Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Kon Tum ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Kon Tum hiện tại, Dự báo thời tiết Kon Tum trong 48 giờ tới

明天白天 27/11

20-28°C

大部晴朗。 最高 28ºC。 东北偏东 风 15 到 30 每 km / h 。
风向: 59°东北偏东
风速: 22km/h
湿度: 64%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

少云。 最低 20ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 57°东北偏东
风速: 11km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 28/11

21-27°C

上午阵雨。 最高 27ºC。 东北 风 15 到 30 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 56°东北
风速: 21km/h
湿度: 70%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

阵雨。 最低 21ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 55°东北
风速: 12km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 29/11

20-25°C

阵雨。 最高 25ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 48°东北
风速: 15km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

中雨。 最低 20ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。 降雨量约 6 mm。
风向: 50°东北
风速: 11km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 30/11

20-24°C

中雨。 最高 24ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 70%。 降雨量约 6 mm。
风向: 59°东北偏东
风速: 13km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

阵雨。 最低 20ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 66°东北偏东
风速: 9km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 01/12

20-26°C

上午阵雨。 最高 26ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 65°东北偏东
风速: 16km/h
湿度: 75%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 20ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 64°东北偏东
风速: 10km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 02/12

19-27°C

少云。 最高 27ºC。 东北偏东 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 61°东北偏东
风速: 19km/h
湿度: 68%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

大部晴朗。 最低 19ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 59°东北偏东
风速: 10km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 03/12

19-27°C

少云。 最高 27ºC。 东北 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 54°东北
风速: 18km/h
湿度: 65%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

少云。 最低 19ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 54°东北
风速: 10km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 04/12

18-27°C

大部晴朗。 最高 27ºC。 东北 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 54°东北
风速: 18km/h
湿度: 65%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

少云。 最低 18ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 55°东北
风速: 10km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 05/12

18-27°C

少云。 最高 27ºC。 东北 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 56°东北
风速: 17km/h
湿度: 67%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

少云。 最低 18ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 53°东北
风速: 9km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 06/12

18-27°C

少云。 最高 27ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 55°东北
风速: 16km/h
湿度: 69%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

少云。 最低 18ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 53°东北
风速: 9km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 07/12

18-27°C

上午阵雨。 最高 27ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 30%。
风向: 54°东北
风速: 16km/h
湿度: 69%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

少云。 最低 18ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 53°东北
风速: 9km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 08/12

18-27°C

下午阵雨。 最高 27ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 54°东北
风速: 16km/h
湿度: 68%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

少云。 最低 18ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 51°东北
风速: 10km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 09/12

17-27°C

少云。 最高 27ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 51°东北
风速: 16km/h
湿度: 68%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

大部多云。 最低 17ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 50°东北
风速: 10km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 10/12

16-26°C

少云。 最高 26ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 53°东北
风速: 16km/h
湿度: 67%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

少云。 最低 16ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 54°东北
风速: 10km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
23°C
Hải Phòng
23°C
Bắc Giang
22°C
Bắc Kạn
21°C
Bắc Ninh
23°C
Cao Bằng
21°C
Hà Giang
22°C
Hà Nam
23°C
Hòa Bình
23°C
Hưng Yên
23°C
Lai Châu
15°C
Lạng Sơn
19°C
Quảng Ninh
23°C
Lào Cai
22°C
Nam Định
23°C
Ninh Bình
23°C
Phú Thọ
23°C
Sơn La
19°C
Thái Bình
24°C
Thanh Hóa
23°C
Tuyên Quang
23°C
Vĩnh Phúc
23°C
Yên Bái
23°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call