Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Cao Bằng ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Cao Bằng hiện tại, Dự báo thời tiết Cao Bằng trong 48 giờ tới

明天白天 23/06

26-33°C

雷暴。 最高 33ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 118°东南偏东
风速: 8km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 25ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 90%。
风向: 72°东北偏东
风速: 6km/h
湿度: 95%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 24/06

25-32°C

雷暴。 最高 32ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 70%。
风向: 129°东南
风速: 9km/h
湿度: 82%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 25ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 90%。
风向: 95°东
风速: 6km/h
湿度: 95%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 25/06

25-32°C

雷暴。 最高 32ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 90%。
风向: 137°东南
风速: 9km/h
湿度: 80%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 25ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 90%。
风向: 108°东南偏东
风速: 6km/h
湿度: 95%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 26/06

26-33°C

零散雷暴。 最高 33ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 159°东南偏南
风速: 11km/h
湿度: 76%
紫外线指数: 7
紫外线辐射: 强

零散雷暴。 最低 26ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 114°东南偏东
风速: 7km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 27/06

26-34°C

下午形成雷暴。 最高 34ºC。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 40%。
风向: 187°南
风速: 10km/h
湿度: 71%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

零散雷暴。 最低 26ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 95°东
风速: 7km/h
湿度: 89%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 28/06

26-33°C

雷暴。 最高 33ºC。 南 风,风向多变。 降雨几率 70%。
风向: 184°南
风速: 8km/h
湿度: 75%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

零散雷暴。 最低 26ºC。 东北偏东 风,风向多变。 降雨几率 50%。
风向: 78°东北偏东
风速: 6km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 29/06

26-32°C

雷暴。 最高 32ºC。 南 风,风向多变。 降雨几率 70%。
风向: 171°南
风速: 8km/h
湿度: 78%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

雷暴。 最低 26ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 96°东
风速: 6km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期三 30/06

26-32°C

雷暴。 最高 32ºC。 南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 176°南
风速: 9km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 5
紫外线辐射: 中等

雷暴。 最低 26ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 118°东南偏东
风速: 7km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期四 01/07

26-33°C

零散雷暴。 最高 33ºC。 南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 177°南
风速: 10km/h
湿度: 74%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 26ºC。 东南 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 124°东南
风速: 7km/h
湿度: 91%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期五 02/07

26-32°C

雷暴。 最高 32ºC。 南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 172°南
风速: 10km/h
湿度: 77%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 26ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 112°东南偏东
风速: 7km/h
湿度: 92%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期六 03/07

25-32°C

雷暴。 最高 32ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 163°东南偏南
风速: 10km/h
湿度: 78%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 25ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 117°东南偏东
风速: 7km/h
湿度: 93%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期天 04/07

25-32°C

雷暴。 最高 32ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 157°东南偏南
风速: 10km/h
湿度: 78%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 25ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 118°东南偏东
风速: 7km/h
湿度: 94%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期一 05/07

25-32°C

雷暴。 最高 32ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 157°东南偏南
风速: 10km/h
湿度: 78%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 25ºC。 东南偏东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 113°东南偏东
风速: 7km/h
湿度: 93%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

星期二 06/07

25-33°C

雷暴。 最高 33ºC。 东南偏南 风 10 到 15 每 km / h 。 降雨几率 60%。
风向: 156°东南偏南
风速: 10km/h
湿度: 75%
紫外线指数: 8
紫外线辐射: 很强

雷暴。 最低 25ºC。 东 风,风向多变。 降雨几率 60%。
风向: 98°东
风速: 8km/h
湿度: 94%
紫外线指数: 0
紫外线辐射: 低

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
36°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
35°C
Bắc Kạn
33°C
Bắc Ninh
36°C
Cao Bằng
33°C
Hà Giang
33°C
Hà Nam
36°C
Hòa Bình
35°C
Hưng Yên
36°C
Lai Châu
29°C
Lạng Sơn
31°C
Quảng Ninh
32°C
Lào Cai
36°C
Nam Định
35°C
Ninh Bình
36°C
Phú Thọ
36°C
Sơn La
34°C
Thái Bình
34°C
Thanh Hóa
36°C
Tuyên Quang
35°C
Vĩnh Phúc
35°C
Yên Bái
34°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call