Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Ngãi hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Ngãi trong 2 tuần tới
19:00 25/09
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.1°C
沉淀: 14%
湿度: 86%
风向: 西北
风速: 7km/h
20:00 25/09
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 29.5°C
沉淀: 12%
湿度: 87%
风向: 西北
风速: 7km/h
21:00 25/09
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 29.2°C
沉淀: 19%
湿度: 87%
风向: 西北
风速: 7km/h
22:00 25/09
描述: 大部分地区多云
温度: 25°C
感觉像: 25.4°C
沉淀: 24%
湿度: 89%
风向: 西北偏西
风速: 8km/h
23:00 25/09
描述: 局部雷雨
温度: 25°C
感觉像: 25.2°C
沉淀: 33%
湿度: 90%
风向: 西北偏西
风速: 7km/h
00:00 26/09
描述: 局部雷雨
温度: 25°C
感觉像: 24.9°C
沉淀: 33%
湿度: 90%
风向: 西北
风速: 7km/h
01:00 26/09
描述: 大部分地区多云
温度: 25°C
感觉像: 24.6°C
沉淀: 24%
湿度: 92%
风向: 西北
风速: 7km/h
02:00 26/09
描述: 大部分地区多云
温度: 24°C
感觉像: 27.3°C
沉淀: 24%
湿度: 92%
风向: 西北
风速: 7km/h
03:00 26/09
描述: 局部雷雨
温度: 24°C
感觉像: 27.2°C
沉淀: 34%
湿度: 92%
风向: 西北
风速: 7km/h
04:00 26/09
描述: 雷阵雨
温度: 24°C
感觉像: 26.9°C
沉淀: 43%
湿度: 94%
风向: 西北偏西
风速: 7km/h
05:00 26/09
描述: 雷阵雨
温度: 24°C
感觉像: 26.9°C
沉淀: 41%
湿度: 94%
风向: 西北偏西
风速: 7km/h
06:00 26/09
描述: 雷阵雨
温度: 24°C
感觉像: 27.2°C
沉淀: 56%
湿度: 92%
风向: 西北偏西
风速: 9km/h
07:00 26/09
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 28.8°C
沉淀: 60%
湿度: 87%
风向: 西北
风速: 9km/h
08:00 26/09
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 30.8°C
沉淀: 51%
湿度: 81%
风向: 西北
风速: 12km/h
09:00 26/09
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 32.7°C
沉淀: 59%
湿度: 77%
风向: 西北
风速: 15km/h
10:00 26/09
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 33.7°C
沉淀: 71%
湿度: 76%
风向: 西北
风速: 17km/h
11:00 26/09
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 34.2°C
沉淀: 66%
湿度: 76%
风向: 西北偏北
风速: 19km/h
12:00 26/09
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 34.2°C
沉淀: 68%
湿度: 76%
风向: 西北偏北
风速: 20km/h
13:00 26/09
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 34°C
沉淀: 69%
湿度: 74%
风向: 西北偏北
风速: 21km/h
14:00 26/09
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 33.7°C
沉淀: 61%
湿度: 75%
风向: 西北偏北
风速: 20km/h
15:00 26/09
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 33.2°C
沉淀: 61%
湿度: 76%
风向: 西北偏北
风速: 20km/h
16:00 26/09
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 32.4°C
沉淀: 57%
湿度: 77%
风向: 西北偏北
风速: 18km/h
17:00 26/09
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 31.4°C
沉淀: 63%
湿度: 79%
风向: 西北偏北
风速: 16km/h
18:00 26/09
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 30.3°C
沉淀: 47%
湿度: 83%
风向: 西北偏北
风速: 14km/h
19:00 26/09
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.8°C
沉淀: 59%
湿度: 84%
风向: 西北
风速: 13km/h
20:00 26/09
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 29.5°C
沉淀: 61%
湿度: 86%
风向: 西北
风速: 11km/h
21:00 26/09
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.2°C
沉淀: 54%
湿度: 87%
风向: 西北
风速: 10km/h
22:00 26/09
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 28.7°C
沉淀: 66%
湿度: 88%
风向: 西北
风速: 10km/h
23:00 26/09
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 28.5°C
沉淀: 76%
湿度: 90%
风向: 西北
风速: 10km/h
00:00 27/09
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 28°C
沉淀: 70%
湿度: 90%
风向: 西北
风速: 9km/h
01:00 27/09
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 27.5°C
沉淀: 69%
湿度: 92%
风向: 西北
风速: 10km/h
02:00 27/09
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 27.4°C
沉淀: 66%
湿度: 92%
风向: 西北
风速: 9km/h
03:00 27/09
描述: 雷雨
温度: 24°C
感觉像: 27.1°C
沉淀: 69%
湿度: 92%
风向: 西北
风速: 10km/h
04:00 27/09
描述: 雷雨
温度: 24°C
感觉像: 27°C
沉淀: 66%
湿度: 93%
风向: 西北偏西
风速: 10km/h
05:00 27/09
描述: 雷雨
温度: 24°C
感觉像: 26.8°C
沉淀: 60%
湿度: 93%
风向: 西北偏西
风速: 11km/h
06:00 27/09
描述: 雷雨
温度: 24°C
感觉像: 26.9°C
沉淀: 61%
湿度: 94%
风向: 西北偏西
风速: 11km/h
07:00 27/09
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 28.3°C
沉淀: 59%
湿度: 87%
风向: 西北
风速: 11km/h
08:00 27/09
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 29.6°C
沉淀: 61%
湿度: 82%
风向: 西北偏西
风速: 13km/h
09:00 27/09
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 31.1°C
沉淀: 61%
湿度: 80%
风向: 西北偏西
风速: 16km/h
10:00 27/09
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 31.2°C
沉淀: 69%
湿度: 79%
风向: 西北偏西
风速: 19km/h
11:00 27/09
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 31.8°C
沉淀: 68%
湿度: 78%
风向: 西北偏西
风速: 21km/h
12:00 27/09
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 32.5°C
沉淀: 68%
湿度: 76%
风向: 西北
风速: 23km/h
13:00 27/09
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 32.8°C
沉淀: 76%
湿度: 74%
风向: 西北
风速: 26km/h
14:00 27/09
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 32.4°C
沉淀: 82%
湿度: 73%
风向: 西北
风速: 30km/h
15:00 27/09
描述: 雷雨伴有风
温度: 28°C
感觉像: 31.7°C
沉淀: 86%
湿度: 75%
风向: 西北
风速: 33km/h
16:00 27/09
描述: 雷雨伴有风
温度: 27°C
感觉像: 30.5°C
沉淀: 98%
湿度: 79%
风向: 西北
风速: 35km/h
17:00 27/09
描述: 雷雨伴有风
温度: 26°C
感觉像: 29.5°C
沉淀: 97%
湿度: 82%
风向: 西北
风速: 38km/h
18:00 27/09
描述: 雷雨伴有风
温度: 26°C
感觉像: 29°C
沉淀: 89%
湿度: 84%
风向: 西北
风速: 40km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
27°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
27°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
27°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
26°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
26°C
Quảng Ninh
28°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
27°C
Sơn La
24°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
27°C
Tuyên Quang
27°C
Vĩnh Phúc
27°C
Yên Bái
27°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call