Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Cao Bằng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Cao Bằng hiện tại, Dự báo thời tiết Cao Bằng trong 2 tuần tới
05:00 05/06
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 25°C
沉淀: 15%
湿度: 95%
风向:
风速: 1km/h
06:00 05/06
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 29.5°C
沉淀: 14%
湿度: 93%
风向: 东南偏东
风速: 1km/h
07:00 05/06
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.5°C
沉淀: 14%
湿度: 91%
风向: 东南
风速: 3km/h
08:00 05/06
描述: 多云
温度: 28°C
感觉像: 33.6°C
沉淀: 12%
湿度: 87%
风向: 东南
风速: 7km/h
09:00 05/06
描述: 多云
温度: 29°C
感觉像: 35.6°C
沉淀: 15%
湿度: 80%
风向: 东南
风速: 7km/h
10:00 05/06
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 36.9°C
沉淀: 16%
湿度: 74%
风向: 东南
风速: 8km/h
11:00 05/06
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 37.1°C
沉淀: 24%
湿度: 73%
风向: 东南
风速: 8km/h
12:00 05/06
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 37.7°C
沉淀: 48%
湿度: 71%
风向: 东南
风速: 8km/h
13:00 05/06
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 37.6°C
沉淀: 44%
湿度: 70%
风向: 东南
风速: 8km/h
14:00 05/06
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 37.9°C
沉淀: 45%
湿度: 70%
风向: 东南
风速: 8km/h
15:00 05/06
描述: 雷阵雨
温度: 32°C
感觉像: 38.9°C
沉淀: 46%
湿度: 67%
风向: 东南
风速: 8km/h
16:00 05/06
描述: 雷阵雨
温度: 32°C
感觉像: 38.4°C
沉淀: 44%
湿度: 68%
风向: 东南偏东
风速: 9km/h
17:00 05/06
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 37.5°C
沉淀: 43%
湿度: 70%
风向: 东南偏东
风速: 9km/h
18:00 05/06
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 36.5°C
沉淀: 54%
湿度: 76%
风向: 东南偏东
风速: 8km/h
19:00 05/06
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 34.8°C
沉淀: 70%
湿度: 82%
风向: 东南偏东
风速: 6km/h
20:00 05/06
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 33.5°C
沉淀: 76%
湿度: 84%
风向:
风速: 4km/h
21:00 05/06
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 32.3°C
沉淀: 79%
湿度: 89%
风向: 东北
风速: 5km/h
22:00 05/06
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 31.6°C
沉淀: 78%
湿度: 89%
风向:
风速: 4km/h
23:00 05/06
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 31.1°C
沉淀: 79%
湿度: 91%
风向: 东北偏北
风速: 4km/h
00:00 06/06
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 30.5°C
沉淀: 81%
湿度: 92%
风向:
风速: 4km/h
01:00 06/06
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 30°C
沉淀: 79%
湿度: 93%
风向:
风速: 4km/h
02:00 06/06
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 29.5°C
沉淀: 76%
湿度: 95%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
03:00 06/06
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 29°C
沉淀: 76%
湿度: 95%
风向:
风速: 4km/h
04:00 06/06
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 28.6°C
沉淀: 65%
湿度: 96%
风向:
风速: 4km/h
05:00 06/06
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 28.6°C
沉淀: 66%
湿度: 96%
风向:
风速: 4km/h
06:00 06/06
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 29°C
沉淀: 70%
湿度: 95%
风向:
风速: 4km/h
07:00 06/06
描述: 雷雨
温度: 26°C
感觉像: 30.1°C
沉淀: 78%
湿度: 91%
风向:
风速: 4km/h
08:00 06/06
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 31.4°C
沉淀: 81%
湿度: 88%
风向: 东北偏北
风速: 5km/h
09:00 06/06
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 32.2°C
沉淀: 77%
湿度: 85%
风向: 东北
风速: 6km/h
10:00 06/06
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 33°C
沉淀: 58%
湿度: 83%
风向: 东北
风速: 8km/h
11:00 06/06
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 34.1°C
沉淀: 55%
湿度: 79%
风向: 东北偏东
风速: 8km/h
12:00 06/06
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 35.3°C
沉淀: 50%
湿度: 74%
风向: 东北偏东
风速: 8km/h
13:00 06/06
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 36.4°C
沉淀: 61%
湿度: 71%
风向: 东北偏东
风速: 8km/h
14:00 06/06
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 36.4°C
沉淀: 54%
湿度: 71%
风向: 东北偏东
风速: 9km/h
15:00 06/06
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 36.6°C
沉淀: 53%
湿度: 72%
风向: 东北偏东
风速: 9km/h
16:00 06/06
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 35.3°C
沉淀: 45%
湿度: 74%
风向: 东北偏东
风速: 9km/h
17:00 06/06
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 34.6°C
沉淀: 44%
湿度: 76%
风向: 东北偏东
风速: 9km/h
18:00 06/06
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 33.9°C
沉淀: 44%
湿度: 81%
风向:
风速: 8km/h
19:00 06/06
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 32.4°C
沉淀: 45%
湿度: 86%
风向:
风速: 5km/h
20:00 06/06
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 31°C
沉淀: 47%
湿度: 88%
风向: 东北偏北
风速: 4km/h
21:00 06/06
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.2°C
沉淀: 42%
湿度: 89%
风向:
风速: 5km/h
22:00 06/06
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.6°C
沉淀: 43%
湿度: 90%
风向:
风速: 4km/h
23:00 06/06
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.2°C
沉淀: 47%
湿度: 91%
风向:
风速: 4km/h
00:00 07/06
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29°C
沉淀: 41%
湿度: 92%
风向:
风速: 4km/h
01:00 07/06
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 28.5°C
沉淀: 37%
湿度: 94%
风向:
风速: 4km/h
02:00 07/06
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 28.1°C
沉淀: 39%
湿度: 95%
风向:
风速: 4km/h
03:00 07/06
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 27.9°C
沉淀: 40%
湿度: 94%
风向:
风速: 4km/h
04:00 07/06
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 27.8°C
沉淀: 41%
湿度: 96%
风向:
风速: 4km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
27°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
26°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
25°C
Hà Giang
26°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
27°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
22°C
Lạng Sơn
25°C
Quảng Ninh
28°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
26°C
Sơn La
23°C
Thái Bình
27°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
26°C
Vĩnh Phúc
27°C
Yên Bái
26°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
26°C
Khánh Hòa
26°C
Nghệ An
26°C
Hà Tĩnh
26°C
Phú Yên
27°C
Đăk Lăk
22°C
Đăk Nông
22°C
Gia Lai
21°C
Kon Tum
22°C
Lâm Đồng
17°C
Ninh Thuận
26°C
Quảng Nam
26°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call