Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Vĩnh Phúc hiện tại, Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc trong 2 tuần tới
19:00 22/06
描述: 局部多云
温度: 33°C
感觉像: 41°C
沉淀: 14%
湿度: 62%
风向:
风速: 10km/h
20:00 22/06
描述: 局部多云
温度: 33°C
感觉像: 40.7°C
沉淀: 16%
湿度: 67%
风向: 东南偏东
风速: 10km/h
21:00 22/06
描述: 局部多云
温度: 32°C
感觉像: 40.2°C
沉淀: 18%
湿度: 71%
风向: 东南偏东
风速: 11km/h
22:00 22/06
描述: 多云
温度: 31°C
感觉像: 39.2°C
沉淀: 19%
湿度: 77%
风向: 东南偏东
风速: 10km/h
23:00 22/06
描述: 多云
温度: 30°C
感觉像: 38.3°C
沉淀: 19%
湿度: 80%
风向: 东南偏东
风速: 10km/h
00:00 23/06
描述: 多云
温度: 30°C
感觉像: 37.2°C
沉淀: 24%
湿度: 83%
风向:
风速: 10km/h
01:00 23/06
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 36.5°C
沉淀: 52%
湿度: 89%
风向:
风速: 9km/h
02:00 23/06
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 35.6°C
沉淀: 63%
湿度: 89%
风向: 东北偏东
风速: 8km/h
03:00 23/06
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 34.9°C
沉淀: 59%
湿度: 92%
风向: 东北偏东
风速: 8km/h
04:00 23/06
描述: 局部雷雨
温度: 28°C
感觉像: 34°C
沉淀: 33%
湿度: 93%
风向: 东北
风速: 8km/h
05:00 23/06
描述: 局部雷雨
温度: 28°C
感觉像: 33.8°C
沉淀: 32%
湿度: 93%
风向: 东北偏东
风速: 7km/h
06:00 23/06
描述: 局部雷雨
温度: 28°C
感觉像: 33.8°C
沉淀: 31%
湿度: 94%
风向: 东北
风速: 6km/h
07:00 23/06
描述: 局部雷雨
温度: 28°C
感觉像: 34.3°C
沉淀: 32%
湿度: 91%
风向: 东北偏东
风速: 5km/h
08:00 23/06
描述: 局部雷雨
温度: 29°C
感觉像: 35.7°C
沉淀: 32%
湿度: 86%
风向: 东北偏东
风速: 4km/h
09:00 23/06
描述: 多云
温度: 30°C
感觉像: 36.1°C
沉淀: 24%
湿度: 79%
风向: 东北偏东
风速: 5km/h
10:00 23/06
描述: 多云
温度: 30°C
感觉像: 37.3°C
沉淀: 15%
湿度: 74%
风向: 东北偏东
风速: 5km/h
11:00 23/06
描述: 多云
温度: 32°C
感觉像: 38.6°C
沉淀: 14%
湿度: 68%
风向: 东北偏北
风速: 5km/h
12:00 23/06
描述: 多云
温度: 33°C
感觉像: 40°C
沉淀: 12%
湿度: 62%
风向: 西北
风速: 6km/h
13:00 23/06
描述: 多云
温度: 34°C
感觉像: 40.9°C
沉淀: 11%
湿度: 58%
风向: 西北偏北
风速: 6km/h
14:00 23/06
描述: 多云
温度: 34°C
感觉像: 41.2°C
沉淀: 7%
湿度: 55%
风向: 西北偏北
风速: 6km/h
15:00 23/06
描述: 多云
温度: 34°C
感觉像: 41.5°C
沉淀: 8%
湿度: 55%
风向: 东北偏北
风速: 6km/h
16:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 35°C
感觉像: 41.7°C
沉淀: 8%
湿度: 54%
风向:
风速: 7km/h
17:00 23/06
描述: 多云
温度: 35°C
感觉像: 41.7°C
沉淀: 11%
湿度: 54%
风向:
风速: 9km/h
18:00 23/06
描述: 多云
温度: 34°C
感觉像: 40.6°C
沉淀: 18%
湿度: 57%
风向: 东南偏东
风速: 10km/h
19:00 23/06
描述: 大部分地区多云
温度: 33°C
感觉像: 39.4°C
沉淀: 24%
湿度: 63%
风向:
风速: 10km/h
20:00 23/06
描述: 多云
温度: 31°C
感觉像: 38.5°C
沉淀: 24%
湿度: 69%
风向:
风速: 10km/h
21:00 23/06
描述: 多云
温度: 31°C
感觉像: 38.5°C
沉淀: 22%
湿度: 72%
风向: 东南偏东
风速: 11km/h
22:00 23/06
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 38°C
沉淀: 35%
湿度: 76%
风向: 东南偏东
风速: 11km/h
23:00 23/06
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 38.1°C
沉淀: 44%
湿度: 78%
风向: 东南偏东
风速: 11km/h
00:00 24/06
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 38°C
沉淀: 52%
湿度: 81%
风向:
风速: 11km/h
01:00 24/06
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 37.7°C
沉淀: 58%
湿度: 87%
风向:
风速: 10km/h
02:00 24/06
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 37.5°C
沉淀: 54%
湿度: 88%
风向:
风速: 11km/h
03:00 24/06
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 37.1°C
沉淀: 57%
湿度: 91%
风向:
风速: 9km/h
04:00 24/06
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 36.2°C
沉淀: 53%
湿度: 92%
风向: 东北偏东
风速: 8km/h
05:00 24/06
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 35.9°C
沉淀: 48%
湿度: 92%
风向: 东北偏东
风速: 5km/h
06:00 24/06
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 36.2°C
沉淀: 52%
湿度: 94%
风向: 东北
风速: 4km/h
07:00 24/06
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 37.2°C
沉淀: 44%
湿度: 90%
风向: 东北
风速: 5km/h
08:00 24/06
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 37.8°C
沉淀: 40%
湿度: 86%
风向: 东北偏东
风速: 5km/h
09:00 24/06
描述: 局部雷雨
温度: 30°C
感觉像: 37.5°C
沉淀: 32%
湿度: 80%
风向: 东北
风速: 4km/h
10:00 24/06
描述: 局部雷雨
温度: 31°C
感觉像: 37.9°C
沉淀: 30%
湿度: 75%
风向: 东北偏东
风速: 5km/h
11:00 24/06
描述: 局部雷雨
温度: 31°C
感觉像: 38°C
沉淀: 32%
湿度: 70%
风向: 东北偏东
风速: 4km/h
12:00 24/06
描述: 局部雷雨
温度: 32°C
感觉像: 38.7°C
沉淀: 30%
湿度: 66%
风向: 东北偏东
风速: 6km/h
13:00 24/06
描述: 多云
温度: 33°C
感觉像: 39.5°C
沉淀: 24%
湿度: 63%
风向: 东北偏东
风速: 5km/h
14:00 24/06
描述: 局部雷雨
温度: 33°C
感觉像: 39.6°C
沉淀: 33%
湿度: 60%
风向: 东北偏东
风速: 6km/h
15:00 24/06
描述: 多云
温度: 33°C
感觉像: 39.5°C
沉淀: 24%
湿度: 62%
风向:
风速: 9km/h
16:00 24/06
描述: 雷阵雨
温度: 32°C
感觉像: 38.9°C
沉淀: 40%
湿度: 64%
风向: 东南偏东
风速: 11km/h
17:00 24/06
描述: 雷阵雨
温度: 32°C
感觉像: 37.8°C
沉淀: 37%
湿度: 66%
风向: 东南偏东
风速: 11km/h
18:00 24/06
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 37.7°C
沉淀: 35%
湿度: 66%
风向: 东南偏东
风速: 10km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
34°C
Hải Phòng
32°C
Bắc Giang
33°C
Bắc Kạn
31°C
Bắc Ninh
34°C
Cao Bằng
29°C
Hà Giang
31°C
Hà Nam
33°C
Hòa Bình
32°C
Hưng Yên
33°C
Lai Châu
27°C
Lạng Sơn
30°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
32°C
Nam Định
33°C
Ninh Bình
33°C
Phú Thọ
33°C
Sơn La
29°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
32°C
Tuyên Quang
33°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call