Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Quảng Ngãi ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Quảng Ngãi hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Ngãi trong 48 giờ tới

明天白天 03/12

21-26°C

阵雨。 最高 26ºC。 东北偏北 风 15 到 30 每 km / h 。 降雨几率 50%。 风力可能间或超过 65 km / h。
风向: 20°东北偏北
风速: 26km/h
湿度: 73%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

阵雨。 最低 21ºC。 北 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 7°北
风速: 19km/h
湿度: 79%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 04/12

20-24°C

阵雨。 最高 24ºC。 北 风 15 到 30 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 2°北
风速: 26km/h
湿度: 76%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

小雨。 最低 20ºC。 北 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 70%。
风向: 355°北
风速: 19km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 05/12

20-24°C

阵雨。 最高 24ºC。 北 风 15 到 30 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 356°北
风速: 23km/h
湿度: 78%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

中雨。 最低 20ºC。 西北偏北 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 90%。 降雨量约 6 mm。
风向: 339°西北偏北
风速: 17km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 06/12

21-24°C

中雨。 最高 24ºC。 西北偏北 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 90%。 降雨量约 6 mm。
风向: 337°西北偏北
风速: 20km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

中雨。 最低 21ºC。 西北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 90%。 降雨量约 12 mm。
风向: 339°西北偏北
风速: 16km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 07/12

22-25°C

中雨。 最高 25ºC。 北 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 90%。 降雨量约 12 mm。
风向: 354°北
风速: 19km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

中雨。 最低 22ºC。 北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 80%。 降雨量约 12 mm。
风向: 359°北
风速: 16km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 08/12

22-25°C

中雨。 最高 25ºC。 北 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 80%。 降雨量约 12 mm。
风向: 5°北
风速: 20km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

中雨。 最低 22ºC。 北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 70%。 降雨量约 12 mm。
风向: 358°北
风速: 16km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 09/12

22-25°C

中雨。 最高 25ºC。 北 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 70%。 降雨量约 6 mm。
风向: 4°北
风速: 18km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

小雨。 最低 22ºC。 西北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 347°西北偏北
风速: 13km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 10/12

22-26°C

小雨。 最高 26ºC。 北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 1°北
风速: 16km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

小雨。 最低 22ºC。 西北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 346°西北偏北
风速: 12km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 11/12

22-26°C

阵雨。 最高 26ºC。 东北偏北 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 13°东北偏北
风速: 17km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

阵雨。 最低 22ºC。 北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向:
风速: 12km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 12/12

23-26°C

阵雨。 最高 26ºC。 东北偏北 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 18°东北偏北
风速: 17km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

阵雨。 最低 23ºC。 北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 9°北
风速: 13km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 13/12

23-26°C

小雨。 最高 26ºC。 东北偏北 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 23°东北偏北
风速: 19km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

小雨。 最低 23ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 15°东北偏北
风速: 15km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 14/12

23-26°C

小雨。 最高 26ºC。 东北偏北 风 15 到 30 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 18°东北偏北
风速: 21km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

中雨。 最低 23ºC。 东北偏北 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 60%。 降雨量约 12 mm。
风向: 16°东北偏北
风速: 17km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 15/12

22-25°C

中雨。 最高 25ºC。 东北偏北 风 15 到 30 每 km / h 。 降雨几率 60%。 降雨量约 12 mm。
风向: 21°东北偏北
风速: 21km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

中雨。 最低 22ºC。 东北偏北 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 60%。 降雨量约 25 mm。
风向: 21°东北偏北
风速: 18km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 16/12

22-25°C

中雨。 最高 25ºC。 东北偏北 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 60%。 降雨量约 12 mm。
风向: 27°东北偏北
风速: 20km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

中雨。 最低 22ºC。 东北偏北 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 60%。 降雨量约 12 mm。
风向: 25°东北偏北
风速: 17km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
21°C
Hải Phòng
22°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
19°C
Hà Giang
21°C
Hà Nam
21°C
Hòa Bình
20°C
Hưng Yên
21°C
Lai Châu
18°C
Lạng Sơn
17°C
Quảng Ninh
21°C
Lào Cai
21°C
Nam Định
21°C
Ninh Bình
21°C
Phú Thọ
21°C
Sơn La
21°C
Thái Bình
22°C
Thanh Hóa
21°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
21°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call