Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Quảng Nam trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Nam hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Nam trong 2 tuần tới
18:00 25/09
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 30.9°C
沉淀: 18%
湿度: 81%
风向: 西北偏北
风速: 7km/h
19:00 25/09
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 30.5°C
沉淀: 21%
湿度: 86%
风向: 西北
风速: 6km/h
20:00 25/09
描述: 局部雷雨
温度: 27°C
感觉像: 30.2°C
沉淀: 33%
湿度: 85%
风向: 西北偏西
风速: 5km/h
21:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.7°C
沉淀: 39%
湿度: 86%
风向: 西北偏西
风速: 5km/h
22:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.1°C
沉淀: 54%
湿度: 89%
风向: 西北偏西
风速: 7km/h
23:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 25.5°C
沉淀: 60%
湿度: 89%
风向: 西北偏西
风速: 6km/h
00:00 26/09
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 25.2°C
沉淀: 55%
湿度: 91%
风向: 西北偏西
风速: 7km/h
01:00 26/09
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 27.9°C
沉淀: 46%
湿度: 93%
风向: 西北偏西
风速: 7km/h
02:00 26/09
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 27.6°C
沉淀: 51%
湿度: 94%
风向: 西北偏西
风速: 7km/h
03:00 26/09
描述: 雷阵雨
温度: 24°C
感觉像: 27.2°C
沉淀: 58%
湿度: 94%
风向: 西北偏西
风速: 6km/h
04:00 26/09
描述: 雷雨
温度: 24°C
感觉像: 27°C
沉淀: 61%
湿度: 94%
风向: 西
风速: 7km/h
05:00 26/09
描述: 雷雨
温度: 24°C
感觉像: 27°C
沉淀: 70%
湿度: 94%
风向: 西
风速: 7km/h
06:00 26/09
描述: 雷雨
温度: 24°C
感觉像: 27.2°C
沉淀: 75%
湿度: 94%
风向: 西北偏西
风速: 8km/h
07:00 26/09
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 28.3°C
沉淀: 80%
湿度: 89%
风向: 西北偏西
风速: 9km/h
08:00 26/09
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 29.7°C
沉淀: 76%
湿度: 85%
风向: 西北偏西
风速: 10km/h
09:00 26/09
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 31.7°C
沉淀: 68%
湿度: 81%
风向: 西北
风速: 12km/h
10:00 26/09
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 32.6°C
沉淀: 72%
湿度: 77%
风向: 西北
风速: 13km/h
11:00 26/09
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 33°C
沉淀: 70%
湿度: 77%
风向: 西北
风速: 13km/h
12:00 26/09
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 33.3°C
沉淀: 71%
湿度: 76%
风向: 西北偏北
风速: 15km/h
13:00 26/09
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 33.3°C
沉淀: 70%
湿度: 76%
风向: 西北偏北
风速: 16km/h
14:00 26/09
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 33.7°C
沉淀: 68%
湿度: 74%
风向: 西北偏北
风速: 17km/h
15:00 26/09
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 33.3°C
沉淀: 61%
湿度: 76%
风向: 西北偏北
风速: 17km/h
16:00 26/09
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 32.8°C
沉淀: 56%
湿度: 76%
风向: 西北偏北
风速: 15km/h
17:00 26/09
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 31.7°C
沉淀: 59%
湿度: 79%
风向: 西北偏北
风速: 13km/h
18:00 26/09
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 30.6°C
沉淀: 55%
湿度: 82%
风向: 西北偏北
风速: 11km/h
19:00 26/09
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 30.2°C
沉淀: 67%
湿度: 83%
风向: 西北
风速: 8km/h
20:00 26/09
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 29.7°C
沉淀: 71%
湿度: 85%
风向: 西北偏西
风速: 8km/h
21:00 26/09
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 29.2°C
沉淀: 69%
湿度: 85%
风向: 西北偏西
风速: 6km/h
22:00 26/09
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 28.8°C
沉淀: 68%
湿度: 88%
风向: 西北偏西
风速: 7km/h
23:00 26/09
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 28.3°C
沉淀: 70%
湿度: 89%
风向: 西北偏西
风速: 7km/h
00:00 27/09
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 27.9°C
沉淀: 71%
湿度: 90%
风向: 西北偏西
风速: 8km/h
01:00 27/09
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 27.6°C
沉淀: 77%
湿度: 91%
风向: 西
风速: 8km/h
02:00 27/09
描述: 雷雨
温度: 24°C
感觉像: 27.3°C
沉淀: 77%
湿度: 92%
风向: 西
风速: 8km/h
03:00 27/09
描述: 雷雨
温度: 24°C
感觉像: 27°C
沉淀: 76%
湿度: 94%
风向: 西
风速: 8km/h
04:00 27/09
描述: 雷雨
温度: 24°C
感觉像: 26.8°C
沉淀: 61%
湿度: 94%
风向: 西
风速: 8km/h
05:00 27/09
描述: 雷雨
温度: 24°C
感觉像: 26.8°C
沉淀: 67%
湿度: 94%
风向: 西
风速: 9km/h
06:00 27/09
描述: 雷雨
温度: 24°C
感觉像: 26.8°C
沉淀: 65%
湿度: 95%
风向: 西
风速: 10km/h
07:00 27/09
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 28.1°C
沉淀: 58%
湿度: 89%
风向: 西
风速: 11km/h
08:00 27/09
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 30.1°C
沉淀: 59%
湿度: 82%
风向: 西
风速: 12km/h
09:00 27/09
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 31.5°C
沉淀: 52%
湿度: 78%
风向: 西北偏西
风速: 14km/h
10:00 27/09
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 31.7°C
沉淀: 68%
湿度: 78%
风向: 西北偏西
风速: 17km/h
11:00 27/09
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 32.1°C
沉淀: 73%
湿度: 77%
风向: 西北偏西
风速: 18km/h
12:00 27/09
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 33°C
沉淀: 73%
湿度: 74%
风向: 西北偏西
风速: 20km/h
13:00 27/09
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 33°C
沉淀: 75%
湿度: 74%
风向: 西北
风速: 21km/h
14:00 27/09
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 33°C
沉淀: 75%
湿度: 74%
风向: 西北偏北
风速: 24km/h
15:00 27/09
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 32.1°C
沉淀: 75%
湿度: 76%
风向: 西北偏北
风速: 27km/h
16:00 27/09
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 30.7°C
沉淀: 88%
湿度: 79%
风向: 西北偏北
风速: 29km/h
17:00 27/09
描述: 雷雨伴有风
温度: 27°C
感觉像: 29.9°C
沉淀: 88%
湿度: 81%
风向: 西北偏北
风速: 32km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
27°C
Hải Phòng
29°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
27°C
Bắc Ninh
28°C
Cao Bằng
28°C
Hà Giang
28°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
28°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
27°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
28°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
28°C
Phú Thọ
27°C
Sơn La
25°C
Thái Bình
28°C
Thanh Hóa
27°C
Tuyên Quang
28°C
Vĩnh Phúc
27°C
Yên Bái
27°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call