Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Lai Châu ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Lai Châu hiện tại, Dự báo thời tiết Lai Châu trong 48 giờ tới

明天白天 27/11

14-24°C

少云。 最高 24ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 167°东南偏南
风速: 9km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 14ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 129°东南
风速: 6km/h
湿度: 94%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 28/11

13-22°C

少云。 最高 22ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 163°东南偏南
风速: 10km/h
湿度: 74%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 13ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 120°东南偏东
风速: 8km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 29/11

11-20°C

少云。 最高 20ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 156°东南偏南
风速: 8km/h
湿度: 71%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

少云。 最低 11ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 107°东南偏东
风速: 6km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 30/11

10-20°C

少云。 最高 20ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 141°东南
风速: 9km/h
湿度: 67%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 10ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 114°东南偏东
风速: 6km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 01/12

11-21°C

少云。 最高 21ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 165°东南偏南
风速: 8km/h
湿度: 69%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 11ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 117°东南偏东
风速: 6km/h
湿度: 94%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 02/12

12-21°C

少云。 最高 21ºC。 南 风,风向多变。
风向: 179°南
风速: 9km/h
湿度: 71%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 12ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 122°东南偏东
风速: 6km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 03/12

11-19°C

大部多云。 最高 19ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 155°东南偏南
风速: 9km/h
湿度: 73%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

夜间晚些时候阵雨。 最低 11ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 129°东南
风速: 6km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 04/12

10-18°C

大部多云。 最高 18ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 151°东南偏南
风速: 9km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

大部多云。 最低 10ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 131°东南
风速: 6km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 05/12

10-19°C

少云。 最高 19ºC。 南 风,风向多变。
风向: 178°南
风速: 8km/h
湿度: 70%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 10ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 127°东南
风速: 6km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 06/12

10-20°C

少云。 最高 20ºC。 南 风,风向多变。
风向: 183°南
风速: 9km/h
湿度: 69%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 10ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 115°东南偏东
风速: 6km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 07/12

10-20°C

少云。 最高 20ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 162°东南偏南
风速: 9km/h
湿度: 69%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 10ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 113°东南偏东
风速: 7km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 08/12

9-19°C

少云。 最高 19ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 157°东南偏南
风速: 9km/h
湿度: 68%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

少云。 最低 9ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 104°东南偏东
风速: 7km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 09/12

9-19°C

少云。 最高 19ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 134°东南
风速: 9km/h
湿度: 66%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 9ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 112°东南偏东
风速: 7km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 10/12

9-19°C

少云。 最高 19ºC。 南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 175°南
风速: 10km/h
湿度: 65%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 9ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 133°东南
风速: 6km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
27°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
28°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
26°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
25°C
Quảng Ninh
25°C
Lào Cai
28°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
27°C
Sơn La
28°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
27°C
Tuyên Quang
28°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
27°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call