Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Đồng Tháp trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đồng Tháp hiện tại, Dự báo thời tiết Đồng Tháp trong 2 tuần tới
16:00 14/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 38.1°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 8km/h
17:00 14/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.2°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 7km/h
18:00 14/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.5°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 6km/h
19:00 14/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 14/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.8°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 14/07
Mô tả: Giông Bão Lớn
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.5°C
Lượng mưa: 97%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
22:00 14/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 80%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 14/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
00:00 15/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
01:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 15/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 15/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
05:00 15/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
06:00 15/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
07:00 15/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 15/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 39%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
09:00 15/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 9km/h
10:00 15/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 55%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
11:00 15/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.9°C
Lượng mưa: 60%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
12:00 15/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.6°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 15/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 15/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 10km/h
15:00 15/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
16:00 15/07
Mô tả: Giông Bão Cô Lập
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.1°C
Lượng mưa: 32%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
17:00 15/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.7°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 15/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 15/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 33.2°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
20:00 15/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
21:00 15/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 7km/h
22:00 15/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.3°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 15/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 16/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 16/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
02:00 16/07
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
03:00 16/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 5km/h
04:00 16/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
05:00 16/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
06:00 16/07
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.9°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 98%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 6km/h
07:00 16/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 38%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 5km/h
08:00 16/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 34.4°C
Lượng mưa: 49%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 6km/h
09:00 16/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 16/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 8km/h
11:00 16/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.9°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 16/07
Mô tả: Giông Bão Rải Rác
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.3°C
Lượng mưa: 56%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 16/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 16/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 81%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 16/07
Mô tả: Giông Bão
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 82%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 12km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
35°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
34°C
Bắc Kạn
32°C
Bắc Ninh
34°C
Cao Bằng
33°C
Hà Giang
33°C
Hà Nam
36°C
Hòa Bình
34°C
Hưng Yên
35°C
Lai Châu
28°C
Lạng Sơn
33°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
34°C
Nam Định
34°C
Ninh Bình
35°C
Phú Thọ
34°C
Sơn La
31°C
Thái Bình
34°C
Thanh Hóa
33°C
Tuyên Quang
34°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call