Dự báo thời tiết Đồng Tháp trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đồng Tháp hiện tại, Dự báo thời tiết Đồng Tháp trong 2 tuần tới
19:00 21/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
20:00 21/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 21/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 10km/h
22:00 21/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 10km/h
23:00 21/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 25.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 24.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 22/02
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.3°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
03:00 22/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
04:00 22/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 22/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 22/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.4°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 22/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
08:00 22/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
09:00 22/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
10:00 22/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 55%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 22/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 49%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 22/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 32.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 44%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
13:00 22/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 42%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
14:00 22/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 13km/h
15:00 22/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 39%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 22/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 39%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
17:00 22/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 22/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
19:00 22/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
20:00 22/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
21:00 22/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
22:00 22/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
23:00 22/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
00:00 23/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.5°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
01:00 23/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
02:00 23/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
03:00 23/02
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.9°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 8km/h
04:00 23/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
05:00 23/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
06:00 23/02
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.2°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 8km/h
07:00 23/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 9km/h
08:00 23/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
09:00 23/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
10:00 23/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 53%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
11:00 23/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 31.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 47%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 23/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 43%
Hướng gió: ĐB
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 23/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 33.5°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 40%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 23/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 38%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 23/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 38%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 23/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 38%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 23/02
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 41%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 23/02
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 50%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
21°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
22°C
Bắc Kạn
20°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
19°C
Hà Giang
20°C
Hà Nam
21°C
Hòa Bình
21°C
Hưng Yên
21°C
Lai Châu
18°C
Lạng Sơn
21°C
Quảng Ninh
20°C
Lào Cai
21°C
Nam Định
21°C
Ninh Bình
21°C
Phú Thọ
21°C
Sơn La
21°C
Thái Bình
20°C
Thanh Hóa
21°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
21°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call