Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Thanh Hóa trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Thanh Hóa hiện tại, Dự báo thời tiết Thanh Hóa trong 2 tuần tới
20:00 29/11
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 32.2°C
沉淀: 3%
湿度: 92%
风向: 东南偏南
风速: 12km/h
21:00 29/11
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.9°C
沉淀: 3%
湿度: 93%
风向: 东南偏南
风速: 12km/h
22:00 29/11
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.8°C
沉淀: 3%
湿度: 92%
风向: 东南偏南
风速: 11km/h
23:00 29/11
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.4°C
沉淀: 4%
湿度: 92%
风向: 东南偏南
风速: 10km/h
00:00 30/11
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.4°C
沉淀: 9%
湿度: 93%
风向: 东南偏南
风速: 9km/h
01:00 30/11
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.4°C
沉淀: 12%
湿度: 94%
风向: 东南偏南
风速: 8km/h
02:00 30/11
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 31.3°C
沉淀: 24%
湿度: 94%
风向: 东南偏南
风速: 8km/h
03:00 30/11
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.9°C
沉淀: 39%
湿度: 94%
风向: 东南偏南
风速: 8km/h
04:00 30/11
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.8°C
沉淀: 47%
湿度: 94%
风向: 东南
风速: 8km/h
05:00 30/11
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.5°C
沉淀: 45%
湿度: 94%
风向: 东南
风速: 9km/h
06:00 30/11
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.4°C
沉淀: 51%
湿度: 94%
风向: 东南
风速: 10km/h
07:00 30/11
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.8°C
沉淀: 53%
湿度: 93%
风向: 东南
风速: 11km/h
08:00 30/11
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 31.8°C
沉淀: 51%
湿度: 89%
风向: 东南偏东
风速: 13km/h
09:00 30/11
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 31.8°C
沉淀: 54%
湿度: 85%
风向: 东南偏东
风速: 15km/h
10:00 30/11
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 31.6°C
沉淀: 62%
湿度: 82%
风向: 东南偏东
风速: 18km/h
11:00 30/11
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 30.6°C
沉淀: 68%
湿度: 79%
风向:
风速: 19km/h
12:00 30/11
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.6°C
沉淀: 56%
湿度: 80%
风向:
风速: 22km/h
13:00 30/11
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 28.6°C
沉淀: 51%
湿度: 80%
风向: 东北偏东
风速: 24km/h
14:00 30/11
描述: 阵雨
温度: 25°C
感觉像: 27.6°C
沉淀: 46%
湿度: 81%
风向: 东北偏东
风速: 23km/h
15:00 30/11
描述: 阵雨
温度: 24°C
感觉像: 26.6°C
沉淀: 48%
湿度: 82%
风向: 东北偏东
风速: 23km/h
16:00 30/11
描述: 阵雨
温度: 24°C
感觉像: 24.8°C
沉淀: 42%
湿度: 85%
风向: 东北
风速: 23km/h
17:00 30/11
描述: 阵雨
温度: 23°C
感觉像: 24.1°C
沉淀: 41%
湿度: 86%
风向: 东北
风速: 23km/h
18:00 30/11
描述: 阵雨
温度: 22°C
感觉像: 23.3°C
沉淀: 47%
湿度: 91%
风向: 东北偏北
风速: 21km/h
19:00 30/11
描述: 阵雨
温度: 22°C
感觉像: 22.9°C
沉淀: 44%
湿度: 91%
风向: 东北偏北
风速: 20km/h
20:00 30/11
描述: 阵雨
温度: 21°C
感觉像: 22.3°C
沉淀: 47%
湿度: 94%
风向: 东北偏北
风速: 20km/h
21:00 30/11
描述: 阵雨
温度: 21°C
感觉像: 22.1°C
沉淀: 50%
湿度: 92%
风向: 东北偏北
风速: 20km/h
22:00 30/11
描述: 阵雨
温度: 21°C
感觉像: 21.8°C
沉淀: 55%
湿度: 93%
风向: 东北偏北
风速: 21km/h
23:00 30/11
描述: 阵雨
温度: 21°C
感觉像: 21.4°C
沉淀: 53%
湿度: 91%
风向: 东北偏北
风速: 21km/h
00:00 01/12
描述: 阵雨
温度: 20°C
感觉像: 21.3°C
沉淀: 46%
湿度: 93%
风向: 东北偏北
风速: 21km/h
01:00 01/12
描述: 阵雨
温度: 20°C
感觉像: 21°C
沉淀: 40%
湿度: 93%
风向: 东北偏北
风速: 21km/h
02:00 01/12
描述: 阵雨
温度: 20°C
感觉像: 20.6°C
沉淀: 38%
湿度: 90%
风向: 东北偏北
风速: 21km/h
03:00 01/12
描述: 阵雨
温度: 20°C
感觉像: 20.5°C
沉淀: 40%
湿度: 93%
风向: 东北偏北
风速: 21km/h
04:00 01/12
描述: 阵雨
温度: 20°C
感觉像: 20.4°C
沉淀: 44%
湿度: 93%
风向: 东北偏北
风速: 21km/h
05:00 01/12
描述: 阵雨
温度: 19°C
感觉像: 19.9°C
沉淀: 45%
湿度: 94%
风向: 东北偏北
风速: 21km/h
06:00 01/12
描述: 阵雨
温度: 19°C
感觉像: 19.1°C
沉淀: 43%
湿度: 93%
风向: 东北偏北
风速: 21km/h
07:00 01/12
描述: 阵雨
温度: 19°C
感觉像: 18.9°C
沉淀: 48%
湿度: 89%
风向: 东北偏北
风速: 21km/h
08:00 01/12
描述: 阵雨
温度: 18°C
感觉像: 17.4°C
沉淀: 47%
湿度: 90%
风向: 东北偏北
风速: 21km/h
09:00 01/12
描述: 阵雨
温度: 17°C
感觉像: 16.6°C
沉淀: 50%
湿度: 94%
风向: 东北偏北
风速: 22km/h
10:00 01/12
描述: 阵雨
温度: 17°C
感觉像: 16.2°C
沉淀: 37%
湿度: 94%
风向: 东北偏北
风速: 22km/h
11:00 01/12
描述: 短时阵雨
温度: 17°C
感觉像: 16.5°C
沉淀: 34%
湿度: 89%
风向: 东北偏北
风速: 22km/h
12:00 01/12
描述: 阵雨
温度: 17°C
感觉像: 16.3°C
沉淀: 36%
湿度: 86%
风向:
风速: 22km/h
13:00 01/12
描述: 阵雨
温度: 17°C
感觉像: 16.1°C
沉淀: 35%
湿度: 87%
风向: 东北偏北
风速: 22km/h
14:00 01/12
描述: 阵雨
温度: 17°C
感觉像: 15.7°C
沉淀: 35%
湿度: 90%
风向:
风速: 21km/h
15:00 01/12
描述: 多云
温度: 17°C
感觉像: 15.7°C
沉淀: 24%
湿度: 90%
风向: 东北偏北
风速: 21km/h
16:00 01/12
描述: 短时阵雨
温度: 17°C
感觉像: 15.6°C
沉淀: 31%
湿度: 91%
风向:
风速: 20km/h
17:00 01/12
描述: 多云
温度: 17°C
感觉像: 15.6°C
沉淀: 24%
湿度: 91%
风向:
风速: 20km/h
18:00 01/12
描述: 短时阵雨
温度: 17°C
感觉像: 15.6°C
沉淀: 30%
湿度: 91%
风向:
风速: 19km/h
19:00 01/12
描述: 阵雨
温度: 16°C
感觉像: 15.1°C
沉淀: 35%
湿度: 92%
风向:
风速: 19km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
28°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
25°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
26°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
28°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
20°C
Lạng Sơn
25°C
Quảng Ninh
26°C
Lào Cai
26°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
28°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
27°C
Tuyên Quang
26°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
26°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call