Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bạc Liêu trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bạc Liêu hiện tại, Dự báo thời tiết Bạc Liêu trong 2 tuần tới
18:00 22/06
Description: Scattered Thunderstorms
Temp: 28°C
Feels like: 32°C
PRECIP: 49%
Humidity: 84%
Wind direction: WSW
Wind speed: 13km/h
19:00 22/06
Description: Isolated Thunderstorms
Temp: 27°C
Feels like: 31.5°C
PRECIP: 33%
Humidity: 87%
Wind direction: WSW
Wind speed: 11km/h
20:00 22/06
Description: Mostly Cloudy
Temp: 27°C
Feels like: 31.2°C
PRECIP: 24%
Humidity: 89%
Wind direction: WSW
Wind speed: 8km/h
21:00 22/06
Description: Mostly Cloudy
Temp: 27°C
Feels like: 31°C
PRECIP: 8%
Humidity: 90%
Wind direction: WSW
Wind speed: 8km/h
22:00 22/06
Description: Mostly Cloudy
Temp: 26°C
Feels like: 30.6°C
PRECIP: 7%
Humidity: 90%
Wind direction: WSW
Wind speed: 9km/h
23:00 22/06
Description: Mostly Cloudy
Temp: 26°C
Feels like: 30.6°C
PRECIP: 9%
Humidity: 91%
Wind direction: WSW
Wind speed: 8km/h
00:00 23/06
Description: Mostly Cloudy
Temp: 26°C
Feels like: 30.4°C
PRECIP: 16%
Humidity: 91%
Wind direction: WSW
Wind speed: 8km/h
01:00 23/06
Description: Mostly Cloudy
Temp: 26°C
Feels like: 30.4°C
PRECIP: 23%
Humidity: 91%
Wind direction: WSW
Wind speed: 8km/h
02:00 23/06
Description: Mostly Cloudy
Temp: 26°C
Feels like: 30.2°C
PRECIP: 20%
Humidity: 92%
Wind direction: WSW
Wind speed: 8km/h
03:00 23/06
Description: Mostly Cloudy
Temp: 26°C
Feels like: 30.5°C
PRECIP: 20%
Humidity: 93%
Wind direction: WSW
Wind speed: 8km/h
04:00 23/06
Description: Mostly Cloudy
Temp: 26°C
Feels like: 30.5°C
PRECIP: 24%
Humidity: 93%
Wind direction: WSW
Wind speed: 9km/h
05:00 23/06
Description: Mostly Cloudy
Temp: 26°C
Feels like: 30.3°C
PRECIP: 24%
Humidity: 91%
Wind direction: WSW
Wind speed: 9km/h
06:00 23/06
Description: Mostly Cloudy
Temp: 26°C
Feels like: 30.2°C
PRECIP: 24%
Humidity: 91%
Wind direction: WSW
Wind speed: 9km/h
07:00 23/06
Description: Mostly Cloudy
Temp: 27°C
Feels like: 31.9°C
PRECIP: 24%
Humidity: 89%
Wind direction: WSW
Wind speed: 10km/h
08:00 23/06
Description: Mostly Cloudy
Temp: 28°C
Feels like: 33.4°C
PRECIP: 24%
Humidity: 83%
Wind direction: WSW
Wind speed: 13km/h
09:00 23/06
Description: Scattered Thunderstorms
Temp: 29°C
Feels like: 35°C
PRECIP: 35%
Humidity: 79%
Wind direction: WSW
Wind speed: 15km/h
10:00 23/06
Description: Thunderstorms
Temp: 30°C
Feels like: 36.3°C
PRECIP: 61%
Humidity: 75%
Wind direction: W
Wind speed: 16km/h
11:00 23/06
Description: Thunderstorms
Temp: 30°C
Feels like: 36.6°C
PRECIP: 68%
Humidity: 73%
Wind direction: W
Wind speed: 17km/h
12:00 23/06
Description: Thunderstorms
Temp: 30°C
Feels like: 36.3°C
PRECIP: 62%
Humidity: 73%
Wind direction: W
Wind speed: 17km/h
13:00 23/06
Description: Thunderstorms
Temp: 30°C
Feels like: 36.2°C
PRECIP: 67%
Humidity: 73%
Wind direction: W
Wind speed: 19km/h
14:00 23/06
Description: Thunderstorms
Temp: 30°C
Feels like: 36.2°C
PRECIP: 74%
Humidity: 73%
Wind direction: W
Wind speed: 19km/h
15:00 23/06
Description: Thunderstorms
Temp: 30°C
Feels like: 35.5°C
PRECIP: 61%
Humidity: 74%
Wind direction: W
Wind speed: 20km/h
16:00 23/06
Description: Isolated Thunderstorms
Temp: 30°C
Feels like: 34.9°C
PRECIP: 31%
Humidity: 73%
Wind direction: W
Wind speed: 20km/h
17:00 23/06
Description: Mostly Cloudy
Temp: 29°C
Feels like: 34.1°C
PRECIP: 24%
Humidity: 74%
Wind direction: W
Wind speed: 18km/h
18:00 23/06
Description: Mostly Cloudy
Temp: 28°C
Feels like: 33°C
PRECIP: 22%
Humidity: 77%
Wind direction: W
Wind speed: 16km/h
19:00 23/06
Description: Mostly Cloudy
Temp: 28°C
Feels like: 32.4°C
PRECIP: 13%
Humidity: 80%
Wind direction: W
Wind speed: 14km/h
20:00 23/06
Description: Mostly Cloudy
Temp: 28°C
Feels like: 32.1°C
PRECIP: 8%
Humidity: 84%
Wind direction: W
Wind speed: 11km/h
21:00 23/06
Description: Mostly Cloudy
Temp: 27°C
Feels like: 31.5°C
PRECIP: 8%
Humidity: 85%
Wind direction: W
Wind speed: 11km/h
22:00 23/06
Description: Mostly Cloudy
Temp: 27°C
Feels like: 31.1°C
PRECIP: 9%
Humidity: 87%
Wind direction: W
Wind speed: 10km/h
23:00 23/06
Description: Mostly Cloudy
Temp: 27°C
Feels like: 30.9°C
PRECIP: 9%
Humidity: 88%
Wind direction: W
Wind speed: 10km/h
00:00 24/06
Description: Mostly Cloudy
Temp: 27°C
Feels like: 30.8°C
PRECIP: 10%
Humidity: 88%
Wind direction: W
Wind speed: 10km/h
01:00 24/06
Description: Mostly Cloudy
Temp: 27°C
Feels like: 30.8°C
PRECIP: 15%
Humidity: 88%
Wind direction: W
Wind speed: 9km/h
02:00 24/06
Description: Mostly Cloudy
Temp: 27°C
Feels like: 30.8°C
PRECIP: 15%
Humidity: 89%
Wind direction: W
Wind speed: 9km/h
03:00 24/06
Description: Mostly Cloudy
Temp: 27°C
Feels like: 30.8°C
PRECIP: 15%
Humidity: 89%
Wind direction: W
Wind speed: 8km/h
04:00 24/06
Description: Mostly Cloudy
Temp: 26°C
Feels like: 30.6°C
PRECIP: 24%
Humidity: 90%
Wind direction: W
Wind speed: 9km/h
05:00 24/06
Description: Mostly Cloudy
Temp: 26°C
Feels like: 30.3°C
PRECIP: 24%
Humidity: 91%
Wind direction: W
Wind speed: 9km/h
06:00 24/06
Description: Mostly Cloudy
Temp: 26°C
Feels like: 30.3°C
PRECIP: 24%
Humidity: 91%
Wind direction: W
Wind speed: 9km/h
07:00 24/06
Description: Mostly Cloudy
Temp: 27°C
Feels like: 32.2°C
PRECIP: 24%
Humidity: 88%
Wind direction: W
Wind speed: 10km/h
08:00 24/06
Description: Isolated Thunderstorms
Temp: 29°C
Feels like: 34.1°C
PRECIP: 34%
Humidity: 82%
Wind direction: W
Wind speed: 15km/h
09:00 24/06
Description: Scattered Thunderstorms
Temp: 30°C
Feels like: 35.4°C
PRECIP: 41%
Humidity: 77%
Wind direction: W
Wind speed: 16km/h
10:00 24/06
Description: Thunderstorms
Temp: 30°C
Feels like: 36.5°C
PRECIP: 65%
Humidity: 74%
Wind direction: W
Wind speed: 17km/h
11:00 24/06
Description: Thunderstorms
Temp: 31°C
Feels like: 37°C
PRECIP: 79%
Humidity: 73%
Wind direction: W
Wind speed: 17km/h
12:00 24/06
Description: Thunderstorms
Temp: 31°C
Feels like: 37.2°C
PRECIP: 72%
Humidity: 73%
Wind direction: W
Wind speed: 16km/h
13:00 24/06
Description: Thunderstorms
Temp: 31°C
Feels like: 37.1°C
PRECIP: 70%
Humidity: 72%
Wind direction: W
Wind speed: 18km/h
14:00 24/06
Description: Thunderstorms
Temp: 31°C
Feels like: 37.3°C
PRECIP: 61%
Humidity: 69%
Wind direction: W
Wind speed: 18km/h
15:00 24/06
Description: Scattered Thunderstorms
Temp: 31°C
Feels like: 37.1°C
PRECIP: 50%
Humidity: 70%
Wind direction: W
Wind speed: 19km/h
16:00 24/06
Description: Mostly Cloudy
Temp: 30°C
Feels like: 35.9°C
PRECIP: 24%
Humidity: 70%
Wind direction: W
Wind speed: 19km/h
17:00 24/06
Description: Mostly Cloudy
Temp: 30°C
Feels like: 35.5°C
PRECIP: 15%
Humidity: 71%
Wind direction: W
Wind speed: 18km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
35°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
34°C
Bắc Kạn
32°C
Bắc Ninh
35°C
Cao Bằng
31°C
Hà Giang
33°C
Hà Nam
35°C
Hòa Bình
34°C
Hưng Yên
35°C
Lai Châu
28°C
Lạng Sơn
31°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
34°C
Nam Định
34°C
Ninh Bình
34°C
Phú Thọ
35°C
Sơn La
31°C
Thái Bình
33°C
Thanh Hóa
34°C
Tuyên Quang
34°C
Vĩnh Phúc
35°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call