Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Thái Nguyên ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Thái Nguyên hiện tại, Dự báo thời tiết Thái Nguyên trong 48 giờ tới

明天白天 25/07

26-34°C

零散雷暴。 最高 34ºC。 北 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向:
风速: 7km/h
湿度: 71%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

零散雷暴。 最低 25ºC。 北 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 1°北
风速: 6km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 26/07

26-34°C

零散雷暴。 最高 34ºC。 西 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 280°西
风速: 7km/h
湿度: 70%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

深夜雷暴。 最低 26ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 57°东北偏东
风速: 6km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 27/07

27-35°C

雷暴。 最高 35ºC。 西北 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 317°西北
风速: 8km/h
湿度: 69%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

零散雷暴。 最低 27ºC。 东北 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 50°东北
风速: 6km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 28/07

27-33°C

零散雷暴。 最高 33ºC。 西北偏北 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 328°西北偏北
风速: 8km/h
湿度: 71%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

零散雷暴。 最低 27ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 65°东北偏东
风速: 7km/h
湿度: 90%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 29/07

27-34°C

零散雷暴。 最高 34ºC。 西北偏北 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 331°西北偏北
风速: 8km/h
湿度: 72%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 27ºC。 东北 风,风向多变。 降雨几率 70%。
风向: 52°东北
风速: 7km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 30/07

27-35°C

上午雷暴。 最高 35ºC。 西南偏西 风,风向多变。 降雨几率 40%。
风向: 239°西南偏西
风速: 8km/h
湿度: 70%
紫外线指数: 10
紫外线辐射: 很强

零散雷暴。 最低 27ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 57°东北偏东
风速: 8km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 31/07

27-34°C

零散雷暴。 最高 34ºC。 西南 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 234°西南
风速: 9km/h
湿度: 71%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

零散雷暴。 最低 27ºC。 东北 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 52°东北
风速: 8km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 01/08

27-34°C

零散雷暴。 最高 34ºC。 西北偏西 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 283°西北偏西
风速: 9km/h
湿度: 70%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

零散雷暴。 最低 27ºC。 北 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 9°北
风速: 7km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 02/08

27-35°C

雷暴。 最高 35ºC。 西北 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 314°西北
风速: 9km/h
湿度: 69%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

雷暴。 最低 26ºC。 北 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 7°北
风速: 8km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 03/08

26-34°C

雷暴。 最高 34ºC。 西北 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 317°西北
风速: 9km/h
湿度: 68%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

雷暴。 最低 26ºC。 东北 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 37°东北
风速: 7km/h
湿度: 86%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 04/08

26-34°C

雷暴。 最高 34ºC。 东北偏北 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 16°东北偏北
风速: 8km/h
湿度: 69%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

雷暴。 最低 26ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 57°东北偏东
风速: 7km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 05/08

26-34°C

雷暴。 最高 34ºC。 东北 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 36°东北
风速: 9km/h
湿度: 69%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

雷暴。 最低 26ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 64°东北偏东
风速: 8km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 06/08

26-34°C

雷暴。 最高 34ºC。 东北 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 36°东北
风速: 9km/h
湿度: 70%
紫外线指数: 11
紫外线辐射: 极强

雷暴。 最低 26ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 82°东
风速: 8km/h
湿度: 88%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 07/08

27-34°C

零散雷暴。 最高 34ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 130°东南
风速: 9km/h
湿度: 71%
紫外线指数: 9
紫外线辐射: 很强

零散雷暴。 最低 27ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 91°东
风速: 9km/h
湿度: 87%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
33°C
Hải Phòng
32°C
Bắc Giang
33°C
Bắc Kạn
34°C
Bắc Ninh
33°C
Cao Bằng
34°C
Hà Giang
33°C
Hà Nam
32°C
Hòa Bình
32°C
Hưng Yên
32°C
Lai Châu
30°C
Lạng Sơn
32°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
36°C
Nam Định
32°C
Ninh Bình
31°C
Phú Thọ
34°C
Sơn La
31°C
Thái Bình
31°C
Thanh Hóa
30°C
Tuyên Quang
34°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
34°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call