Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Cao Bằng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Cao Bằng hiện tại, Dự báo thời tiết Cao Bằng trong 2 tuần tới
13:00 31/03
Description: Cloudy
Temp: 22°C
Feels like: 22.2°C
PRECIP: 2%
Humidity: 79%
Wind direction: SSE
Wind speed: 8km/h
14:00 31/03
Description: Cloudy
Temp: 23°C
Feels like: 22.9°C
PRECIP: 1%
Humidity: 76%
Wind direction: SSE
Wind speed: 9km/h
15:00 31/03
Description: Cloudy
Temp: 23°C
Feels like: 23.3°C
PRECIP: 1%
Humidity: 75%
Wind direction: SSE
Wind speed: 10km/h
16:00 31/03
Description: Cloudy
Temp: 23°C
Feels like: 23.4°C
PRECIP: 2%
Humidity: 77%
Wind direction: SSE
Wind speed: 10km/h
17:00 31/03
Description: Cloudy
Temp: 23°C
Feels like: 22.9°C
PRECIP: 2%
Humidity: 80%
Wind direction: SE
Wind speed: 9km/h
18:00 31/03
Description: Mostly Cloudy
Temp: 22°C
Feels like: 21.8°C
PRECIP: 4%
Humidity: 87%
Wind direction: SE
Wind speed: 8km/h
19:00 31/03
Description: Mostly Cloudy
Temp: 21°C
Feels like: 21.2°C
PRECIP: 9%
Humidity: 90%
Wind direction: SE
Wind speed: 6km/h
20:00 31/03
Description: Cloudy
Temp: 21°C
Feels like: 22.4°C
PRECIP: 17%
Humidity: 91%
Wind direction: SE
Wind speed: 5km/h
21:00 31/03
Description: Cloudy
Temp: 21°C
Feels like: 22.4°C
PRECIP: 15%
Humidity: 92%
Wind direction: ESE
Wind speed: 5km/h
22:00 31/03
Description: Cloudy
Temp: 21°C
Feels like: 22.4°C
PRECIP: 23%
Humidity: 94%
Wind direction: ESE
Wind speed: 5km/h
23:00 31/03
Description: Few Showers
Temp: 21°C
Feels like: 22.3°C
PRECIP: 31%
Humidity: 93%
Wind direction: E
Wind speed: 4km/h
00:00 01/04
Description: Showers
Temp: 21°C
Feels like: 22.3°C
PRECIP: 40%
Humidity: 95%
Wind direction: E
Wind speed: 4km/h
01:00 01/04
Description: Showers
Temp: 21°C
Feels like: 22.3°C
PRECIP: 53%
Humidity: 95%
Wind direction: ENE
Wind speed: 4km/h
02:00 01/04
Description: Showers
Temp: 21°C
Feels like: 22.2°C
PRECIP: 56%
Humidity: 96%
Wind direction: ENE
Wind speed: 4km/h
03:00 01/04
Description: Scattered Thunderstorms
Temp: 21°C
Feels like: 22.2°C
PRECIP: 56%
Humidity: 96%
Wind direction: ENE
Wind speed: 4km/h
04:00 01/04
Description: Scattered Thunderstorms
Temp: 21°C
Feels like: 22.2°C
PRECIP: 54%
Humidity: 97%
Wind direction: E
Wind speed: 3km/h
05:00 01/04
Description: Scattered Thunderstorms
Temp: 21°C
Feels like: 22.3°C
PRECIP: 55%
Humidity: 97%
Wind direction: E
Wind speed: 3km/h
06:00 01/04
Description: Scattered Thunderstorms
Temp: 21°C
Feels like: 22.4°C
PRECIP: 47%
Humidity: 96%
Wind direction: E
Wind speed: 3km/h
07:00 01/04
Description: Scattered Thunderstorms
Temp: 21°C
Feels like: 22.6°C
PRECIP: 39%
Humidity: 97%
Wind direction: ESE
Wind speed: 4km/h
08:00 01/04
Description: Scattered Thunderstorms
Temp: 22°C
Feels like: 23.1°C
PRECIP: 35%
Humidity: 95%
Wind direction: SE
Wind speed: 4km/h
09:00 01/04
Description: Isolated Thunderstorms
Temp: 22°C
Feels like: 23.6°C
PRECIP: 32%
Humidity: 95%
Wind direction: SE
Wind speed: 5km/h
10:00 01/04
Description: Scattered Thunderstorms
Temp: 23°C
Feels like: 24.2°C
PRECIP: 38%
Humidity: 92%
Wind direction: SSE
Wind speed: 6km/h
11:00 01/04
Description: Isolated Thunderstorms
Temp: 23°C
Feels like: 24.5°C
PRECIP: 33%
Humidity: 91%
Wind direction: SSE
Wind speed: 8km/h
12:00 01/04
Description: Cloudy
Temp: 24°C
Feels like: 26.1°C
PRECIP: 18%
Humidity: 89%
Wind direction: SSE
Wind speed: 9km/h
13:00 01/04
Description: Cloudy
Temp: 24°C
Feels like: 26.9°C
PRECIP: 15%
Humidity: 87%
Wind direction: SSE
Wind speed: 10km/h
14:00 01/04
Description: Cloudy
Temp: 25°C
Feels like: 27.9°C
PRECIP: 13%
Humidity: 83%
Wind direction: SSE
Wind speed: 12km/h
15:00 01/04
Description: Cloudy
Temp: 25°C
Feels like: 27.8°C
PRECIP: 17%
Humidity: 85%
Wind direction: SSE
Wind speed: 13km/h
16:00 01/04
Description: Mostly Cloudy
Temp: 25°C
Feels like: 27.4°C
PRECIP: 11%
Humidity: 87%
Wind direction: SSE
Wind speed: 11km/h
17:00 01/04
Description: Mostly Cloudy
Temp: 24°C
Feels like: 27°C
PRECIP: 12%
Humidity: 88%
Wind direction: SSE
Wind speed: 12km/h
18:00 01/04
Description: Mostly Cloudy
Temp: 24°C
Feels like: 26.2°C
PRECIP: 18%
Humidity: 93%
Wind direction: SSE
Wind speed: 10km/h
19:00 01/04
Description: Isolated Thunderstorms
Temp: 23°C
Feels like: 24.7°C
PRECIP: 30%
Humidity: 95%
Wind direction: SSE
Wind speed: 7km/h
20:00 01/04
Description: Isolated Thunderstorms
Temp: 23°C
Feels like: 24.5°C
PRECIP: 32%
Humidity: 97%
Wind direction: SSE
Wind speed: 7km/h
21:00 01/04
Description: Cloudy
Temp: 23°C
Feels like: 24.7°C
PRECIP: 24%
Humidity: 97%
Wind direction: SSE
Wind speed: 7km/h
22:00 01/04
Description: Scattered Thunderstorms
Temp: 23°C
Feels like: 24.7°C
PRECIP: 50%
Humidity: 97%
Wind direction: SSE
Wind speed: 7km/h
23:00 01/04
Description: Scattered Thunderstorms
Temp: 23°C
Feels like: 24.6°C
PRECIP: 57%
Humidity: 99%
Wind direction: SSE
Wind speed: 8km/h
00:00 02/04
Description: Scattered Thunderstorms
Temp: 23°C
Feels like: 24.6°C
PRECIP: 57%
Humidity: 98%
Wind direction: SSE
Wind speed: 8km/h
01:00 02/04
Description: Thunderstorms
Temp: 23°C
Feels like: 24.5°C
PRECIP: 60%
Humidity: 98%
Wind direction: SSE
Wind speed: 9km/h
02:00 02/04
Description: Thunderstorms
Temp: 23°C
Feels like: 24.5°C
PRECIP: 63%
Humidity: 98%
Wind direction: SSE
Wind speed: 8km/h
03:00 02/04
Description: Thunderstorms
Temp: 23°C
Feels like: 24.4°C
PRECIP: 64%
Humidity: 98%
Wind direction: SSE
Wind speed: 8km/h
04:00 02/04
Description: Thunderstorms
Temp: 23°C
Feels like: 24.4°C
PRECIP: 66%
Humidity: 98%
Wind direction: SSE
Wind speed: 8km/h
05:00 02/04
Description: Thunderstorms
Temp: 23°C
Feels like: 24.5°C
PRECIP: 65%
Humidity: 99%
Wind direction: SSE
Wind speed: 7km/h
06:00 02/04
Description: Scattered Thunderstorms
Temp: 23°C
Feels like: 24.5°C
PRECIP: 55%
Humidity: 98%
Wind direction: SE
Wind speed: 8km/h
07:00 02/04
Description: Scattered Thunderstorms
Temp: 23°C
Feels like: 24.6°C
PRECIP: 53%
Humidity: 99%
Wind direction: SSE
Wind speed: 8km/h
08:00 02/04
Description: Scattered Thunderstorms
Temp: 23°C
Feels like: 24.8°C
PRECIP: 54%
Humidity: 100%
Wind direction: SSE
Wind speed: 8km/h
09:00 02/04
Description: Scattered Thunderstorms
Temp: 23°C
Feels like: 26.2°C
PRECIP: 49%
Humidity: 100%
Wind direction: SSE
Wind speed: 11km/h
10:00 02/04
Description: Scattered Thunderstorms
Temp: 24°C
Feels like: 27°C
PRECIP: 42%
Humidity: 97%
Wind direction: S
Wind speed: 12km/h
11:00 02/04
Description: Scattered Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 27.7°C
PRECIP: 42%
Humidity: 93%
Wind direction: S
Wind speed: 13km/h
12:00 02/04
Description: Scattered Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 28.7°C
PRECIP: 37%
Humidity: 90%
Wind direction: S
Wind speed: 14km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
23°C
Hải Phòng
23°C
Bắc Giang
24°C
Bắc Kạn
22°C
Bắc Ninh
23°C
Cao Bằng
22°C
Hà Giang
23°C
Hà Nam
24°C
Hòa Bình
23°C
Hưng Yên
24°C
Lai Châu
26°C
Lạng Sơn
23°C
Quảng Ninh
22°C
Lào Cai
24°C
Nam Định
24°C
Ninh Bình
24°C
Phú Thọ
23°C
Sơn La
27°C
Thái Bình
23°C
Thanh Hóa
23°C
Tuyên Quang
22°C
Vĩnh Phúc
23°C
Yên Bái
22°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call