Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Thái Nguyên trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Thái Nguyên hiện tại, Dự báo thời tiết Thái Nguyên trong 2 tuần tới
19:00 06/12
描述: 晴朗无云
温度: 18°C
感觉像: 17.7°C
沉淀: 1%
湿度: 58%
风向: 东北偏北
风速: 5km/h
20:00 06/12
描述: 晴朗无云
温度: 17°C
感觉像: 16.5°C
沉淀: 1%
湿度: 63%
风向:
风速: 4km/h
21:00 06/12
描述: 晴朗无云
温度: 16°C
感觉像: 15.6°C
沉淀: 1%
湿度: 68%
风向: 西北偏北
风速: 3km/h
22:00 06/12
描述: 晴朗无云
温度: 15°C
感觉像: 14.8°C
沉淀: 1%
湿度: 73%
风向:
风速: 3km/h
23:00 06/12
描述: 晴朗无云
温度: 15°C
感觉像: 14.5°C
沉淀: 1%
湿度: 73%
风向: 西北偏北
风速: 3km/h
00:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 14°C
感觉像: 13.9°C
沉淀: 1%
湿度: 75%
风向: 西北偏北
风速: 3km/h
01:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 13°C
感觉像: 13.1°C
沉淀: 2%
湿度: 79%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
02:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 13°C
感觉像: 12.7°C
沉淀: 3%
湿度: 77%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
03:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 12°C
感觉像: 12.2°C
沉淀: 3%
湿度: 79%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
04:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 12°C
感觉像: 11.9°C
沉淀: 4%
湿度: 80%
风向: 西北偏北
风速: 3km/h
05:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 12°C
感觉像: 11.6°C
沉淀: 4%
湿度: 82%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
06:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 11°C
感觉像: 11.2°C
沉淀: 4%
湿度: 81%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
07:00 07/12
描述: 晴朗
温度: 12°C
感觉像: 11.7°C
沉淀: 4%
湿度: 82%
风向: 西北
风速: 4km/h
08:00 07/12
描述: 晴朗
温度: 15°C
感觉像: 14.6°C
沉淀: 2%
湿度: 71%
风向: 西北偏北
风速: 3km/h
09:00 07/12
描述: 晴朗
温度: 18°C
感觉像: 17.8°C
沉淀:
湿度: 59%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
10:00 07/12
描述: 晴朗
温度: 21°C
感觉像: 20.6°C
沉淀:
湿度: 48%
风向:
风速: 3km/h
11:00 07/12
描述: 晴朗
温度: 22°C
感觉像: 22.2°C
沉淀:
湿度: 41%
风向: 东南偏东
风速: 3km/h
12:00 07/12
描述: 晴朗
温度: 23°C
感觉像: 23.4°C
沉淀:
湿度: 36%
风向: 东南偏南
风速: 4km/h
13:00 07/12
描述: 晴朗
温度: 24°C
感觉像: 24°C
沉淀:
湿度: 34%
风向:
风速: 4km/h
14:00 07/12
描述: 晴朗
温度: 24°C
感觉像: 24.1°C
沉淀:
湿度: 33%
风向: 东南偏南
风速: 5km/h
15:00 07/12
描述: 晴朗
温度: 24°C
感觉像: 24°C
沉淀:
湿度: 33%
风向:
风速: 5km/h
16:00 07/12
描述: 晴朗
温度: 24°C
感觉像: 23.5°C
沉淀:
湿度: 36%
风向: 西南偏南
风速: 6km/h
17:00 07/12
描述: 晴朗
温度: 21°C
感觉像: 21.3°C
沉淀:
湿度: 41%
风向: 西南偏南
风速: 5km/h
18:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 19°C
感觉像: 19.2°C
沉淀: 1%
湿度: 50%
风向: 西南偏南
风速: 4km/h
19:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 18°C
感觉像: 17.9°C
沉淀: 1%
湿度: 57%
风向: 西南
风速: 2km/h
20:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 17°C
感觉像: 17°C
沉淀: 1%
湿度: 62%
风向: 东南偏东
风速: 3km/h
21:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 16°C
感觉像: 16.1°C
沉淀: 1%
湿度: 69%
风向:
风速: 4km/h
22:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 15°C
感觉像: 15.1°C
沉淀: 2%
湿度: 76%
风向: 东南偏东
风速: 4km/h
23:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 15°C
感觉像: 14.8°C
沉淀: 3%
湿度: 78%
风向: 东北偏东
风速: 3km/h
00:00 08/12
描述: 晴朗无云
温度: 14°C
感觉像: 14.4°C
沉淀: 3%
湿度: 81%
风向:
风速: 3km/h
01:00 08/12
描述: 晴朗无云
温度: 14°C
感觉像: 13.8°C
沉淀: 3%
湿度: 83%
风向: 西北偏北
风速: 3km/h
02:00 08/12
描述: 晴朗无云
温度: 14°C
感觉像: 13.6°C
沉淀: 4%
湿度: 82%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
03:00 08/12
描述: 晴朗无云
温度: 13°C
感觉像: 13.2°C
沉淀: 4%
湿度: 81%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
04:00 08/12
描述: 晴朗无云
温度: 13°C
感觉像: 13°C
沉淀: 4%
湿度: 82%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
05:00 08/12
描述: 晴朗无云
温度: 13°C
感觉像: 12.6°C
沉淀: 4%
湿度: 84%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
06:00 08/12
描述: 晴朗无云
温度: 12°C
感觉像: 12.2°C
沉淀: 4%
湿度: 84%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
07:00 08/12
描述: 晴朗
温度: 13°C
感觉像: 12.6°C
沉淀: 4%
湿度: 83%
风向: 西北
风速: 4km/h
08:00 08/12
描述: 晴朗
温度: 15°C
感觉像: 15.3°C
沉淀: 2%
湿度: 73%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
09:00 08/12
描述: 晴朗
温度: 19°C
感觉像: 18.6°C
沉淀:
湿度: 60%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
10:00 08/12
描述: 晴朗
温度: 21°C
感觉像: 21.3°C
沉淀:
湿度: 49%
风向: 西北
风速: 4km/h
11:00 08/12
描述: 大部地区晴朗
温度: 23°C
感觉像: 23°C
沉淀:
湿度: 44%
风向: 西北
风速: 3km/h
12:00 08/12
描述: 大部地区晴朗
温度: 24°C
感觉像: 24°C
沉淀:
湿度: 41%
风向: 西南偏西
风速: 2km/h
13:00 08/12
描述: 大部地区晴朗
温度: 25°C
感觉像: 24.5°C
沉淀:
湿度: 40%
风向: 西南偏南
风速: 3km/h
14:00 08/12
描述: 大部地区晴朗
温度: 25°C
感觉像: 24.7°C
沉淀:
湿度: 40%
风向:
风速: 3km/h
15:00 08/12
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 24.7°C
沉淀:
湿度: 41%
风向: 西南偏南
风速: 3km/h
16:00 08/12
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 24.3°C
沉淀:
湿度: 43%
风向: 西南
风速: 4km/h
17:00 08/12
描述: 局部多云
温度: 23°C
感觉像: 22.7°C
沉淀:
湿度: 50%
风向: 西南
风速: 3km/h
18:00 08/12
描述: 大部分地区多云
温度: 22°C
感觉像: 21.5°C
沉淀:
湿度: 57%
风向: 西南偏西
风速: 2km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
20°C
Hải Phòng
19°C
Bắc Giang
20°C
Bắc Kạn
17°C
Bắc Ninh
20°C
Cao Bằng
17°C
Hà Giang
19°C
Hà Nam
19°C
Hòa Bình
19°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
16°C
Quảng Ninh
19°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
20°C
Sơn La
17°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
20°C
Yên Bái
19°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call