Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Nam Định trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Nam Định hiện tại, Dự báo thời tiết Nam Định trong 2 tuần tới
01:00 26/03
Description: Scattered Thunderstorms
Temp: 23°C
Feels like: 23.1°C
PRECIP: 44%
Humidity: 90%
Wind direction: ENE
Wind speed: 11km/h
02:00 26/03
Description: Cloudy
Temp: 23°C
Feels like: 22.6°C
PRECIP: 19%
Humidity: 92%
Wind direction: ENE
Wind speed: 12km/h
03:00 26/03
Description: Cloudy
Temp: 22°C
Feels like: 22.3°C
PRECIP: 19%
Humidity: 92%
Wind direction: ENE
Wind speed: 10km/h
04:00 26/03
Description: Cloudy
Temp: 22°C
Feels like: 22.1°C
PRECIP: 17%
Humidity: 93%
Wind direction: NE
Wind speed: 10km/h
05:00 26/03
Description: Cloudy
Temp: 22°C
Feels like: 21.9°C
PRECIP: 15%
Humidity: 93%
Wind direction: NE
Wind speed: 11km/h
06:00 26/03
Description: Cloudy
Temp: 22°C
Feels like: 21.6°C
PRECIP: 15%
Humidity: 93%
Wind direction: NE
Wind speed: 12km/h
07:00 26/03
Description: Cloudy
Temp: 21°C
Feels like: 21.4°C
PRECIP: 23%
Humidity: 92%
Wind direction: NE
Wind speed: 11km/h
08:00 26/03
Description: Few Showers
Temp: 22°C
Feels like: 22.6°C
PRECIP: 33%
Humidity: 89%
Wind direction: NE
Wind speed: 10km/h
09:00 26/03
Description: Cloudy
Temp: 22°C
Feels like: 23°C
PRECIP: 24%
Humidity: 87%
Wind direction: NE
Wind speed: 11km/h
10:00 26/03
Description: Cloudy
Temp: 22°C
Feels like: 23.1°C
PRECIP: 22%
Humidity: 87%
Wind direction: ENE
Wind speed: 12km/h
11:00 26/03
Description: Cloudy
Temp: 22°C
Feels like: 23°C
PRECIP: 24%
Humidity: 87%
Wind direction: ENE
Wind speed: 11km/h
12:00 26/03
Description: Cloudy
Temp: 22°C
Feels like: 23.3°C
PRECIP: 21%
Humidity: 86%
Wind direction: ENE
Wind speed: 9km/h
13:00 26/03
Description: Cloudy
Temp: 22°C
Feels like: 23.3°C
PRECIP: 24%
Humidity: 87%
Wind direction: ENE
Wind speed: 9km/h
14:00 26/03
Description: Cloudy
Temp: 22°C
Feels like: 23.1°C
PRECIP: 13%
Humidity: 88%
Wind direction: E
Wind speed: 10km/h
15:00 26/03
Description: Cloudy
Temp: 22°C
Feels like: 23.2°C
PRECIP: 12%
Humidity: 85%
Wind direction: E
Wind speed: 11km/h
16:00 26/03
Description: Cloudy
Temp: 22°C
Feels like: 23.4°C
PRECIP: 12%
Humidity: 85%
Wind direction: E
Wind speed: 12km/h
17:00 26/03
Description: Cloudy
Temp: 22°C
Feels like: 23.1°C
PRECIP: 13%
Humidity: 86%
Wind direction: E
Wind speed: 12km/h
18:00 26/03
Description: Cloudy
Temp: 22°C
Feels like: 23.1°C
PRECIP: 14%
Humidity: 86%
Wind direction: E
Wind speed: 11km/h
19:00 26/03
Description: Cloudy
Temp: 22°C
Feels like: 23.1°C
PRECIP: 17%
Humidity: 88%
Wind direction: E
Wind speed: 10km/h
20:00 26/03
Description: Cloudy
Temp: 22°C
Feels like: 23.1°C
PRECIP: 18%
Humidity: 88%
Wind direction: E
Wind speed: 10km/h
21:00 26/03
Description: Cloudy
Temp: 22°C
Feels like: 23.3°C
PRECIP: 21%
Humidity: 88%
Wind direction: E
Wind speed: 10km/h
22:00 26/03
Description: Showers
Temp: 22°C
Feels like: 23.4°C
PRECIP: 42%
Humidity: 89%
Wind direction: E
Wind speed: 10km/h
23:00 26/03
Description: Showers
Temp: 22°C
Feels like: 23.4°C
PRECIP: 39%
Humidity: 90%
Wind direction: E
Wind speed: 10km/h
00:00 27/03
Description: Showers
Temp: 22°C
Feels like: 23.5°C
PRECIP: 42%
Humidity: 90%
Wind direction: ENE
Wind speed: 11km/h
01:00 27/03
Description: Showers
Temp: 22°C
Feels like: 23.5°C
PRECIP: 47%
Humidity: 91%
Wind direction: ENE
Wind speed: 11km/h
02:00 27/03
Description: Showers
Temp: 22°C
Feels like: 23.4°C
PRECIP: 56%
Humidity: 91%
Wind direction: ENE
Wind speed: 11km/h
03:00 27/03
Description: Showers
Temp: 22°C
Feels like: 23.2°C
PRECIP: 53%
Humidity: 92%
Wind direction: NE
Wind speed: 12km/h
04:00 27/03
Description: Showers
Temp: 22°C
Feels like: 23°C
PRECIP: 51%
Humidity: 94%
Wind direction: NE
Wind speed: 12km/h
05:00 27/03
Description: Showers
Temp: 22°C
Feels like: 23°C
PRECIP: 47%
Humidity: 94%
Wind direction: NE
Wind speed: 13km/h
06:00 27/03
Description: Showers
Temp: 21°C
Feels like: 22.6°C
PRECIP: 48%
Humidity: 96%
Wind direction: NE
Wind speed: 13km/h
07:00 27/03
Description: Showers
Temp: 21°C
Feels like: 22.5°C
PRECIP: 50%
Humidity: 96%
Wind direction: NNE
Wind speed: 13km/h
08:00 27/03
Description: Showers
Temp: 21°C
Feels like: 22.4°C
PRECIP: 42%
Humidity: 93%
Wind direction: NNE
Wind speed: 13km/h
09:00 27/03
Description: Showers
Temp: 21°C
Feels like: 22.3°C
PRECIP: 47%
Humidity: 93%
Wind direction: NE
Wind speed: 14km/h
10:00 27/03
Description: Showers
Temp: 22°C
Feels like: 22.6°C
PRECIP: 47%
Humidity: 90%
Wind direction: NE
Wind speed: 15km/h
11:00 27/03
Description: Showers
Temp: 21°C
Feels like: 22.5°C
PRECIP: 48%
Humidity: 90%
Wind direction: NE
Wind speed: 15km/h
12:00 27/03
Description: Showers
Temp: 21°C
Feels like: 22.5°C
PRECIP: 45%
Humidity: 90%
Wind direction: NE
Wind speed: 14km/h
13:00 27/03
Description: Showers
Temp: 21°C
Feels like: 22.2°C
PRECIP: 40%
Humidity: 91%
Wind direction: NE
Wind speed: 15km/h
14:00 27/03
Description: Showers
Temp: 21°C
Feels like: 22.1°C
PRECIP: 45%
Humidity: 92%
Wind direction: NE
Wind speed: 14km/h
15:00 27/03
Description: Showers
Temp: 21°C
Feels like: 21.7°C
PRECIP: 39%
Humidity: 91%
Wind direction: NE
Wind speed: 14km/h
16:00 27/03
Description: Cloudy
Temp: 21°C
Feels like: 21.7°C
PRECIP: 24%
Humidity: 91%
Wind direction: NE
Wind speed: 13km/h
17:00 27/03
Description: Showers
Temp: 21°C
Feels like: 21.7°C
PRECIP: 36%
Humidity: 91%
Wind direction: NE
Wind speed: 12km/h
18:00 27/03
Description: Showers
Temp: 21°C
Feels like: 21.9°C
PRECIP: 42%
Humidity: 90%
Wind direction: ENE
Wind speed: 11km/h
19:00 27/03
Description: Showers
Temp: 21°C
Feels like: 22°C
PRECIP: 49%
Humidity: 91%
Wind direction: NE
Wind speed: 9km/h
20:00 27/03
Description: Showers
Temp: 21°C
Feels like: 22°C
PRECIP: 49%
Humidity: 92%
Wind direction: NE
Wind speed: 10km/h
21:00 27/03
Description: Showers
Temp: 21°C
Feels like: 22°C
PRECIP: 46%
Humidity: 92%
Wind direction: NE
Wind speed: 10km/h
22:00 27/03
Description: Showers
Temp: 21°C
Feels like: 21.8°C
PRECIP: 52%
Humidity: 92%
Wind direction: NE
Wind speed: 9km/h
23:00 27/03
Description: Light Rain
Temp: 21°C
Feels like: 21.7°C
PRECIP: 61%
Humidity: 93%
Wind direction: NE
Wind speed: 10km/h
00:00 28/03
Description: Light Rain
Temp: 21°C
Feels like: 21.7°C
PRECIP: 64%
Humidity: 93%
Wind direction: NNE
Wind speed: 10km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
22°C
Hải Phòng
23°C
Bắc Giang
22°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
22°C
Cao Bằng
19°C
Hà Giang
23°C
Hà Nam
23°C
Hòa Bình
24°C
Hưng Yên
23°C
Lai Châu
20°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
23°C
Lào Cai
25°C
Nam Định
23°C
Ninh Bình
23°C
Phú Thọ
23°C
Sơn La
22°C
Thái Bình
23°C
Thanh Hóa
24°C
Tuyên Quang
22°C
Vĩnh Phúc
22°C
Yên Bái
23°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call