉像: 35°C
沉淀: 3%
湿度: 63%
风向: 西
风速: 5km/h
09:00 24/06
描述: 局部多云
温度: 32°C
感觉像: 37.3°C
沉淀: 2%
湿度: 55%
风向: 西
风速: 4km/h
10:00 24/06
描述: 局部多云
温度: 33°C
感觉像: 39°C
沉淀: 15%
湿度: 54%
风向: 东南偏东
风速: 6km/h
11:00 24/06
描述: 局部多云
温度: 34°C
感觉像: 39.8°C
沉淀: 24%
湿度: 54%
风向: 东南偏东
风速: 9km/h
12:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 34°C
感觉像: 40.3°C
沉淀: 24%
湿度: 53%
风向: 东南偏东
风速: 11km/h
13:00 24/06
描述: 雷阵雨
温度: 34°C
感觉像: 40°C
沉淀: 42%
湿度: 53%
风向: 东南
风速: 12km/h
14:00 24/06
描述: 雷阵雨
温度: 34°C
感觉像: 39.8°C
沉淀: 46%
湿度: 53%
风向: 东南
风速: 12km/h
15:00 24/06
描述: 雷阵雨
温度: 33°C
感觉像: 38.5°C
沉淀: 42%
湿度: 57%
风向: 东南偏南
风速: 10km/h
16:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 37.8°C
沉淀: 24%
湿度: 59%
风向:
风速: 9km/h
17:00 24/06
描述: 局部多云
温度: 31°C
感觉像: 36.9°C
沉淀: 16%
湿度: 63%
风向: 西南偏南
风速: 9km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
34°C
Hải Phòng
32°C
Bắc Giang
34°C
Bắc Kạn
31°C
Bắc Ninh
34°C
Cao Bằng
30°C
Hà Giang
32°C
Hà Nam
34°C
Hòa Bình
33°C
Hưng Yên
34°C
Lai Châu
28°C
Lạng Sơn
31°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
33°C
Nam Định
33°C
Ninh Bình
34°C
Phú Thọ
34°C
Sơn La
31°C
Thái Bình
33°C
Thanh Hóa
33°C
Tuyên Quang
33°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call