Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Quảng Nam ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Quảng Nam hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Nam trong 48 giờ tới

明天白天 27/11

24-27°C

中雨。 最高 27ºC。 东北 风 15 到 30 每 km / h 。 降雨几率 90%。 降雨量约 6 mm。
风向: 49°东北
风速: 22km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

中雨。 最低 24ºC。 东北 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 100%。 降雨量约 12 mm。
风向: 42°东北
风速: 18km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 28/11

23-26°C

中雨。 最高 26ºC。 东北 风 15 到 30 每 km / h 。 降雨几率 100%。 降雨量约 25 mm。
风向: 36°东北
风速: 24km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

中雨。 多次出现大暴雨。 最低 23ºC。 东北偏北 风 15 到 30 每 km / h 。 降雨几率 100%。 预计降雨 25-50 mm。
风向: 30°东北偏北
风速: 25km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 29/11

23-25°C

中雨。 多次出现大暴雨。 最高 25ºC。 东北偏北 风 25 到 40 每 km / h 。 降雨几率 100%。 预计降雨 25-50 mm。
风向: 22°东北偏北
风速: 28km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

中雨。 多次出现大暴雨。 最低 23ºC。 东北偏北 风 15 到 30 每 km / h 。 降雨几率 100%。 预计降雨 25-50 mm。
风向: 31°东北偏北
风速: 26km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 30/11

23-25°C

中雨。 最高 25ºC。 东北 风 15 到 30 每 km / h 。 降雨几率 90%。 预计降雨 50-75 mm。 可能有局部洪水。
风向: 41°东北
风速: 26km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

中雨。 多次出现大暴雨。 最低 23ºC。 东北偏东 风 15 到 30 每 km / h 。 降雨几率 90%。 预计降雨 25-50 mm。
风向: 58°东北偏东
风速: 22km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 01/12

23-26°C

中雨。 多次出现大暴雨。 最高 26ºC。 东北偏东 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 80%。 预计降雨 25-50 mm。
风向: 57°东北偏东
风速: 18km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

中雨。 最低 23ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 80%。 降雨量约 12 mm。
风向: 57°东北偏东
风速: 15km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 02/12

22-26°C

中雨。 最高 26ºC。 东北 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 80%。 降雨量约 6 mm。
风向: 47°东北
风速: 19km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

中雨。 最低 22ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 70%。 降雨量约 6 mm。
风向: 41°东北
风速: 16km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 03/12

22-25°C

中雨。 最高 25ºC。 东北偏北 风 15 到 30 每 km / h 。 降雨几率 70%。 降雨量约 6 mm。
风向: 31°东北偏北
风速: 21km/h
湿度: 79%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

中雨。 最低 22ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。 降雨量约 12 mm。
风向: 28°东北偏北
风速: 16km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 04/12

21-24°C

中雨。 最高 24ºC。 东北偏北 风 15 到 30 每 km / h 。 降雨几率 60%。 降雨量约 12 mm。
风向: 23°东北偏北
风速: 22km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

中雨。 最低 21ºC。 东北偏北 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 60%。 降雨量约 12 mm。
风向: 20°东北偏北
风速: 18km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 05/12

21-24°C

中雨。 最高 24ºC。 东北偏北 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 60%。 降雨量约 12 mm。
风向: 16°东北偏北
风速: 19km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

中雨。 最低 21ºC。 东北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。 降雨量约 12 mm。
风向: 18°东北偏北
风速: 14km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 06/12

22-25°C

中雨。 最高 25ºC。 东北偏北 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 60%。 降雨量约 12 mm。
风向: 16°东北偏北
风速: 19km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

中雨。 最低 22ºC。 北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。 降雨量约 12 mm。
风向: 2°北
风速: 13km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 07/12

22-25°C

中雨。 最高 25ºC。 东北偏北 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 60%。 降雨量约 12 mm。
风向: 12°东北偏北
风速: 19km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

中雨。 最低 22ºC。 北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。 降雨量约 12 mm。
风向: 9°北
风速: 14km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 08/12

21-25°C

中雨。 最高 25ºC。 东北偏北 风 15 到 30 每 km / h 。 降雨几率 60%。 降雨量约 6 mm。
风向: 12°东北偏北
风速: 21km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

中雨。 最低 21ºC。 北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。 降雨量约 12 mm。
风向: 2°北
风速: 15km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 09/12

21-24°C

中雨。 多次出现大暴雨。 最高 24ºC。 北 风 15 到 30 每 km / h 。 降雨几率 60%。 降雨量约 25 mm。
风向: 1°北
风速: 21km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

中雨。 多次出现大暴雨。 最低 21ºC。 北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。 降雨量约 25 mm。
风向: 2°北
风速: 15km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 10/12

20-24°C

中雨。 最高 24ºC。 北 风 15 到 25 每 km / h 。 降雨几率 60%。 降雨量约 25 mm。
风向: 1°北
风速: 20km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 4
紫外线辐射: 中等

中雨。 最低 20ºC。 西北偏北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。 降雨量约 12 mm。
风向: 343°西北偏北
风速: 14km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
24°C
Hải Phòng
26°C
Bắc Giang
24°C
Bắc Kạn
23°C
Bắc Ninh
24°C
Cao Bằng
21°C
Hà Giang
23°C
Hà Nam
24°C
Hòa Bình
24°C
Hưng Yên
24°C
Lai Châu
18°C
Lạng Sơn
22°C
Quảng Ninh
24°C
Lào Cai
23°C
Nam Định
24°C
Ninh Bình
24°C
Phú Thọ
24°C
Sơn La
21°C
Thái Bình
25°C
Thanh Hóa
24°C
Tuyên Quang
24°C
Vĩnh Phúc
24°C
Yên Bái
23°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call