Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Thái Nguyên ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Thái Nguyên hiện tại, Dự báo thời tiết Thái Nguyên trong 48 giờ tới

明天白天 27/11

17-26°C

少云。 最高 26ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 51°东北
风速: 8km/h
湿度: 63%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 17ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 43°东北
风速: 8km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 28/11

15-25°C

少云。 最高 25ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 45°东北
风速: 10km/h
湿度: 58%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

少云。 最低 15ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 32°东北偏北
风速: 11km/h
湿度: 64%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 29/11

14-24°C

少云。 最高 24ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 28°东北偏北
风速: 8km/h
湿度: 53%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

大部晴朗。 最低 14ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 16°东北偏北
风速: 6km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 30/11

15-23°C

少云。 最高 23ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 25°东北偏北
风速: 9km/h
湿度: 55%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

少云。 最低 15ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 17°东北偏北
风速: 6km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 01/12

17-23°C

大部多云。 最高 23ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 27°东北偏北
风速: 7km/h
湿度: 58%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

大部多云。 最低 17ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 44°东北
风速: 5km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 02/12

17-22°C

大部多云。 最高 22ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 24°东北偏北
风速: 6km/h
湿度: 64%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

阴。 最低 17ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 27°东北偏北
风速: 6km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 03/12

14-22°C

少云。 最高 22ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 39°东北
风速: 10km/h
湿度: 57%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 14ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 36°东北
风速: 9km/h
湿度: 65%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 04/12

12-21°C

少云。 最高 21ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 29°东北偏北
风速: 11km/h
湿度: 53%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 12ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 32°东北偏北
风速: 8km/h
湿度: 66%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 05/12

13-21°C

少云。 最高 21ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 43°东北
风速: 7km/h
湿度: 54%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 13ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 53°东北
风速: 7km/h
湿度: 71%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 06/12

14-21°C

少云。 最高 21ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 53°东北
风速: 8km/h
湿度: 58%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 14ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 49°东北
风速: 7km/h
湿度: 71%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 07/12

15-21°C

少云。 最高 21ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 20°东北偏北
风速: 9km/h
湿度: 58%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 15ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 39°东北
风速: 7km/h
湿度: 69%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 08/12

13-21°C

少云。 最高 21ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 18°东北偏北
风速: 11km/h
湿度: 55%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 13ºC。 东北偏北 风,风向多变。
风向: 32°东北偏北
风速: 9km/h
湿度: 65%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 09/12

12-21°C

少云。 最高 21ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 24°东北偏北
风速: 11km/h
湿度: 52%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 12ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 35°东北
风速: 9km/h
湿度: 65%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 10/12

12-21°C

少云。 最高 21ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 24°东北偏北
风速: 10km/h
湿度: 50%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

少云。 最低 12ºC。 东北 风,风向多变。
风向: 45°东北
风速: 7km/h
湿度: 64%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
28°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
29°C
Bắc Kạn
28°C
Bắc Ninh
28°C
Cao Bằng
27°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
28°C
Hưng Yên
28°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
24°C
Quảng Ninh
26°C
Lào Cai
28°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
28°C
Sơn La
28°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
27°C
Tuyên Quang
28°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
27°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call