Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Điện Biên ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Điện Biên hiện tại, Dự báo thời tiết Điện Biên trong 48 giờ tới

明天白天 22/04

20-36°C

大部晴朗。 最高 36ºC。 西南 风,风向多变。
风向: 214°西南
风速: 9km/h
湿度: 55%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 20ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 123°东南偏东
风速: 6km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 23/04

22-36°C

大部晴朗。 最高 36ºC。 西南 风,风向多变。
风向: 216°西南
风速: 9km/h
湿度: 53%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 22ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 142°东南
风速: 6km/h
湿度: 75%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 24/04

23-37°C

大部晴朗。 最高 37ºC。 西南 风,风向多变。
风向: 220°西南
风速: 9km/h
湿度: 52%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 23ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 139°东南
风速: 7km/h
湿度: 74%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 25/04

23-37°C

大部晴朗。 最高 36ºC。 西南 风,风向多变。
风向: 222°西南
风速: 9km/h
湿度: 54%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 23ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 126°东南
风速: 6km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 26/04

22-34°C

下午形成雷暴。 最高 34ºC。 南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 174°南
风速: 8km/h
湿度: 60%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

雷暴。 最低 22ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 105°东南偏东
风速: 7km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 27/04

21-32°C

零散雷暴。 最高 31ºC。 东南偏南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 153°东南偏南
风速: 8km/h
湿度: 71%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

零散雷暴。 最低 21ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 103°东南偏东
风速: 6km/h
湿度: 95%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 28/04

21-30°C

少云, 可能有雷暴。 最高 30ºC。 东南偏南 风,风向多变。 降雨几率 30%。
风向: 155°东南偏南
风速: 7km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

零散雷暴。 最低 21ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 107°东南偏东
风速: 6km/h
湿度: 95%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 29/04

21-30°C

雷暴。 最高 30ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 86°东
风速: 8km/h
湿度: 78%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

雷暴。 最低 21ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 73°东北偏东
风速: 6km/h
湿度: 98%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 30/04

20-28°C

零散雷暴。 最高 28ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 81°东
风速: 9km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

零散雷暴。 最低 20ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 90°东
风速: 7km/h
湿度: 96%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 01/05

20-28°C

雷暴。 最高 28ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 92°东
风速: 8km/h
湿度: 78%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 20ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 95°东
风速: 7km/h
湿度: 96%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 02/05

21-28°C

零散雷暴。 最高 28ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 117°东南偏东
风速: 8km/h
湿度: 78%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 21ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 109°东南偏东
风速: 7km/h
湿度: 96%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 03/05

21-29°C

零散雷暴。 最高 29ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 138°东南
风速: 8km/h
湿度: 78%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 21ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 119°东南偏东
风速: 7km/h
湿度: 96%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 04/05

21-30°C

零散雷暴。 最高 30ºC。 东南偏南 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 160°东南偏南
风速: 8km/h
湿度: 76%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

中雨有雷。 最低 21ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 127°东南
风速: 6km/h
湿度: 96%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 05/05

21-30°C

零散雷暴。 最高 30ºC。 南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 170°南
风速: 8km/h
湿度: 76%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

雷暴。 最低 21ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 118°东南偏东
风速: 6km/h
湿度: 97%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
26°C
Hải Phòng
26°C
Bắc Giang
26°C
Bắc Kạn
25°C
Bắc Ninh
26°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
25°C
Hà Nam
26°C
Hòa Bình
26°C
Hưng Yên
26°C
Lai Châu
18°C
Lạng Sơn
24°C
Quảng Ninh
25°C
Lào Cai
24°C
Nam Định
26°C
Ninh Bình
26°C
Phú Thọ
26°C
Sơn La
22°C
Thái Bình
26°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
26°C
Vĩnh Phúc
26°C
Yên Bái
26°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call