Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Đăk Lăk ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Đăk Lăk hiện tại, Dự báo thời tiết Đăk Lăk trong 48 giờ tới

明天白天 06/12

19-26°C

大部多云。 最高 26ºC。 东北偏东 风 15 到 30 每 km / h 。
风向: 76°东北偏东
风速: 21km/h
湿度: 71%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

阴。 最低 19ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 84°东
风速: 12km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 07/12

20-26°C

阴。 最高 26ºC。 东北偏东 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 75°东北偏东
风速: 19km/h
湿度: 74%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

阴。 最低 20ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 79°东
风速: 11km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 08/12

19-26°C

阴。 最高 26ºC。 东北偏东 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 72°东北偏东
风速: 18km/h
湿度: 75%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

大部多云。 最低 19ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 82°东
风速: 12km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 09/12

20-27°C

下午阵雨。 最高 27ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 78°东北偏东
风速: 15km/h
湿度: 73%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

阵雨。 最低 20ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 92°东
风速: 9km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 10/12

20-28°C

零散雷暴。 最高 28ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 81°东
风速: 13km/h
湿度: 76%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 20ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 92°东
风速: 12km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 11/12

21-30°C

少云。 最高 30ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 81°东
风速: 15km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

少云。 最低 21ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 89°东
风速: 13km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 12/12

21-29°C

下午形成雷暴。 最高 29ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 78°东北偏东
风速: 16km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

少云。 最低 21ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 85°东
风速: 14km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 13/12

21-29°C

少云。 最高 29ºC。 东北偏东 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 75°东北偏东
风速: 17km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

少云。 最低 21ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 81°东
风速: 14km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 14/12

21-28°C

少云。 最高 28ºC。 东北偏东 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 75°东北偏东
风速: 20km/h
湿度: 71%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

少云。 最低 21ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 77°东北偏东
风速: 15km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 15/12

21-28°C

零散雷暴。 最高 28ºC。 东北偏东 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 72°东北偏东
风速: 19km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

阵雨。 最低 21ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 71°东北偏东
风速: 11km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 16/12

21-27°C

雷阵雨。 最高 27ºC。 东北偏东 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 72°东北偏东
风速: 18km/h
湿度: 76%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

阵雨。 最低 21ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 73°东北偏东
风速: 13km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 17/12

20-27°C

上午阵雨。 最高 27ºC。 东北偏东 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 70°东北偏东
风速: 19km/h
湿度: 73%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

大部多云。 最低 20ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 71°东北偏东
风速: 14km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 18/12

20-27°C

阵雨。 最高 27ºC。 东北偏东 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 67°东北偏东
风速: 20km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

阵雨。 最低 20ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 66°东北偏东
风速: 14km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 19/12

20-26°C

阵雨。 最高 26ºC。 东北偏东 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 66°东北偏东
风速: 20km/h
湿度: 73%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

阵雨。 最低 20ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 66°东北偏东
风速: 14km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
17°C
Hải Phòng
17°C
Bắc Giang
16°C
Bắc Kạn
14°C
Bắc Ninh
17°C
Cao Bằng
13°C
Hà Giang
16°C
Hà Nam
16°C
Hòa Bình
16°C
Hưng Yên
17°C
Lai Châu
14°C
Lạng Sơn
13°C
Quảng Ninh
17°C
Lào Cai
16°C
Nam Định
17°C
Ninh Bình
17°C
Phú Thọ
16°C
Sơn La
14°C
Thái Bình
17°C
Thanh Hóa
17°C
Tuyên Quang
16°C
Vĩnh Phúc
16°C
Yên Bái
16°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
21°C
Khánh Hòa
25°C
Nghệ An
18°C
Hà Tĩnh
17°C
Phú Yên
24°C
Đăk Lăk
21°C
Đăk Nông
21°C
Gia Lai
19°C
Kon Tum
19°C
Lâm Đồng
16°C
Ninh Thuận
26°C
Quảng Nam
22°C
Thừa Thiên Huế
19°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call