Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Cao Bằng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Cao Bằng hiện tại, Dự báo thời tiết Cao Bằng trong 2 tuần tới
11:00 05/12
描述: 晴朗
温度: 16°C
感觉像: 16.3°C
沉淀:
湿度: 52%
风向: 东北偏东
风速: 6km/h
12:00 05/12
描述: 晴朗
温度: 17°C
感觉像: 17.3°C
沉淀:
湿度: 51%
风向: 东南偏东
风速: 6km/h
13:00 05/12
描述: 晴朗
温度: 18°C
感觉像: 17.9°C
沉淀:
湿度: 50%
风向: 东南
风速: 6km/h
14:00 05/12
描述: 晴朗
温度: 18°C
感觉像: 18.4°C
沉淀:
湿度: 49%
风向: 东南偏南
风速: 7km/h
15:00 05/12
描述: 晴朗
温度: 18°C
感觉像: 18.3°C
沉淀:
湿度: 50%
风向: 东南偏南
风速: 7km/h
16:00 05/12
描述: 晴朗
温度: 18°C
感觉像: 17.8°C
沉淀: 1%
湿度: 51%
风向: 东南偏南
风速: 8km/h
17:00 05/12
描述: 晴朗
温度: 16°C
感觉像: 16.3°C
沉淀: 1%
湿度: 57%
风向: 东南
风速: 7km/h
18:00 05/12
描述: 晴朗无云
温度: 14°C
感觉像: 14.4°C
沉淀: 3%
湿度: 65%
风向: 东南
风速: 5km/h
19:00 05/12
描述: 晴朗无云
温度: 13°C
感觉像: 13°C
沉淀: 4%
湿度: 72%
风向: 东南偏东
风速: 4km/h
20:00 05/12
描述: 晴朗无云
温度: 12°C
感觉像: 12.1°C
沉淀: 5%
湿度: 77%
风向: 东南偏东
风速: 4km/h
21:00 05/12
描述: 晴朗无云
温度: 12°C
感觉像: 11.5°C
沉淀: 5%
湿度: 79%
风向:
风速: 4km/h
22:00 05/12
描述: 晴朗无云
温度: 11°C
感觉像: 10.9°C
沉淀: 6%
湿度: 83%
风向: 东北偏东
风速: 3km/h
23:00 05/12
描述: 晴朗无云
温度: 10°C
感觉像: 10.4°C
沉淀: 6%
湿度: 85%
风向: 东北偏东
风速: 4km/h
00:00 06/12
描述: 晴朗无云
温度: 10°C
感觉像: 10°C
沉淀: 6%
湿度: 85%
风向: 东北
风速: 3km/h
01:00 06/12
描述: 晴朗无云
温度: 10°C
感觉像: 9.5°C
沉淀: 7%
湿度: 88%
风向: 东北偏北
风速: 3km/h
02:00 06/12
描述: 晴朗无云
温度: 9°C
感觉像: 9.3°C
沉淀: 7%
湿度: 89%
风向: 东北偏北
风速: 3km/h
03:00 06/12
描述: 晴朗无云
温度: 9°C
感觉像: 9°C
沉淀: 7%
湿度: 90%
风向:
风速: 3km/h
04:00 06/12
描述: 晴朗无云
温度: 9°C
感觉像: 9°C
沉淀: 7%
湿度: 89%
风向:
风速: 3km/h
05:00 06/12
描述: 晴朗无云
温度: 9°C
感觉像: 8.5°C
沉淀: 7%
湿度: 91%
风向: 东北偏北
风速: 3km/h
06:00 06/12
描述: 晴朗无云
温度: 8°C
感觉像: 8.3°C
沉淀: 7%
湿度: 91%
风向: 东北偏北
风速: 3km/h
07:00 06/12
描述: 晴朗
温度: 9°C
感觉像: 8.9°C
沉淀: 7%
湿度: 90%
风向: 东北偏北
风速: 3km/h
08:00 06/12
描述: 晴朗
温度: 12°C
感觉像: 11.8°C
沉淀: 5%
湿度: 79%
风向: 东北偏北
风速: 2km/h
09:00 06/12
描述: 晴朗
温度: 15°C
感觉像: 14.5°C
沉淀: 2%
湿度: 67%
风向:
风速: 4km/h
10:00 06/12
描述: 晴朗
温度: 17°C
感觉像: 16.5°C
沉淀: 1%
湿度: 59%
风向: 东南偏东
风速: 5km/h
11:00 06/12
描述: 晴朗
温度: 18°C
感觉像: 18°C
沉淀:
湿度: 54%
风向: 东南
风速: 7km/h
12:00 06/12
描述: 晴朗
温度: 19°C
感觉像: 19°C
沉淀:
湿度: 52%
风向: 东南偏南
风速: 7km/h
13:00 06/12
描述: 晴朗
温度: 20°C
感觉像: 19.7°C
沉淀:
湿度: 50%
风向: 东南偏南
风速: 7km/h
14:00 06/12
描述: 晴朗
温度: 20°C
感觉像: 20.2°C
沉淀:
湿度: 49%
风向: 东南偏南
风速: 7km/h
15:00 06/12
描述: 晴朗
温度: 20°C
感觉像: 20.3°C
沉淀:
湿度: 49%
风向: 东南偏南
风速: 8km/h
16:00 06/12
描述: 晴朗
温度: 20°C
感觉像: 19.8°C
沉淀:
湿度: 51%
风向: 东南偏南
风速: 8km/h
17:00 06/12
描述: 晴朗
温度: 18°C
感觉像: 18°C
沉淀: 1%
湿度: 57%
风向: 东南
风速: 8km/h
18:00 06/12
描述: 晴朗无云
温度: 16°C
感觉像: 15.8°C
沉淀: 3%
湿度: 64%
风向:
风速: 6km/h
19:00 06/12
描述: 晴朗无云
温度: 14°C
感觉像: 14.3°C
沉淀: 4%
湿度: 71%
风向:
风速: 5km/h
20:00 06/12
描述: 晴朗无云
温度: 13°C
感觉像: 13.3°C
沉淀: 5%
湿度: 75%
风向: 东北偏东
风速: 5km/h
21:00 06/12
描述: 晴朗无云
温度: 13°C
感觉像: 12.6°C
沉淀: 5%
湿度: 79%
风向: 东北
风速: 5km/h
22:00 06/12
描述: 晴朗无云
温度: 12°C
感觉像: 12.1°C
沉淀: 6%
湿度: 81%
风向: 东北
风速: 4km/h
23:00 06/12
描述: 晴朗无云
温度: 12°C
感觉像: 11.5°C
沉淀: 6%
湿度: 83%
风向: 东北偏北
风速: 4km/h
00:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 11°C
感觉像: 11.1°C
沉淀: 6%
湿度: 84%
风向: 东北偏北
风速: 4km/h
01:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 11°C
感觉像: 10.6°C
沉淀: 7%
湿度: 87%
风向:
风速: 4km/h
02:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 10°C
感觉像: 10.4°C
沉淀: 7%
湿度: 88%
风向:
风速: 4km/h
03:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 10°C
感觉像: 10.1°C
沉淀: 7%
湿度: 89%
风向:
风速: 4km/h
04:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 10°C
感觉像: 10°C
沉淀: 7%
湿度: 88%
风向:
风速: 4km/h
05:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 10°C
感觉像: 9.6°C
沉淀: 7%
湿度: 90%
风向:
风速: 4km/h
06:00 07/12
描述: 晴朗无云
温度: 10°C
感觉像: 9.5°C
沉淀: 7%
湿度: 90%
风向:
风速: 5km/h
07:00 07/12
描述: 晴朗
温度: 10°C
感觉像: 10.3°C
沉淀: 7%
湿度: 89%
风向:
风速: 4km/h
08:00 07/12
描述: 晴朗
温度: 13°C
感觉像: 13.1°C
沉淀: 5%
湿度: 78%
风向:
风速: 5km/h
09:00 07/12
描述: 晴朗
温度: 16°C
感觉像: 16.2°C
沉淀: 2%
湿度: 64%
风向: 东北偏北
风速: 6km/h
10:00 07/12
描述: 晴朗
温度: 19°C
感觉像: 18.5°C
沉淀:
湿度: 56%
风向: 东北偏北
风速: 8km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
16°C
Hải Phòng
18°C
Bắc Giang
17°C
Bắc Kạn
16°C
Bắc Ninh
16°C
Cao Bằng
15°C
Hà Giang
17°C
Hà Nam
16°C
Hòa Bình
16°C
Hưng Yên
17°C
Lai Châu
14°C
Lạng Sơn
13°C
Quảng Ninh
17°C
Lào Cai
17°C
Nam Định
17°C
Ninh Bình
16°C
Phú Thọ
16°C
Sơn La
16°C
Thái Bình
17°C
Thanh Hóa
17°C
Tuyên Quang
17°C
Vĩnh Phúc
16°C
Yên Bái
17°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call