Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Hải Phòng ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Hải Phòng hiện tại, Dự báo thời tiết Hải Phòng trong 48 giờ tới

明天白天 27/11

18-26°C

少云。 最高 26ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 75°东北偏东
风速: 12km/h
湿度: 66%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

大部晴朗。 最低 18ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 34°东北
风速: 9km/h
湿度: 74%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 28/11

16-25°C

少云。 最高 25ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 61°东北偏东
风速: 12km/h
湿度: 61%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

少云。 最低 16ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 32°东北偏北
风速: 14km/h
湿度: 66%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 29/11

16-23°C

大部晴朗。 最高 23ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 36°东北
风速: 10km/h
湿度: 54%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

少云。 最低 16ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 26°东北偏北
风速: 7km/h
湿度: 67%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 30/11

17-23°C

少云。 最高 23ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 48°东北
风速: 11km/h
湿度: 55%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

大部多云。 最低 17ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 31°东北偏北
风速: 7km/h
湿度: 68%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 01/12

18-23°C

少云。 最高 23ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 60°东北偏东
风速: 11km/h
湿度: 60%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

大部多云。 最低 18ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 36°东北
风速: 8km/h
湿度: 74%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 02/12

17-24°C

上午多云,下午转晴。 最高 24ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 55°东北
风速: 9km/h
湿度: 63%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

少云。 最低 17ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 34°东北
风速: 8km/h
湿度: 73%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 03/12

15-23°C

少云。 最高 23ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 41°东北
风速: 11km/h
湿度: 59%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

少云。 最低 15ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 27°东北偏北
风速: 11km/h
湿度: 67%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 04/12

14-21°C

少云。 最高 21ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 39°东北
风速: 12km/h
湿度: 55%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

少云。 最低 14ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 26°东北偏北
风速: 9km/h
湿度: 68%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 05/12

15-21°C

少云。 最高 21ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 54°东北
风速: 10km/h
湿度: 58%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

少云。 最低 15ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 30°东北偏北
风速: 8km/h
湿度: 70%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 06/12

15-21°C

少云。 最高 21ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 53°东北
风速: 11km/h
湿度: 60%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 15ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 29°东北偏北
风速: 9km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 07/12

15-22°C

少云。 最高 22ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 37°东北
风速: 12km/h
湿度: 60%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

少云。 最低 15ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 20°东北偏北
风速: 10km/h
湿度: 69%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 08/12

15-22°C

少云。 最高 22ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 32°东北偏北
风速: 13km/h
湿度: 56%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 15ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 15°东北偏北
风速: 10km/h
湿度: 66%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 09/12

14-21°C

少云。 最高 21ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 26°东北偏北
风速: 13km/h
湿度: 53%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 14ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 17°东北偏北
风速: 10km/h
湿度: 64%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 10/12

14-21°C

少云。 最高 21ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 39°东北
风速: 13km/h
湿度: 52%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 14ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 32°东北偏北
风速: 10km/h
湿度: 65%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
24°C
Hải Phòng
23°C
Bắc Giang
23°C
Bắc Kạn
21°C
Bắc Ninh
23°C
Cao Bằng
21°C
Hà Giang
23°C
Hà Nam
23°C
Hòa Bình
23°C
Hưng Yên
23°C
Lai Châu
17°C
Lạng Sơn
21°C
Quảng Ninh
23°C
Lào Cai
22°C
Nam Định
24°C
Ninh Bình
23°C
Phú Thọ
23°C
Sơn La
19°C
Thái Bình
24°C
Thanh Hóa
24°C
Tuyên Quang
23°C
Vĩnh Phúc
23°C
Yên Bái
23°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call