Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Quảng Ninh trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Ninh hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Ninh trong 2 tuần tới
04:00 04/03
Description: Rain
Temp: 18°C
Feels like: 17.7°C
PRECIP: 72%
Humidity: 94%
Wind direction: NE
Wind speed: 9km/h
05:00 04/03
Description: Light Rain
Temp: 18°C
Feels like: 17.7°C
PRECIP: 67%
Humidity: 94%
Wind direction: NE
Wind speed: 10km/h
06:00 04/03
Description: Showers
Temp: 18°C
Feels like: 17.9°C
PRECIP: 36%
Humidity: 94%
Wind direction: ENE
Wind speed: 10km/h
07:00 04/03
Description: Cloudy
Temp: 18°C
Feels like: 17.9°C
PRECIP: 18%
Humidity: 94%
Wind direction: ENE
Wind speed: 9km/h
08:00 04/03
Description: Cloudy
Temp: 18°C
Feels like: 18.1°C
PRECIP: 24%
Humidity: 94%
Wind direction: ENE
Wind speed: 10km/h
09:00 04/03
Description: Few Showers
Temp: 18°C
Feels like: 18.4°C
PRECIP: 30%
Humidity: 93%
Wind direction: NE
Wind speed: 10km/h
10:00 04/03
Description: Showers
Temp: 19°C
Feels like: 18.6°C
PRECIP: 45%
Humidity: 91%
Wind direction: NE
Wind speed: 9km/h
11:00 04/03
Description: Showers
Temp: 19°C
Feels like: 19.9°C
PRECIP: 48%
Humidity: 92%
Wind direction: NE
Wind speed: 6km/h
12:00 04/03
Description: Showers
Temp: 19°C
Feels like: 20°C
PRECIP: 44%
Humidity: 92%
Wind direction: ENE
Wind speed: 6km/h
13:00 04/03
Description: Showers
Temp: 19°C
Feels like: 20.1°C
PRECIP: 36%
Humidity: 90%
Wind direction: ENE
Wind speed: 6km/h
14:00 04/03
Description: Cloudy
Temp: 20°C
Feels like: 20.3°C
PRECIP: 24%
Humidity: 91%
Wind direction: ENE
Wind speed: 6km/h
15:00 04/03
Description: Cloudy
Temp: 20°C
Feels like: 20.6°C
PRECIP: 20%
Humidity: 91%
Wind direction: E
Wind speed: 7km/h
16:00 04/03
Description: Cloudy
Temp: 20°C
Feels like: 20.6°C
PRECIP: 17%
Humidity: 92%
Wind direction: E
Wind speed: 8km/h
17:00 04/03
Description: Cloudy
Temp: 20°C
Feels like: 20.6°C
PRECIP: 15%
Humidity: 92%
Wind direction: E
Wind speed: 8km/h
18:00 04/03
Description: Cloudy
Temp: 20°C
Feels like: 20.5°C
PRECIP: 16%
Humidity: 92%
Wind direction: E
Wind speed: 8km/h
19:00 04/03
Description: Cloudy
Temp: 20°C
Feels like: 20.5°C
PRECIP: 12%
Humidity: 93%
Wind direction: ENE
Wind speed: 7km/h
20:00 04/03
Description: Cloudy
Temp: 20°C
Feels like: 20.7°C
PRECIP: 12%
Humidity: 93%
Wind direction: ENE
Wind speed: 7km/h
21:00 04/03
Description: Mostly Cloudy
Temp: 20°C
Feels like: 20.8°C
PRECIP: 11%
Humidity: 93%
Wind direction: ENE
Wind speed: 7km/h
22:00 04/03
Description: Mostly Cloudy
Temp: 20°C
Feels like: 20.8°C
PRECIP: 18%
Humidity: 94%
Wind direction: ENE
Wind speed: 7km/h
23:00 04/03
Description: Mostly Cloudy
Temp: 20°C
Feels like: 20.8°C
PRECIP: 14%
Humidity: 93%
Wind direction: ENE
Wind speed: 6km/h
00:00 05/03
Description: Mostly Cloudy
Temp: 20°C
Feels like: 20.9°C
PRECIP: 9%
Humidity: 94%
Wind direction: ENE
Wind speed: 6km/h
01:00 05/03
Description: Mostly Cloudy
Temp: 20°C
Feels like: 21°C
PRECIP: 20%
Humidity: 95%
Wind direction: E
Wind speed: 6km/h
02:00 05/03
Description: Cloudy
Temp: 20°C
Feels like: 21°C
PRECIP: 20%
Humidity: 95%
Wind direction: ENE
Wind speed: 6km/h
03:00 05/03
Description: Cloudy
Temp: 20°C
Feels like: 21.1°C
PRECIP: 22%
Humidity: 96%
Wind direction: ENE
Wind speed: 6km/h
04:00 05/03
Description: Few Showers
Temp: 20°C
Feels like: 21.1°C
PRECIP: 34%
Humidity: 97%
Wind direction: E
Wind speed: 6km/h
05:00 05/03
Description: Few Showers
Temp: 20°C
Feels like: 21.3°C
PRECIP: 33%
Humidity: 96%
Wind direction: E
Wind speed: 6km/h
06:00 05/03
Description: Cloudy
Temp: 20°C
Feels like: 21.6°C
PRECIP: 24%
Humidity: 96%
Wind direction: E
Wind speed: 6km/h
07:00 05/03
Description: Few Showers
Temp: 21°C
Feels like: 21.7°C
PRECIP: 30%
Humidity: 97%
Wind direction: ESE
Wind speed: 5km/h
08:00 05/03
Description: Showers
Temp: 21°C
Feels like: 22.3°C
PRECIP: 40%
Humidity: 97%
Wind direction: SE
Wind speed: 5km/h
09:00 05/03
Description: Showers
Temp: 21°C
Feels like: 22.8°C
PRECIP: 38%
Humidity: 95%
Wind direction: SE
Wind speed: 5km/h
10:00 05/03
Description: Few Showers
Temp: 22°C
Feels like: 23.1°C
PRECIP: 32%
Humidity: 93%
Wind direction: SSE
Wind speed: 6km/h
11:00 05/03
Description: Few Showers
Temp: 22°C
Feels like: 23.5°C
PRECIP: 31%
Humidity: 91%
Wind direction: S
Wind speed: 6km/h
12:00 05/03
Description: Cloudy
Temp: 22°C
Feels like: 23.6°C
PRECIP: 24%
Humidity: 91%
Wind direction: S
Wind speed: 7km/h
13:00 05/03
Description: Cloudy
Temp: 22°C
Feels like: 23.7°C
PRECIP: 24%
Humidity: 90%
Wind direction: S
Wind speed: 9km/h
14:00 05/03
Description: Cloudy
Temp: 23°C
Feels like: 24.1°C
PRECIP: 24%
Humidity: 89%
Wind direction: S
Wind speed: 9km/h
15:00 05/03
Description: Cloudy
Temp: 23°C
Feels like: 24°C
PRECIP: 22%
Humidity: 90%
Wind direction: S
Wind speed: 8km/h
16:00 05/03
Description: Cloudy
Temp: 22°C
Feels like: 23.8°C
PRECIP: 24%
Humidity: 91%
Wind direction: SSE
Wind speed: 7km/h
17:00 05/03
Description: Cloudy
Temp: 22°C
Feels like: 23.7°C
PRECIP: 22%
Humidity: 92%
Wind direction: SSE
Wind speed: 7km/h
18:00 05/03
Description: Cloudy
Temp: 22°C
Feels like: 23.3°C
PRECIP: 24%
Humidity: 94%
Wind direction: SSE
Wind speed: 6km/h
19:00 05/03
Description: Cloudy
Temp: 22°C
Feels like: 23.2°C
PRECIP: 15%
Humidity: 95%
Wind direction: SE
Wind speed: 6km/h
20:00 05/03
Description: Cloudy
Temp: 22°C
Feels like: 23.3°C
PRECIP: 15%
Humidity: 95%
Wind direction: SE
Wind speed: 5km/h
21:00 05/03
Description: Mostly Cloudy
Temp: 22°C
Feels like: 23.4°C
PRECIP: 11%
Humidity: 96%
Wind direction: SE
Wind speed: 4km/h
22:00 05/03
Description: Mostly Cloudy
Temp: 22°C
Feels like: 23.4°C
PRECIP: 20%
Humidity: 97%
Wind direction: SSE
Wind speed: 3km/h
23:00 05/03
Description: Cloudy
Temp: 22°C
Feels like: 23.5°C
PRECIP: 21%
Humidity: 96%
Wind direction: SSE
Wind speed: 3km/h
00:00 06/03
Description: Cloudy
Temp: 22°C
Feels like: 23.5°C
PRECIP: 24%
Humidity: 97%
Wind direction: S
Wind speed: 3km/h
01:00 06/03
Description: Cloudy
Temp: 22°C
Feels like: 23.5°C
PRECIP: 23%
Humidity: 97%
Wind direction: S
Wind speed: 3km/h
02:00 06/03
Description: Cloudy
Temp: 22°C
Feels like: 23.4°C
PRECIP: 14%
Humidity: 97%
Wind direction: S
Wind speed: 4km/h
03:00 06/03
Description: Cloudy
Temp: 22°C
Feels like: 23.4°C
PRECIP: 17%
Humidity: 97%
Wind direction: S
Wind speed: 4km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
17°C
Hải Phòng
17°C
Bắc Giang
16°C
Bắc Kạn
16°C
Bắc Ninh
16°C
Cao Bằng
15°C
Hà Giang
18°C
Hà Nam
17°C
Hòa Bình
17°C
Hưng Yên
17°C
Lai Châu
16°C
Lạng Sơn
14°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
18°C
Nam Định
18°C
Ninh Bình
18°C
Phú Thọ
17°C
Sơn La
17°C
Thái Bình
18°C
Thanh Hóa
18°C
Tuyên Quang
17°C
Vĩnh Phúc
17°C
Yên Bái
17°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call