Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Kiên Giang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Kiên Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Kiên Giang trong 2 tuần tới
18:00 22/06
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 31.7°C
沉淀: 41%
湿度: 84%
风向: 西南
风速: 10km/h
19:00 22/06
描述: 多云
温度: 27°C
感觉像: 31.7°C
沉淀: 16%
湿度: 85%
风向: 西南
风速: 8km/h
20:00 22/06
描述: 多云
温度: 27°C
感觉像: 31.8°C
沉淀: 16%
湿度: 87%
风向: 西南
风速: 7km/h
21:00 22/06
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 32.4°C
沉淀: 7%
湿度: 87%
风向: 西南偏西
风速: 12km/h
22:00 22/06
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 32.2°C
沉淀: 5%
湿度: 86%
风向: 西南偏西
风速: 11km/h
23:00 22/06
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 32.5°C
沉淀: 8%
湿度: 87%
风向: 西南偏西
风速: 11km/h
00:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 32.4°C
沉淀: 22%
湿度: 87%
风向: 西南偏西
风速: 11km/h
01:00 23/06
描述: 局部雷雨
温度: 27°C
感觉像: 32.3°C
沉淀: 34%
湿度: 87%
风向: 西南偏西
风速: 12km/h
02:00 23/06
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 32.3°C
沉淀: 42%
湿度: 87%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
03:00 23/06
描述: 局部雷雨
温度: 27°C
感觉像: 32.2°C
沉淀: 32%
湿度: 87%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
04:00 23/06
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 32.1°C
沉淀: 41%
湿度: 87%
风向: 西南偏西
风速: 14km/h
05:00 23/06
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 32°C
沉淀: 42%
湿度: 87%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
06:00 23/06
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 31.8°C
沉淀: 54%
湿度: 88%
风向: 西
风速: 13km/h
07:00 23/06
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 32.6°C
沉淀: 69%
湿度: 85%
风向: 西
风速: 15km/h
08:00 23/06
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 33.1°C
沉淀: 57%
湿度: 82%
风向: 西
风速: 18km/h
09:00 23/06
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 34°C
沉淀: 59%
湿度: 79%
风向: 西
风速: 20km/h
10:00 23/06
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 34°C
沉淀: 61%
湿度: 78%
风向: 西
风速: 21km/h
11:00 23/06
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 34.3°C
沉淀: 61%
湿度: 77%
风向: 西
风速: 22km/h
12:00 23/06
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 34.4°C
沉淀: 51%
湿度: 77%
风向: 西
风速: 23km/h
13:00 23/06
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 34.5°C
沉淀: 52%
湿度: 77%
风向: 西
风速: 25km/h
14:00 23/06
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 34.7°C
沉淀: 40%
湿度: 76%
风向: 西
风速: 25km/h
15:00 23/06
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 34.4°C
沉淀: 45%
湿度: 77%
风向: 西
风速: 26km/h
16:00 23/06
描述: 多云
温度: 29°C
感觉像: 34°C
沉淀: 19%
湿度: 77%
风向: 西
风速: 25km/h
17:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 33.6°C
沉淀: 20%
湿度: 77%
风向: 西
风速: 23km/h
18:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 32.8°C
沉淀: 23%
湿度: 79%
风向: 西
风速: 22km/h
19:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 32.9°C
沉淀: 13%
湿度: 80%
风向: 西
风速: 19km/h
20:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 33°C
沉淀: 13%
湿度: 82%
风向: 西
风速: 17km/h
21:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 33°C
沉淀: 13%
湿度: 81%
风向: 西
风速: 17km/h
22:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 32.9°C
沉淀: 12%
湿度: 82%
风向: 西
风速: 15km/h
23:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 33°C
沉淀: 12%
湿度: 83%
风向: 西
风速: 16km/h
00:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 33.2°C
沉淀: 14%
湿度: 84%
风向: 西
风速: 16km/h
01:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 33.3°C
沉淀: 21%
湿度: 84%
风向: 西
风速: 15km/h
02:00 24/06
描述: 局部雷雨
温度: 28°C
感觉像: 33.3°C
沉淀: 31%
湿度: 84%
风向: 西
风速: 17km/h
03:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 33.1°C
沉淀: 24%
湿度: 84%
风向: 西
风速: 16km/h
04:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 33°C
沉淀: 24%
湿度: 85%
风向: 西
风速: 17km/h
05:00 24/06
描述: 局部雷雨
温度: 28°C
感觉像: 32.9°C
沉淀: 32%
湿度: 85%
风向: 西
风速: 17km/h
06:00 24/06
描述: 局部雷雨
温度: 28°C
感觉像: 32.7°C
沉淀: 34%
湿度: 86%
风向: 西
风速: 16km/h
07:00 24/06
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 33.9°C
沉淀: 37%
湿度: 84%
风向: 西
风速: 16km/h
08:00 24/06
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 34.9°C
沉淀: 37%
湿度: 79%
风向: 西
风速: 20km/h
09:00 24/06
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 35.6°C
沉淀: 39%
湿度: 77%
风向: 西
风速: 21km/h
10:00 24/06
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 35.7°C
沉淀: 50%
湿度: 76%
风向: 西
风速: 22km/h
11:00 24/06
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 35.9°C
沉淀: 50%
湿度: 76%
风向: 西
风速: 22km/h
12:00 24/06
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 36.4°C
沉淀: 48%
湿度: 74%
风向: 西
风速: 22km/h
13:00 24/06
描述: 局部雷雨
温度: 30°C
感觉像: 36.1°C
沉淀: 32%
湿度: 73%
风向: 西
风速: 24km/h
14:00 24/06
描述: 局部雷雨
温度: 30°C
感觉像: 36°C
沉淀: 31%
湿度: 73%
风向: 西
风速: 24km/h
15:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 35.9°C
沉淀: 24%
湿度: 73%
风向: 西
风速: 25km/h
16:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 35.1°C
沉淀: 12%
湿度: 74%
风向: 西
风速: 24km/h
17:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 34.8°C
沉淀: 12%
湿度: 75%
风向: 西
风速: 23km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
36°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
35°C
Bắc Kạn
33°C
Bắc Ninh
36°C
Cao Bằng
33°C
Hà Giang
34°C
Hà Nam
36°C
Hòa Bình
35°C
Hưng Yên
36°C
Lai Châu
29°C
Lạng Sơn
31°C
Quảng Ninh
32°C
Lào Cai
35°C
Nam Định
35°C
Ninh Bình
35°C
Phú Thọ
35°C
Sơn La
34°C
Thái Bình
34°C
Thanh Hóa
36°C
Tuyên Quang
35°C
Vĩnh Phúc
35°C
Yên Bái
34°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call