Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Quảng Nam trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Nam hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Nam trong 2 tuần tới
22:00 22/10
Description: Heavy Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 24.9°C
PRECIP: 94%
Humidity: 92%
Wind direction: NNE
Wind speed: 9km/h
23:00 22/10
Description: Heavy Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 24.9°C
PRECIP: 100%
Humidity: 92%
Wind direction: NE
Wind speed: 10km/h
00:00 23/10
Description: Heavy Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 24.9°C
PRECIP: 100%
Humidity: 92%
Wind direction: NE
Wind speed: 11km/h
01:00 23/10
Description: Heavy Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 25.1°C
PRECIP: 100%
Humidity: 91%
Wind direction: NE
Wind speed: 10km/h
02:00 23/10
Description: Heavy Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 24.9°C
PRECIP: 100%
Humidity: 92%
Wind direction: NE
Wind speed: 12km/h
03:00 23/10
Description: Heavy Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 24.8°C
PRECIP: 100%
Humidity: 94%
Wind direction: NE
Wind speed: 15km/h
04:00 23/10
Description: Heavy Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 24.8°C
PRECIP: 100%
Humidity: 93%
Wind direction: NE
Wind speed: 16km/h
05:00 23/10
Description: Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 27.8°C
PRECIP: 100%
Humidity: 94%
Wind direction: NE
Wind speed: 17km/h
06:00 23/10
Description: Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 27.7°C
PRECIP: 100%
Humidity: 94%
Wind direction: NE
Wind speed: 18km/h
07:00 23/10
Description: Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 28.5°C
PRECIP: 100%
Humidity: 91%
Wind direction: NE
Wind speed: 19km/h
08:00 23/10
Description: Thunderstorms
Temp: 26°C
Feels like: 29.2°C
PRECIP: 100%
Humidity: 88%
Wind direction: NE
Wind speed: 19km/h
09:00 23/10
Description: Thunderstorms
Temp: 26°C
Feels like: 29.6°C
PRECIP: 100%
Humidity: 86%
Wind direction: NE
Wind speed: 19km/h
10:00 23/10
Description: Thunderstorms
Temp: 26°C
Feels like: 29.6°C
PRECIP: 100%
Humidity: 86%
Wind direction: NE
Wind speed: 19km/h
11:00 23/10
Description: Thunderstorms
Temp: 26°C
Feels like: 29.4°C
PRECIP: 100%
Humidity: 86%
Wind direction: NE
Wind speed: 19km/h
12:00 23/10
Description: Thunderstorms
Temp: 26°C
Feels like: 29.5°C
PRECIP: 100%
Humidity: 86%
Wind direction: NE
Wind speed: 19km/h
13:00 23/10
Description: Thunderstorms
Temp: 26°C
Feels like: 29.5°C
PRECIP: 100%
Humidity: 85%
Wind direction: NE
Wind speed: 21km/h
14:00 23/10
Description: Thunderstorms
Temp: 26°C
Feels like: 29.3°C
PRECIP: 100%
Humidity: 85%
Wind direction: NNE
Wind speed: 21km/h
15:00 23/10
Description: Thunderstorms
Temp: 26°C
Feels like: 28.8°C
PRECIP: 100%
Humidity: 86%
Wind direction: NNE
Wind speed: 20km/h
16:00 23/10
Description: Thunderstorms
Temp: 26°C
Feels like: 28.7°C
PRECIP: 100%
Humidity: 86%
Wind direction: NNE
Wind speed: 19km/h
17:00 23/10
Description: Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 28.3°C
PRECIP: 100%
Humidity: 88%
Wind direction: NNE
Wind speed: 17km/h
18:00 23/10
Description: Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 28.3°C
PRECIP: 98%
Humidity: 88%
Wind direction: NNE
Wind speed: 15km/h
19:00 23/10
Description: Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 28.3°C
PRECIP: 100%
Humidity: 88%
Wind direction: NNE
Wind speed: 15km/h
20:00 23/10
Description: Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 28.3°C
PRECIP: 100%
Humidity: 88%
Wind direction: NNE
Wind speed: 14km/h
21:00 23/10
Description: Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 28.2°C
PRECIP: 100%
Humidity: 89%
Wind direction: NNE
Wind speed: 14km/h
22:00 23/10
Description: Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 28.3°C
PRECIP: 100%
Humidity: 90%
Wind direction: NNE
Wind speed: 13km/h
23:00 23/10
Description: Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 27.9°C
PRECIP: 100%
Humidity: 93%
Wind direction: NNE
Wind speed: 15km/h
00:00 24/10
Description: Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 27.7°C
PRECIP: 100%
Humidity: 93%
Wind direction: NNE
Wind speed: 15km/h
01:00 24/10
Description: Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 27.5°C
PRECIP: 100%
Humidity: 92%
Wind direction: NNE
Wind speed: 14km/h
02:00 24/10
Description: Rain
Temp: 25°C
Feels like: 27.5°C
PRECIP: 100%
Humidity: 92%
Wind direction: NNE
Wind speed: 15km/h
03:00 24/10
Description: Rain
Temp: 24°C
Feels like: 27.4°C
PRECIP: 100%
Humidity: 93%
Wind direction: NNE
Wind speed: 16km/h
04:00 24/10
Description: Thunderstorms
Temp: 24°C
Feels like: 27.3°C
PRECIP: 100%
Humidity: 92%
Wind direction: NNE
Wind speed: 17km/h
05:00 24/10
Description: Thunderstorms
Temp: 24°C
Feels like: 27.5°C
PRECIP: 96%
Humidity: 94%
Wind direction: NNE
Wind speed: 17km/h
06:00 24/10
Description: Thunderstorms
Temp: 24°C
Feels like: 27.3°C
PRECIP: 89%
Humidity: 95%
Wind direction: NNE
Wind speed: 19km/h
07:00 24/10
Description: Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 28.1°C
PRECIP: 99%
Humidity: 91%
Wind direction: NNE
Wind speed: 19km/h
08:00 24/10
Description: Thunderstorms
Temp: 26°C
Feels like: 28.9°C
PRECIP: 99%
Humidity: 88%
Wind direction: NNE
Wind speed: 19km/h
09:00 24/10
Description: Thunderstorms
Temp: 26°C
Feels like: 29.4°C
PRECIP: 99%
Humidity: 86%
Wind direction: NNE
Wind speed: 22km/h
10:00 24/10
Description: Thunderstorms
Temp: 26°C
Feels like: 29.7°C
PRECIP: 100%
Humidity: 85%
Wind direction: NNE
Wind speed: 22km/h
11:00 24/10
Description: Thunderstorms
Temp: 26°C
Feels like: 29.6°C
PRECIP: 100%
Humidity: 86%
Wind direction: NNE
Wind speed: 22km/h
12:00 24/10
Description: Thunderstorms
Temp: 26°C
Feels like: 29.5°C
PRECIP: 100%
Humidity: 85%
Wind direction: NE
Wind speed: 21km/h
13:00 24/10
Description: Heavy Thunderstorms
Temp: 26°C
Feels like: 29.4°C
PRECIP: 100%
Humidity: 86%
Wind direction: NE
Wind speed: 22km/h
14:00 24/10
Description: Thunderstorms
Temp: 26°C
Feels like: 29.2°C
PRECIP: 100%
Humidity: 84%
Wind direction: NE
Wind speed: 22km/h
15:00 24/10
Description: Thunderstorms
Temp: 26°C
Feels like: 28.8°C
PRECIP: 100%
Humidity: 87%
Wind direction: NE
Wind speed: 21km/h
16:00 24/10
Description: Thunderstorms
Temp: 26°C
Feels like: 28.6°C
PRECIP: 100%
Humidity: 87%
Wind direction: NE
Wind speed: 21km/h
17:00 24/10
Description: Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 28.2°C
PRECIP: 100%
Humidity: 89%
Wind direction: NE
Wind speed: 19km/h
18:00 24/10
Description: Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 27.9°C
PRECIP: 100%
Humidity: 88%
Wind direction: NNE
Wind speed: 19km/h
19:00 24/10
Description: Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 28.1°C
PRECIP: 100%
Humidity: 88%
Wind direction: NNE
Wind speed: 18km/h
20:00 24/10
Description: Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 28.1°C
PRECIP: 100%
Humidity: 88%
Wind direction: NNE
Wind speed: 15km/h
21:00 24/10
Description: Thunderstorms
Temp: 25°C
Feels like: 28.1°C
PRECIP: 100%
Humidity: 88%
Wind direction: NNE
Wind speed: 14km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
19°C
Hải Phòng
19°C
Bắc Giang
19°C
Bắc Kạn
17°C
Bắc Ninh
18°C
Cao Bằng
16°C
Hà Giang
18°C
Hà Nam
18°C
Hòa Bình
19°C
Hưng Yên
18°C
Lai Châu
15°C
Lạng Sơn
16°C
Quảng Ninh
18°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
18°C
Ninh Bình
19°C
Phú Thọ
19°C
Sơn La
17°C
Thái Bình
18°C
Thanh Hóa
19°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
19°C
Yên Bái
19°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call