Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Lai Châu trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lai Châu hiện tại, Dự báo thời tiết Lai Châu trong 2 tuần tới
04:00 25/09
描述: 阵雨
温度: 21°C
感觉像: 21.3°C
沉淀: 50%
湿度: 93%
风向: 东北偏东
风速: 5km/h
05:00 25/09
描述: 阵雨
温度: 21°C
感觉像: 21.3°C
沉淀: 61%
湿度: 95%
风向: 东北
风速: 5km/h
06:00 25/09
描述:
温度: 21°C
感觉像: 21.1°C
沉淀: 93%
湿度: 95%
风向: 东北
风速: 5km/h
07:00 25/09
描述:
温度: 21°C
感觉像: 21.3°C
沉淀: 94%
湿度: 95%
风向: 东北
风速: 4km/h
08:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 22°C
感觉像: 21.7°C
沉淀: 95%
湿度: 95%
风向: 东北
风速: 6km/h
09:00 25/09
描述: 雷雨
温度: 22°C
感觉像: 22.3°C
沉淀: 96%
湿度: 93%
风向: 东北
风速: 6km/h
10:00 25/09
描述: 雷雨
温度: 23°C
感觉像: 22.8°C
沉淀: 81%
湿度: 90%
风向: 东北偏北
风速: 7km/h
11:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 23°C
感觉像: 24.6°C
沉淀: 48%
湿度: 86%
风向:
风速: 6km/h
12:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 24°C
感觉像: 26.2°C
沉淀: 43%
湿度: 83%
风向:
风速: 8km/h
13:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 26.8°C
沉淀: 50%
湿度: 78%
风向: 东北
风速: 7km/h
14:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 27.2°C
沉淀: 56%
湿度: 76%
风向: 东北
风速: 7km/h
15:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 27.5°C
沉淀: 58%
湿度: 76%
风向: 东北
风速: 6km/h
16:00 25/09
描述: 局部雷雨
温度: 25°C
感觉像: 27.3°C
沉淀: 33%
湿度: 74%
风向: 东北偏东
风速: 7km/h
17:00 25/09
描述: 大部分地区多云
温度: 25°C
感觉像: 26.9°C
沉淀: 24%
湿度: 74%
风向: 东北偏东
风速: 7km/h
18:00 25/09
描述: 局部多云
温度: 23°C
感觉像: 24.5°C
沉淀: 16%
湿度: 81%
风向:
风速: 8km/h
19:00 25/09
描述: 局部多云
温度: 23°C
感觉像: 23.7°C
沉淀: 12%
湿度: 85%
风向:
风速: 6km/h
20:00 25/09
描述: 局部多云
温度: 22°C
感觉像: 23°C
沉淀: 10%
湿度: 89%
风向: 东北偏东
风速: 7km/h
21:00 25/09
描述: 局部多云
温度: 21°C
感觉像: 22.5°C
沉淀: 11%
湿度: 91%
风向: 东北偏东
风速: 7km/h
22:00 25/09
描述: 局部多云
温度: 21°C
感觉像: 22.2°C
沉淀: 14%
湿度: 92%
风向: 东北偏东
风速: 7km/h
23:00 25/09
描述: 大部分地区多云
温度: 21°C
感觉像: 22°C
沉淀: 15%
湿度: 93%
风向: 东北
风速: 6km/h
00:00 26/09
描述: 大部分地区多云
温度: 21°C
感觉像: 21.8°C
沉淀: 17%
湿度: 94%
风向: 东北偏东
风速: 6km/h
01:00 26/09
描述: 大部分地区多云
温度: 20°C
感觉像: 21.5°C
沉淀: 17%
湿度: 94%
风向: 东北
风速: 6km/h
02:00 26/09
描述: 大部分地区多云
温度: 20°C
感觉像: 21.4°C
沉淀: 14%
湿度: 94%
风向: 东北
风速: 7km/h
03:00 26/09
描述: 局部多云
温度: 20°C
感觉像: 21.2°C
沉淀: 14%
湿度: 95%
风向: 东北
风速: 6km/h
04:00 26/09
描述: 局部多云
温度: 20°C
感觉像: 21°C
沉淀: 19%
湿度: 96%
风向: 东北偏东
风速: 6km/h
05:00 26/09
描述: 局部多云
温度: 20°C
感觉像: 21.1°C
沉淀: 21%
湿度: 97%
风向: 东北
风速: 6km/h
06:00 26/09
描述: 局部多云
温度: 20°C
感觉像: 21.2°C
沉淀: 24%
湿度: 95%
风向: 东北
风速: 5km/h
07:00 26/09
描述: 短时阵雨
温度: 21°C
感觉像: 21.8°C
沉淀: 31%
湿度: 94%
风向: 东北偏东
风速: 5km/h
08:00 26/09
描述: 阵雨
温度: 22°C
感觉像: 23°C
沉淀: 36%
湿度: 91%
风向: 东北
风速: 6km/h
09:00 26/09
描述: 雷阵雨
温度: 23°C
感觉像: 24.6°C
沉淀: 43%
湿度: 84%
风向: 东北
风速: 6km/h
10:00 26/09
描述: 雷雨
温度: 24°C
感觉像: 26.5°C
沉淀: 61%
湿度: 80%
风向: 东北
风速: 6km/h
11:00 26/09
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 27.1°C
沉淀: 59%
湿度: 78%
风向: 东北
风速: 6km/h
12:00 26/09
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 27.9°C
沉淀: 50%
湿度: 74%
风向: 东北偏北
风速: 7km/h
13:00 26/09
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 28.4°C
沉淀: 42%
湿度: 71%
风向: 东北偏东
风速: 7km/h
14:00 26/09
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 28.9°C
沉淀: 43%
湿度: 68%
风向:
风速: 8km/h
15:00 26/09
描述: 局部雷雨
温度: 27°C
感觉像: 28.9°C
沉淀: 34%
湿度: 68%
风向: 东北
风速: 7km/h
16:00 26/09
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 28.3°C
沉淀: 23%
湿度: 68%
风向: 东北偏东
风速: 7km/h
17:00 26/09
描述: 大部地区晴朗
温度: 26°C
感觉像: 27.7°C
沉淀: 16%
湿度: 70%
风向: 东北偏东
风速: 7km/h
18:00 26/09
描述: 大部晴朗
温度: 24°C
感觉像: 24.7°C
沉淀: 11%
湿度: 78%
风向:
风速: 7km/h
19:00 26/09
描述: 晴朗无云
温度: 23°C
感觉像: 23.7°C
沉淀: 10%
湿度: 82%
风向: 东北偏东
风速: 7km/h
20:00 26/09
描述: 晴朗无云
温度: 22°C
感觉像: 22.9°C
沉淀: 7%
湿度: 86%
风向: 东北偏东
风速: 7km/h
21:00 26/09
描述: 晴朗无云
温度: 22°C
感觉像: 22.6°C
沉淀: 7%
湿度: 88%
风向: 东北偏东
风速: 7km/h
22:00 26/09
描述: 晴朗无云
温度: 21°C
感觉像: 22.1°C
沉淀: 8%
湿度: 90%
风向: 东北偏东
风速: 7km/h
23:00 26/09
描述: 晴朗无云
温度: 21°C
感觉像: 21.8°C
沉淀: 8%
湿度: 91%
风向: 东北
风速: 7km/h
00:00 27/09
描述: 晴朗无云
温度: 20°C
感觉像: 21.4°C
沉淀: 8%
湿度: 93%
风向: 东北
风速: 7km/h
01:00 27/09
描述: 大部晴朗
温度: 20°C
感觉像: 21°C
沉淀: 9%
湿度: 94%
风向: 东北
风速: 7km/h
02:00 27/09
描述: 大部晴朗
温度: 20°C
感觉像: 20.8°C
沉淀: 9%
湿度: 94%
风向: 东北
风速: 7km/h
03:00 27/09
描述: 大部晴朗
温度: 19°C
感觉像: 20.4°C
沉淀: 9%
湿度: 96%
风向: 东北
风速: 7km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
25°C
Hải Phòng
26°C
Bắc Giang
25°C
Bắc Kạn
24°C
Bắc Ninh
25°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
26°C
Hà Nam
24°C
Hòa Bình
24°C
Hưng Yên
25°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
23°C
Quảng Ninh
26°C
Lào Cai
26°C
Nam Định
25°C
Ninh Bình
25°C
Phú Thọ
25°C
Sơn La
22°C
Thái Bình
26°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
24°C
Vĩnh Phúc
25°C
Yên Bái
25°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call