Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Vĩnh Phúc ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Vĩnh Phúc hiện tại, Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc trong 48 giờ tới

明天白天 29/05

26-35°C

大部晴朗。 最高 35ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 111°东南偏东
风速: 13km/h
湿度: 68%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 26ºC。 东南偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 104°东南偏东
风速: 15km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 30/05

26-36°C

大部晴朗。 最高 36ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 95°东
风速: 10km/h
湿度: 67%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

大部晴朗。 最低 26ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 96°东
风速: 11km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 31/05

27-37°C

大部晴朗。 最高 37ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 93°东
风速: 13km/h
湿度: 65%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

少云。 最低 27ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 101°东
风速: 14km/h
湿度: 81%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 01/06

28-37°C

大部晴朗。 最高 37ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 82°东
风速: 12km/h
湿度: 66%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

零散雷暴。 最低 28ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 96°东
风速: 14km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 02/06

27-37°C

少云。 最高 37ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 73°东北偏东
风速: 12km/h
湿度: 66%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

零散雷暴。 最低 27ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 95°东
风速: 12km/h
湿度: 83%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 03/06

27-36°C

少云。 最高 36ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。
风向: 73°东北偏东
风速: 11km/h
湿度: 68%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 27ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 95°东
风速: 11km/h
湿度: 84%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 04/06

26-35°C

少云, 可能有雷暴。 最高 35ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 30%。
风向: 71°东北偏东
风速: 11km/h
湿度: 69%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 26ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 70%。
风向: 81°东
风速: 11km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 05/06

25-32°C

雷暴。 最高 32ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 55°东北
风速: 13km/h
湿度: 79%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 25ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 83°东
风速: 11km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 06/06

25-32°C

零散雷暴。 最高 32ºC。 东北 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 50°东北
风速: 12km/h
湿度: 76%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 25ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 64°东北偏东
风速: 10km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 07/06

26-33°C

零散雷暴。 最高 33ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 70°东北偏东
风速: 11km/h
湿度: 73%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 26ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 90°东
风速: 10km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 08/06

26-34°C

零散雷暴。 最高 34ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 84°东
风速: 12km/h
湿度: 70%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 26ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 96°东
风速: 11km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 09/06

26-34°C

零散雷暴。 最高 34ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 75°东北偏东
风速: 12km/h
湿度: 71%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 26ºC。 东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 87°东
风速: 11km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 10/06

26-33°C

零散雷暴。 最高 33ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 50%。
风向: 57°东北偏东
风速: 12km/h
湿度: 74%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

零散雷暴。 最低 26ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 74°东北偏东
风速: 10km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 11/06

26-33°C

雷暴。 最高 33ºC。 东北偏东 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 65°东北偏东
风速: 11km/h
湿度: 75%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 26ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 84°东
风速: 9km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
27°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
26°C
Hà Giang
27°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
22°C
Lạng Sơn
25°C
Quảng Ninh
28°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
28°C
Sơn La
24°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
27°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
27°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call