Thời tiết Gia Lai ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Gia Lai hiện tại, Dự báo thời tiết Gia Lai trong 48 giờ tới

明天白天 22/02

16-29°C

大部晴朗。 最高 29ºC。 东北偏东 风 15 到 30 每 km / h 。
风向: 60°东北偏东
风速: 27km/h
湿度: 51%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 16ºC。 东北 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 55°东北
风速: 18km/h
湿度: 79%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 23/02

14-29°C

大部晴朗。 最高 29ºC。 东北偏东 风 15 到 30 每 km / h 。
风向: 66°东北偏东
风速: 24km/h
湿度: 46%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 14ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 58°东北偏东
风速: 15km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 24/02

14-31°C

大部晴朗。 最高 31ºC。 东 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 88°东
风速: 19km/h
湿度: 47%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 14ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 74°东北偏东
风速: 15km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 25/02

16-32°C

大部晴朗。 最高 32ºC。 东 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 95°东
风速: 20km/h
湿度: 48%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 16ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 78°东北偏东
风速: 16km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 26/02

17-32°C

少云。 最高 32ºC。 东 风 15 到 30 每 km / h 。
风向: 91°东
风速: 21km/h
湿度: 50%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 17ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 79°东
风速: 16km/h
湿度: 85%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 27/02

16-32°C

大部晴朗。 最高 32ºC。 东 风 15 到 30 每 km / h 。
风向: 92°东
风速: 21km/h
湿度: 50%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 16ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 78°东北偏东
风速: 16km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 28/02

16-33°C

大部晴朗。 最高 33ºC。 东 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 94°东
风速: 18km/h
湿度: 44%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 16ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 79°东
风速: 15km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 29/02

17-32°C

大部晴朗。 最高 32ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 91°东
风速: 16km/h
湿度: 50%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 17ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 76°东北偏东
风速: 14km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 01/03

18-32°C

大部晴朗。 最高 32ºC。 东 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 81°东
风速: 18km/h
湿度: 52%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 18ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 70°东北偏东
风速: 16km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 02/03

17-31°C

大部晴朗。 最高 31ºC。 东北偏东 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 77°东北偏东
风速: 19km/h
湿度: 52%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 17ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 68°东北偏东
风速: 16km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 03/03

17-31°C

大部晴朗。 最高 31ºC。 东 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 79°东
风速: 18km/h
湿度: 53%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 17ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 70°东北偏东
风速: 15km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 04/03

17-31°C

大部晴朗。 最高 31ºC。 东 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 83°东
风速: 18km/h
湿度: 52%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 17ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 71°东北偏东
风速: 14km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 05/03

17-32°C

大部晴朗。 最高 32ºC。 东 风 15 到 25 每 km / h 。
风向: 86°东
风速: 17km/h
湿度: 53%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 17ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 74°东北偏东
风速: 13km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 06/03

18-32°C

大部晴朗。 最高 32ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 89°东
风速: 15km/h
湿度: 53%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 18ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 77°东北偏东
风速: 12km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
21°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
19°C
Hà Giang
19°C
Hà Nam
20°C
Hòa Bình
20°C
Hưng Yên
20°C
Lai Châu
17°C
Lạng Sơn
19°C
Quảng Ninh
19°C
Lào Cai
20°C
Nam Định
19°C
Ninh Bình
20°C
Phú Thọ
21°C
Sơn La
19°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
20°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
20°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call