Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Quảng Bình trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Bình hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Bình trong 2 tuần tới
19:00 22/06
描述: 多云
温度: 32°C
感觉像: 39.2°C
沉淀: 2%
湿度: 66%
风向: 西南
风速: 13km/h
20:00 22/06
描述: 多云
温度: 31°C
感觉像: 38.3°C
沉淀: 2%
湿度: 69%
风向: 西南偏南
风速: 11km/h
21:00 22/06
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 37.9°C
沉淀: 2%
湿度: 70%
风向: 西南偏南
风速: 12km/h
22:00 22/06
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 37.6°C
沉淀: 1%
湿度: 70%
风向: 西南
风速: 13km/h
23:00 22/06
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 37.1°C
沉淀: 1%
湿度: 71%
风向: 西南
风速: 14km/h
00:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 36.7°C
沉淀: 1%
湿度: 70%
风向: 西南
风速: 15km/h
01:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 36.6°C
沉淀: 2%
湿度: 70%
风向: 西南
风速: 18km/h
02:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 36.1°C
沉淀: 3%
湿度: 69%
风向: 西南
风速: 19km/h
03:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 35.7°C
沉淀: 3%
湿度: 70%
风向: 西南
风速: 21km/h
04:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 35.5°C
沉淀: 3%
湿度: 71%
风向: 西南
风速: 20km/h
05:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 34.7°C
沉淀: 3%
湿度: 72%
风向: 西南
风速: 20km/h
06:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 34.6°C
沉淀: 3%
湿度: 72%
风向: 西南
风速: 19km/h
07:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 35.6°C
沉淀: 3%
湿度: 69%
风向: 西南
风速: 19km/h
08:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 37.1°C
沉淀: 2%
湿度: 66%
风向: 西南
风速: 20km/h
09:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 38.4°C
沉淀: 1%
湿度: 63%
风向: 西南
风速: 21km/h
10:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 33°C
感觉像: 40°C
沉淀:
湿度: 59%
风向: 西南
风速: 21km/h
11:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 34°C
感觉像: 41.4°C
沉淀:
湿度: 56%
风向: 西南偏西
风速: 21km/h
12:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 35°C
感觉像: 42.6°C
沉淀:
湿度: 54%
风向: 西南偏西
风速: 18km/h
13:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 35°C
感觉像: 43.6°C
沉淀:
湿度: 54%
风向: 西南偏西
风速: 18km/h
14:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 36°C
感觉像: 43.7°C
沉淀:
湿度: 53%
风向: 西南偏西
风速: 18km/h
15:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 35°C
感觉像: 43.5°C
沉淀:
湿度: 53%
风向: 西南偏西
风速: 18km/h
16:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 35°C
感觉像: 43°C
沉淀:
湿度: 55%
风向: 西南偏西
风速: 18km/h
17:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 34°C
感觉像: 42.1°C
沉淀:
湿度: 57%
风向: 西南
风速: 17km/h
18:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 33°C
感觉像: 40.4°C
沉淀: 1%
湿度: 59%
风向: 西南
风速: 16km/h
19:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 38.8°C
沉淀: 3%
湿度: 63%
风向: 西南
风速: 15km/h
20:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 38.1°C
沉淀: 4%
湿度: 66%
风向: 西南
风速: 14km/h
21:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 37.4°C
沉淀: 5%
湿度: 68%
风向: 西南
风速: 14km/h
22:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 37°C
沉淀: 5%
湿度: 69%
风向: 西南
风速: 15km/h
23:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 36.6°C
沉淀: 6%
湿度: 69%
风向: 西南
风速: 14km/h
00:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 36.1°C
沉淀: 9%
湿度: 69%
风向: 西南
风速: 14km/h
01:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 35.6°C
沉淀: 7%
湿度: 70%
风向: 西南
风速: 16km/h
02:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 35.3°C
沉淀: 7%
湿度: 71%
风向: 西南
风速: 17km/h
03:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 35°C
沉淀: 7%
湿度: 72%
风向: 西南
风速: 19km/h
04:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 34.8°C
沉淀: 3%
湿度: 72%
风向: 西南
风速: 19km/h
05:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 34.4°C
沉淀: 3%
湿度: 74%
风向: 西南
风速: 18km/h
06:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 34.4°C
沉淀: 3%
湿度: 74%
风向: 西南
风速: 18km/h
07:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 35.6°C
沉淀: 3%
湿度: 70%
风向: 西南
风速: 18km/h
08:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 37°C
沉淀: 2%
湿度: 66%
风向: 西南
风速: 20km/h
09:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 38.2°C
沉淀: 1%
湿度: 63%
风向: 西南
风速: 21km/h
10:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 33°C
感觉像: 39.8°C
沉淀:
湿度: 60%
风向: 西南
风速: 21km/h
11:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 34°C
感觉像: 41.1°C
沉淀:
湿度: 57%
风向: 西南偏西
风速: 21km/h
12:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 35°C
感觉像: 41.9°C
沉淀:
湿度: 55%
风向: 西南偏西
风速: 20km/h
13:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 35°C
感觉像: 42.4°C
沉淀:
湿度: 54%
风向: 西南偏西
风速: 20km/h
14:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 35°C
感觉像: 42.6°C
沉淀:
湿度: 53%
风向: 西南偏西
风速: 19km/h
15:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 35°C
感觉像: 42.3°C
沉淀:
湿度: 54%
风向: 西南偏西
风速: 19km/h
16:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 34°C
感觉像: 41.9°C
沉淀: 2%
湿度: 56%
风向: 西南
风速: 18km/h
17:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 34°C
感觉像: 40.8°C
沉淀: 2%
湿度: 58%
风向: 西南
风速: 17km/h
18:00 24/06
描述: 大部分地区多云
温度: 33°C
感觉像: 39.5°C
沉淀: 3%
湿度: 62%
风向: 西南
风速: 15km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
34°C
Hải Phòng
32°C
Bắc Giang
34°C
Bắc Kạn
31°C
Bắc Ninh
34°C
Cao Bằng
30°C
Hà Giang
31°C
Hà Nam
33°C
Hòa Bình
33°C
Hưng Yên
34°C
Lai Châu
27°C
Lạng Sơn
30°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
33°C
Nam Định
33°C
Ninh Bình
33°C
Phú Thọ
34°C
Sơn La
30°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
32°C
Tuyên Quang
33°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call