Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Cao Bằng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Cao Bằng hiện tại, Dự báo thời tiết Cao Bằng trong 2 tuần tới
11:00 31/07
描述: 局部多云
温度: 34°C
感觉像: 44.5°C
沉淀: 19%
湿度: 67%
风向: 西南偏西
风速: 1km/h
12:00 31/07
描述: 大部分地区多云
温度: 35°C
感觉像: 45.1°C
沉淀: 21%
湿度: 63%
风向: 西南偏西
风速: 2km/h
13:00 31/07
描述: 大部分地区多云
温度: 35°C
感觉像: 44.7°C
沉淀: 23%
湿度: 62%
风向: 西南偏西
风速: 3km/h
14:00 31/07
描述: 雷阵雨
温度: 34°C
感觉像: 43.4°C
沉淀: 47%
湿度: 66%
风向: 西
风速: 5km/h
15:00 31/07
描述: 强雷雨
温度: 32°C
感觉像: 41.7°C
沉淀: 68%
湿度: 71%
风向:
风速: 6km/h
16:00 31/07
描述: 强雷雨
温度: 31°C
感觉像: 39.4°C
沉淀: 77%
湿度: 77%
风向: 东南
风速: 5km/h
17:00 31/07
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 37.3°C
沉淀: 81%
湿度: 81%
风向: 东南偏东
风速: 6km/h
18:00 31/07
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 35.1°C
沉淀: 84%
湿度: 84%
风向: 东北
风速: 6km/h
19:00 31/07
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 33.8°C
沉淀: 70%
湿度: 88%
风向: 东北偏北
风速: 5km/h
20:00 31/07
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 33.1°C
沉淀: 75%
湿度: 92%
风向: 东北偏北
风速: 5km/h
21:00 31/07
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 32.5°C
沉淀: 64%
湿度: 95%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
22:00 31/07
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 32.2°C
沉淀: 61%
湿度: 96%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
23:00 31/07
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 31.7°C
沉淀: 65%
湿度: 97%
风向:
风速: 4km/h
00:00 01/08
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 31.3°C
沉淀: 87%
湿度: 97%
风向: 西北
风速: 3km/h
01:00 01/08
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 31°C
沉淀: 92%
湿度: 98%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
02:00 01/08
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 30.9°C
沉淀: 94%
湿度: 99%
风向:
风速: 4km/h
03:00 01/08
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 30.6°C
沉淀: 98%
湿度: 99%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
04:00 01/08
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 30.1°C
沉淀: 90%
湿度: 100%
风向:
风速: 5km/h
05:00 01/08
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 30°C
沉淀: 92%
湿度: 100%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
06:00 01/08
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 29.7°C
沉淀: 89%
湿度: 100%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
07:00 01/08
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 30.1°C
沉淀: 87%
湿度: 100%
风向: 西北
风速: 5km/h
08:00 01/08
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 30.7°C
沉淀: 69%
湿度: 100%
风向: 西北
风速: 5km/h
09:00 01/08
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 31.8°C
沉淀: 57%
湿度: 96%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
10:00 01/08
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 33.4°C
沉淀: 75%
湿度: 91%
风向: 西北偏北
风速: 6km/h
11:00 01/08
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 34.5°C
沉淀: 80%
湿度: 88%
风向: 西北偏北
风速: 6km/h
12:00 01/08
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 33.6°C
沉淀: 76%
湿度: 87%
风向: 西北偏北
风速: 6km/h
13:00 01/08
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 34.2°C
沉淀: 75%
湿度: 84%
风向: 西北偏北
风速: 6km/h
14:00 01/08
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 34.5°C
沉淀: 77%
湿度: 82%
风向: 西北偏北
风速: 6km/h
15:00 01/08
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 34.1°C
沉淀: 76%
湿度: 82%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
16:00 01/08
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 33.4°C
沉淀: 64%
湿度: 82%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
17:00 01/08
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 32.7°C
沉淀: 63%
湿度: 84%
风向:
风速: 5km/h
18:00 01/08
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 32°C
沉淀: 59%
湿度: 83%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
19:00 01/08
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 31.3°C
沉淀: 43%
湿度: 86%
风向:
风速: 4km/h
20:00 01/08
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 30.7°C
沉淀: 40%
湿度: 88%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
21:00 01/08
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.3°C
沉淀: 37%
湿度: 90%
风向: 西北
风速: 3km/h
22:00 01/08
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.9°C
沉淀: 42%
湿度: 91%
风向: 西北
风速: 3km/h
23:00 01/08
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.8°C
沉淀: 42%
湿度: 91%
风向: 西北
风速: 4km/h
00:00 02/08
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.6°C
沉淀: 43%
湿度: 93%
风向: 西北
风速: 4km/h
01:00 02/08
描述: 局部雷雨
温度: 26°C
感觉像: 29.4°C
沉淀: 33%
湿度: 94%
风向: 西北
风速: 4km/h
02:00 02/08
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 29.1°C
沉淀: 38%
湿度: 95%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
03:00 02/08
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 28.7°C
沉淀: 38%
湿度: 97%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
04:00 02/08
描述: 局部雷雨
温度: 25°C
感觉像: 28.3°C
沉淀: 33%
湿度: 96%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
05:00 02/08
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 27.9°C
沉淀: 35%
湿度: 96%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
06:00 02/08
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 28.3°C
沉淀: 36%
湿度: 96%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
07:00 02/08
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.9°C
沉淀: 37%
湿度: 92%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
08:00 02/08
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 32.5°C
沉淀: 39%
湿度: 86%
风向: 西北
风速: 6km/h
09:00 02/08
描述: 局部雷雨
温度: 29°C
感觉像: 35°C
沉淀: 34%
湿度: 78%
风向: 西北
风速: 6km/h
10:00 02/08
描述: 局部雷雨
温度: 31°C
感觉像: 37.2°C
沉淀: 32%
湿度: 73%
风向: 西北
风速: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
33°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
33°C
Bắc Kạn
33°C
Bắc Ninh
33°C
Cao Bằng
33°C
Hà Giang
33°C
Hà Nam
34°C
Hòa Bình
34°C
Hưng Yên
33°C
Lai Châu
25°C
Lạng Sơn
32°C
Quảng Ninh
32°C
Lào Cai
33°C
Nam Định
33°C
Ninh Bình
34°C
Phú Thọ
33°C
Sơn La
28°C
Thái Bình
33°C
Thanh Hóa
33°C
Tuyên Quang
33°C
Vĩnh Phúc
33°C
Yên Bái
32°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call