Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Sơn La ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Sơn La hiện tại, Dự báo thời tiết Sơn La trong 48 giờ tới

明天白天 06/12

10-23°C

大部晴朗。 最高 23ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 116°东南偏东
风速: 8km/h
湿度: 63%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

大部晴朗。 最低 10ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 147°东南偏南
风速: 9km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 07/12

10-22°C

大部晴朗。 最高 22ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 131°东南
风速: 12km/h
湿度: 65%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

大部晴朗。 最低 10ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 146°东南
风速: 9km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 08/12

9-22°C

大部晴朗。 最高 22ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 118°东南偏东
风速: 9km/h
湿度: 62%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

大部晴朗。 最低 9ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 154°东南偏南
风速: 6km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 09/12

11-24°C

大部晴朗。 最高 24ºC。 东北偏东 风,风向多变。
风向: 72°东北偏东
风速: 7km/h
湿度: 62%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

大部晴朗。 最低 11ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 146°东南
风速: 6km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 10/12

12-25°C

大部晴朗。 最高 25ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 103°东南偏东
风速: 7km/h
湿度: 64%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

大部晴朗。 最低 12ºC。 东南偏南 风,风向多变。
风向: 147°东南偏南
风速: 7km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 11/12

13-26°C

少云。 最高 26ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 129°东南
风速: 6km/h
湿度: 65%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

大部晴朗。 最低 13ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 144°东南
风速: 7km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 12/12

14-26°C

大部晴朗。 最高 26ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 137°东南
风速: 7km/h
湿度: 66%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

大部晴朗。 最低 14ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 143°东南
风速: 7km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 13/12

15-25°C

大部晴朗。 最高 25ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 126°东南
风速: 8km/h
湿度: 68%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 15ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 135°东南
风速: 8km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 14/12

14-24°C

少云。 最高 24ºC。 东南 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 129°东南
风速: 10km/h
湿度: 70%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 14ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 130°东南
风速: 8km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 15/12

13-23°C

少云。 最高 23ºC。 东南 风,风向多变。
风向: 125°东南
风速: 9km/h
湿度: 68%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

少云。 最低 13ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 112°东南偏东
风速: 6km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 16/12

13-22°C

少云。 最高 22ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 120°东南偏东
风速: 9km/h
湿度: 69%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

大部多云。 最低 13ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 112°东南偏东
风速: 7km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 17/12

13-21°C

大部多云。 最高 21ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 114°东南偏东
风速: 9km/h
湿度: 69%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

大部多云。 最低 13ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 110°东南偏东
风速: 6km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 18/12

12-20°C

少云。 最高 20ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 107°东南偏东
风速: 9km/h
湿度: 67%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

少云。 最低 12ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 106°东南偏东
风速: 6km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 19/12

11-20°C

少云。 最高 20ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 106°东南偏东
风速: 9km/h
湿度: 65%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

少云。 最低 11ºC。 东南偏东 风,风向多变。
风向: 104°东南偏东
风速: 6km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
17°C
Hải Phòng
17°C
Bắc Giang
17°C
Bắc Kạn
15°C
Bắc Ninh
17°C
Cao Bằng
14°C
Hà Giang
16°C
Hà Nam
17°C
Hòa Bình
16°C
Hưng Yên
17°C
Lai Châu
14°C
Lạng Sơn
13°C
Quảng Ninh
17°C
Lào Cai
17°C
Nam Định
17°C
Ninh Bình
18°C
Phú Thọ
17°C
Sơn La
14°C
Thái Bình
17°C
Thanh Hóa
18°C
Tuyên Quang
16°C
Vĩnh Phúc
17°C
Yên Bái
16°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call