Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Đồng Tháp trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đồng Tháp hiện tại, Dự báo thời tiết Đồng Tháp trong 2 tuần tới
19:00 01/10
Description: Scattered Thunderstorms
Temp: 26°C
Feels like: 30.9°C
PRECIP: 43%
Humidity: 97%
Wind direction: WSW
Wind speed: 5km/h
20:00 01/10
Description: Cloudy
Temp: 26°C
Feels like: 30.4°C
PRECIP: 18%
Humidity: 98%
Wind direction: WSW
Wind speed: 5km/h
21:00 01/10
Description: Cloudy
Temp: 26°C
Feels like: 30.4°C
PRECIP: 18%
Humidity: 99%
Wind direction: WSW
Wind speed: 4km/h
22:00 01/10
Description: Cloudy
Temp: 26°C
Feels like: 25.5°C
PRECIP: 18%
Humidity: 100%
Wind direction: W
Wind speed: 5km/h
23:00 01/10
Description: Cloudy
Temp: 26°C
Feels like: 25.5°C
PRECIP: 21%
Humidity: 99%
Wind direction: W
Wind speed: 6km/h
00:00 02/10
Description: Cloudy
Temp: 25°C
Feels like: 25.2°C
PRECIP: 24%
Humidity: 100%
Wind direction: WNW
Wind speed: 6km/h
01:00 02/10
Description: Scattered Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 25.1°C
PRECIP: 50%
Humidity: 100%
Wind direction: WNW
Wind speed: 7km/h
02:00 02/10
Description: Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 28.8°C
PRECIP: 77%
Humidity: 98%
Wind direction: W
Wind speed: 7km/h
03:00 02/10
Description: Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 28.7°C
PRECIP: 89%
Humidity: 98%
Wind direction: WNW
Wind speed: 6km/h
04:00 02/10
Description: Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 28.6°C
PRECIP: 79%
Humidity: 98%
Wind direction: WNW
Wind speed: 6km/h
05:00 02/10
Description: Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 28.4°C
PRECIP: 83%
Humidity: 98%
Wind direction: NW
Wind speed: 5km/h
06:00 02/10
Description: Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 28.2°C
PRECIP: 78%
Humidity: 98%
Wind direction: NNW
Wind speed: 5km/h
07:00 02/10
Description: Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 29.2°C
PRECIP: 80%
Humidity: 98%
Wind direction: NNW
Wind speed: 5km/h
08:00 02/10
Description: Thunderstorms
Temp: 26°C
Feels like: 30.1°C
PRECIP: 90%
Humidity: 94%
Wind direction: NW
Wind speed: 7km/h
09:00 02/10
Description: Thunderstorms
Temp: 26°C
Feels like: 30.3°C
PRECIP: 90%
Humidity: 92%
Wind direction: NW
Wind speed: 8km/h
10:00 02/10
Description: Thunderstorms
Temp: 26°C
Feels like: 30.7°C
PRECIP: 94%
Humidity: 90%
Wind direction: NW
Wind speed: 9km/h
11:00 02/10
Description: Thunderstorms
Temp: 26°C
Feels like: 30.5°C
PRECIP: 94%
Humidity: 90%
Wind direction: NW
Wind speed: 10km/h
12:00 02/10
Description: Thunderstorms
Temp: 27°C
Feels like: 31°C
PRECIP: 85%
Humidity: 90%
Wind direction: WNW
Wind speed: 9km/h
13:00 02/10
Description: Thunderstorms
Temp: 27°C
Feels like: 31.8°C
PRECIP: 73%
Humidity: 87%
Wind direction: WNW
Wind speed: 8km/h
14:00 02/10
Description: Thunderstorms
Temp: 28°C
Feels like: 32.2°C
PRECIP: 72%
Humidity: 84%
Wind direction: W
Wind speed: 9km/h
15:00 02/10
Description: Thunderstorms
Temp: 27°C
Feels like: 31.8°C
PRECIP: 67%
Humidity: 86%
Wind direction: WSW
Wind speed: 10km/h
16:00 02/10
Description: Thunderstorms
Temp: 27°C
Feels like: 31.1°C
PRECIP: 80%
Humidity: 88%
Wind direction: WSW
Wind speed: 9km/h
17:00 02/10
Description: Thunderstorms
Temp: 26°C
Feels like: 30.4°C
PRECIP: 85%
Humidity: 91%
Wind direction: WSW
Wind speed: 8km/h
18:00 02/10
Description: Thunderstorms
Temp: 26°C
Feels like: 29.6°C
PRECIP: 86%
Humidity: 95%
Wind direction: SW
Wind speed: 8km/h
19:00 02/10
Description: Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 29.2°C
PRECIP: 69%
Humidity: 100%
Wind direction: SW
Wind speed: 7km/h
20:00 02/10
Description: Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 29.1°C
PRECIP: 66%
Humidity: 99%
Wind direction: SW
Wind speed: 6km/h
21:00 02/10
Description: Scattered Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 29.2°C
PRECIP: 52%
Humidity: 100%
Wind direction: WSW
Wind speed: 6km/h
22:00 02/10
Description: Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 29.1°C
PRECIP: 68%
Humidity: 99%
Wind direction: WSW
Wind speed: 6km/h
23:00 02/10
Description: Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 28.9°C
PRECIP: 63%
Humidity: 99%
Wind direction: WSW
Wind speed: 6km/h
00:00 03/10
Description: Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 28.7°C
PRECIP: 67%
Humidity: 99%
Wind direction: WSW
Wind speed: 6km/h
01:00 03/10
Description: Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 28.5°C
PRECIP: 82%
Humidity: 100%
Wind direction: WSW
Wind speed: 6km/h
02:00 03/10
Description: Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 28.3°C
PRECIP: 82%
Humidity: 100%
Wind direction: WSW
Wind speed: 6km/h
03:00 03/10
Description: Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 28.2°C
PRECIP: 88%
Humidity: 99%
Wind direction: WSW
Wind speed: 6km/h
04:00 03/10
Description: Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 28.2°C
PRECIP: 82%
Humidity: 99%
Wind direction: WSW
Wind speed: 5km/h
05:00 03/10
Description: Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 27.9°C
PRECIP: 69%
Humidity: 98%
Wind direction: WSW
Wind speed: 5km/h
06:00 03/10
Description: Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 27.9°C
PRECIP: 81%
Humidity: 98%
Wind direction: W
Wind speed: 5km/h
07:00 03/10
Description: Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 28.8°C
PRECIP: 82%
Humidity: 98%
Wind direction: W
Wind speed: 5km/h
08:00 03/10
Description: Thunderstorms
Temp: 26°C
Feels like: 29.7°C
PRECIP: 71%
Humidity: 96%
Wind direction: W
Wind speed: 5km/h
09:00 03/10
Description: Thunderstorms
Temp: 27°C
Feels like: 31°C
PRECIP: 69%
Humidity: 91%
Wind direction: W
Wind speed: 6km/h
10:00 03/10
Description: Thunderstorms
Temp: 27°C
Feels like: 31.3°C
PRECIP: 81%
Humidity: 90%
Wind direction: W
Wind speed: 6km/h
11:00 03/10
Description: Thunderstorms
Temp: 27°C
Feels like: 31.6°C
PRECIP: 81%
Humidity: 86%
Wind direction: W
Wind speed: 8km/h
12:00 03/10
Description: Thunderstorms
Temp: 27°C
Feels like: 32°C
PRECIP: 82%
Humidity: 87%
Wind direction: WSW
Wind speed: 9km/h
13:00 03/10
Description: Thunderstorms
Temp: 28°C
Feels like: 32.6°C
PRECIP: 83%
Humidity: 85%
Wind direction: WSW
Wind speed: 8km/h
14:00 03/10
Description: Thunderstorms
Temp: 28°C
Feels like: 32.5°C
PRECIP: 82%
Humidity: 84%
Wind direction: WSW
Wind speed: 10km/h
15:00 03/10
Description: Thunderstorms
Temp: 28°C
Feels like: 32.4°C
PRECIP: 79%
Humidity: 84%
Wind direction: SW
Wind speed: 10km/h
16:00 03/10
Description: Thunderstorms
Temp: 27°C
Feels like: 31.6°C
PRECIP: 68%
Humidity: 86%
Wind direction: SW
Wind speed: 10km/h
17:00 03/10
Description: Thunderstorms
Temp: 26°C
Feels like: 30.7°C
PRECIP: 67%
Humidity: 90%
Wind direction: SW
Wind speed: 10km/h
18:00 03/10
Description: Thunderstorms
Temp: 26°C
Feels like: 30°C
PRECIP: 64%
Humidity: 95%
Wind direction: SW
Wind speed: 9km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
29°C
Hải Phòng
29°C
Bắc Giang
29°C
Bắc Kạn
28°C
Bắc Ninh
29°C
Cao Bằng
28°C
Hà Giang
28°C
Hà Nam
28°C
Hòa Bình
29°C
Hưng Yên
28°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
28°C
Quảng Ninh
28°C
Lào Cai
28°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
28°C
Phú Thọ
29°C
Sơn La
25°C
Thái Bình
28°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
28°C
Vĩnh Phúc
29°C
Yên Bái
28°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call