Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Nghệ An trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Nghệ An hiện tại, Dự báo thời tiết Nghệ An trong 2 tuần tới
18:00 22/06
描述: 多云
温度: 34°C
感觉像: 42.3°C
沉淀: 6%
湿度: 63%
风向: 东南偏南
风速: 9km/h
19:00 22/06
描述: 多云
温度: 32°C
感觉像: 40.9°C
沉淀: 7%
湿度: 68%
风向: 东南偏南
风速: 8km/h
20:00 22/06
描述: 多云
温度: 32°C
感觉像: 39.7°C
沉淀: 8%
湿度: 72%
风向: 西南偏南
风速: 6km/h
21:00 22/06
描述: 多云
温度: 31°C
感觉像: 38.9°C
沉淀: 8%
湿度: 74%
风向: 西南
风速: 6km/h
22:00 22/06
描述: 多云
温度: 31°C
感觉像: 38°C
沉淀: 3%
湿度: 73%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
23:00 22/06
描述: 多云
温度: 30°C
感觉像: 37.1°C
沉淀: 3%
湿度: 73%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
00:00 23/06
描述: 多云
温度: 30°C
感觉像: 36.4°C
沉淀: 3%
湿度: 74%
风向: 西
风速: 8km/h
01:00 23/06
描述: 多云
温度: 30°C
感觉像: 35.8°C
沉淀: 4%
湿度: 76%
风向: 西
风速: 9km/h
02:00 23/06
描述: 多云
温度: 30°C
感觉像: 35.3°C
沉淀: 4%
湿度: 75%
风向: 西南偏西
风速: 9km/h
03:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 34.9°C
沉淀: 4%
湿度: 76%
风向: 西南偏西
风速: 9km/h
04:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 34.6°C
沉淀: 4%
湿度: 76%
风向: 西南偏西
风速: 9km/h
05:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 34.4°C
沉淀: 4%
湿度: 77%
风向: 西
风速: 10km/h
06:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 34.6°C
沉淀: 4%
湿度: 77%
风向: 西
风速: 8km/h
07:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 35.9°C
沉淀: 3%
湿度: 73%
风向: 西南偏西
风速: 9km/h
08:00 23/06
描述: 多云
温度: 31°C
感觉像: 37.5°C
沉淀: 2%
湿度: 69%
风向: 西南偏西
风速: 10km/h
09:00 23/06
描述: 多云
温度: 32°C
感觉像: 39°C
沉淀: 1%
湿度: 65%
风向: 西南偏西
风速: 12km/h
10:00 23/06
描述: 多云
温度: 33°C
感觉像: 40.6°C
沉淀: 1%
湿度: 61%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
11:00 23/06
描述: 多云
温度: 34°C
感觉像: 41.9°C
沉淀:
湿度: 57%
风向: 西南偏西
风速: 12km/h
12:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 35°C
感觉像: 43.2°C
沉淀:
湿度: 53%
风向: 西南偏西
风速: 11km/h
13:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 36°C
感觉像: 44°C
沉淀: 3%
湿度: 52%
风向: 西南偏西
风速: 11km/h
14:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 36°C
感觉像: 44.2°C
沉淀: 1%
湿度: 52%
风向: 西南偏西
风速: 10km/h
15:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 36°C
感觉像: 44.3°C
沉淀:
湿度: 52%
风向: 西南
风速: 10km/h
16:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 35°C
感觉像: 44.2°C
沉淀: 3%
湿度: 54%
风向:
风速: 11km/h
17:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 35°C
感觉像: 43.3°C
沉淀: 3%
湿度: 57%
风向:
风速: 12km/h
18:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 34°C
感觉像: 41.5°C
沉淀: 4%
湿度: 60%
风向:
风速: 11km/h
19:00 23/06
描述: 多云
温度: 33°C
感觉像: 40.1°C
沉淀: 8%
湿度: 64%
风向:
风速: 10km/h
20:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 39.4°C
沉淀: 8%
湿度: 66%
风向: 西南偏南
风速: 10km/h
21:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 38°C
沉淀: 8%
湿度: 66%
风向: 西南
风速: 9km/h
22:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 37.2°C
沉淀: 6%
湿度: 67%
风向: 西南
风速: 10km/h
23:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 36.6°C
沉淀: 6%
湿度: 69%
风向: 西南偏西
风速: 10km/h
00:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 36.1°C
沉淀: 6%
湿度: 69%
风向: 西南偏西
风速: 10km/h
01:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 35.7°C
沉淀: 4%
湿度: 71%
风向: 西南偏西
风速: 10km/h
02:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 35.2°C
沉淀: 4%
湿度: 72%
风向: 西南偏西
风速: 9km/h
03:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 34.8°C
沉淀: 4%
湿度: 73%
风向: 西
风速: 9km/h
04:00 24/06
描述: 多云
温度: 29°C
感觉像: 34.4°C
沉淀: 7%
湿度: 73%
风向: 西南偏西
风速: 9km/h
05:00 24/06
描述: 多云
温度: 29°C
感觉像: 34.1°C
沉淀: 7%
湿度: 74%
风向: 西南偏西
风速: 9km/h
06:00 24/06
描述: 多云
温度: 29°C
感觉像: 34.2°C
沉淀: 7%
湿度: 74%
风向: 西南偏西
风速: 9km/h
07:00 24/06
描述: 多云
温度: 30°C
感觉像: 35.6°C
沉淀: 5%
湿度: 73%
风向: 西南偏西
风速: 10km/h
08:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 37.1°C
沉淀: 4%
湿度: 68%
风向: 西南
风速: 11km/h
09:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 38.3°C
沉淀: 3%
湿度: 63%
风向: 西南
风速: 12km/h
10:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 33°C
感觉像: 39.8°C
沉淀:
湿度: 60%
风向: 西南
风速: 13km/h
11:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 34°C
感觉像: 41°C
沉淀:
湿度: 57%
风向: 西南
风速: 12km/h
12:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 35°C
感觉像: 42.3°C
沉淀:
湿度: 54%
风向: 西南
风速: 11km/h
13:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 35°C
感觉像: 43°C
沉淀: 4%
湿度: 54%
风向: 西南
风速: 11km/h
14:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 35°C
感觉像: 43°C
沉淀: 8%
湿度: 54%
风向: 西南
风速: 11km/h
15:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 35°C
感觉像: 42.8°C
沉淀: 10%
湿度: 55%
风向: 西南偏南
风速: 11km/h
16:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 35°C
感觉像: 42.5°C
沉淀: 6%
湿度: 56%
风向: 西南偏南
风速: 12km/h
17:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 34°C
感觉像: 41.9°C
沉淀: 7%
湿度: 58%
风向: 西南偏南
风速: 11km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
35°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
34°C
Bắc Kạn
32°C
Bắc Ninh
35°C
Cao Bằng
31°C
Hà Giang
33°C
Hà Nam
34°C
Hòa Bình
34°C
Hưng Yên
34°C
Lai Châu
28°C
Lạng Sơn
31°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
34°C
Nam Định
34°C
Ninh Bình
34°C
Phú Thọ
34°C
Sơn La
31°C
Thái Bình
33°C
Thanh Hóa
33°C
Tuyên Quang
34°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call