Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Quảng Nam ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Quảng Nam hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Nam trong 48 giờ tới

明天白天 26/01

21-28°C

少云。 最高 28ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 91°东
风速: 13km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

大部多云。 最低 21ºC。 西南偏南 风,风向多变。
风向: 203°西南偏南
风速: 4km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 27/01

20-28°C

少云。 最高 28ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 38°东北
风速: 12km/h
湿度: 74%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

少云。 最低 20ºC。 西南偏西 风,风向多变。
风向: 246°西南偏西
风速: 4km/h
湿度: 93%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 28/01

20-28°C

少云。 最高 28ºC。 北 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 352°北
风速: 12km/h
湿度: 75%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

少云。 最低 20ºC。 西南偏西 风,风向多变。
风向: 243°西南偏西
风速: 4km/h
湿度: 93%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 29/01

21-28°C

大部晴朗。 最高 28ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 119°东南偏东
风速: 14km/h
湿度: 75%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

少云。 最低 21ºC。 西南偏南 风,风向多变。
风向: 195°西南偏南
风速: 7km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 30/01

21-27°C

阵雨。 最高 27ºC。 西北偏北 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 342°西北偏北
风速: 19km/h
湿度: 78%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

阵雨。 最低 21ºC。 西北偏西 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 303°西北偏西
风速: 12km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 31/01

21-26°C

阵雨。 最高 26ºC。 北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 4°北
风速: 14km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

阵雨。 最低 21ºC。 西北偏西 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 298°西北偏西
风速: 8km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 01/02

20-26°C

阵雨。 最高 26ºC。 西北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 336°西北偏北
风速: 15km/h
湿度: 78%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

阵雨。 最低 20ºC。 西北 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 308°西北
风速: 10km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 02/02

21-26°C

阵雨。 最高 26ºC。 北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 358°北
风速: 14km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

小雨。 最低 21ºC。 北 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 353°北
风速: 9km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 03/02

21-26°C

阵雨。 最高 26ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 16°东北偏北
风速: 14km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

阵雨。 最低 21ºC。 西北偏北 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 340°西北偏北
风速: 9km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 04/02

20-26°C

阵雨。 最高 26ºC。 北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 5°北
风速: 14km/h
湿度: 79%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

中雨。 最低 20ºC。 西北偏北 风,风向多变。 降雨几率 60%。 降雨量约 6 mm。
风向: 333°西北偏北
风速: 8km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 05/02

20-25°C

中雨。 最高 25ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。 降雨量约 12 mm。
风向: 12°东北偏北
风速: 15km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

中雨。 最低 20ºC。 北 风,风向多变。 降雨几率 60%。 降雨量约 6 mm。
风向: 351°北
风速: 8km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 06/02

20-25°C

小雨。 最高 25ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 28°东北偏北
风速: 14km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 6
紫外线辐射: 强

小雨。 最低 20ºC。 西北偏北 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 343°西北偏北
风速: 7km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 07/02

20-25°C

小雨。 最高 25ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 24°东北偏北
风速: 12km/h
湿度: 79%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

小雨。 最低 20ºC。 西北偏北 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 331°西北偏北
风速: 7km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 08/02

20-26°C

阵雨。 最高 26ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 19°东北偏北
风速: 13km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

阵雨。 最低 20ºC。 西北 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 324°西北
风速: 7km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
19°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
17°C
Bắc Ninh
19°C
Cao Bằng
15°C
Hà Giang
18°C
Hà Nam
19°C
Hòa Bình
20°C
Hưng Yên
19°C
Lai Châu
12°C
Lạng Sơn
14°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
18°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
14°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
19°C
Yên Bái
19°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
22°C
Khánh Hòa
23°C
Nghệ An
21°C
Hà Tĩnh
21°C
Phú Yên
23°C
Đăk Lăk
20°C
Đăk Nông
19°C
Gia Lai
18°C
Kon Tum
18°C
Lâm Đồng
13°C
Ninh Thuận
23°C
Quảng Nam
22°C
Thừa Thiên Huế
21°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call