Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Cao Bằng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Cao Bằng hiện tại, Dự báo thời tiết Cao Bằng trong 2 tuần tới
21:00 08/02
Description: Showers
Temp: 19°C
Feels like: 19°C
PRECIP: 42%
Humidity: 99%
Wind direction: ESE
Wind speed: 5km/h
22:00 08/02
Description: Foggy
Temp: 19°C
Feels like: 19.1°C
PRECIP: 19%
Humidity: 100%
Wind direction: SE
Wind speed: 5km/h
23:00 08/02
Description: Showers
Temp: 19°C
Feels like: 19.2°C
PRECIP: 49%
Humidity: 98%
Wind direction: SE
Wind speed: 5km/h
00:00 09/02
Description: Foggy
Temp: 19°C
Feels like: 19.3°C
PRECIP: 29%
Humidity: 100%
Wind direction: SE
Wind speed: 5km/h
01:00 09/02
Description: Foggy
Temp: 19°C
Feels like: 19.4°C
PRECIP: 20%
Humidity: 100%
Wind direction: SE
Wind speed: 5km/h
02:00 09/02
Description: Foggy
Temp: 19°C
Feels like: 19.3°C
PRECIP: 20%
Humidity: 100%
Wind direction: SE
Wind speed: 5km/h
03:00 09/02
Description: Showers
Temp: 19°C
Feels like: 19.3°C
PRECIP: 36%
Humidity: 100%
Wind direction: SE
Wind speed: 5km/h
04:00 09/02
Description: Showers
Temp: 19°C
Feels like: 20.6°C
PRECIP: 58%
Humidity: 100%
Wind direction: SE
Wind speed: 5km/h
05:00 09/02
Description: Showers
Temp: 19°C
Feels like: 20.6°C
PRECIP: 54%
Humidity: 100%
Wind direction: SE
Wind speed: 5km/h
06:00 09/02
Description: Showers
Temp: 19°C
Feels like: 20.7°C
PRECIP: 47%
Humidity: 100%
Wind direction: SE
Wind speed: 5km/h
07:00 09/02
Description: Showers
Temp: 20°C
Feels like: 20.7°C
PRECIP: 49%
Humidity: 100%
Wind direction: SSE
Wind speed: 4km/h
08:00 09/02
Description: Showers
Temp: 20°C
Feels like: 21.2°C
PRECIP: 44%
Humidity: 100%
Wind direction: SSE
Wind speed: 4km/h
09:00 09/02
Description: Showers
Temp: 20°C
Feels like: 21.7°C
PRECIP: 47%
Humidity: 100%
Wind direction: S
Wind speed: 5km/h
10:00 09/02
Description: Showers
Temp: 21°C
Feels like: 22.3°C
PRECIP: 48%
Humidity: 98%
Wind direction: S
Wind speed: 7km/h
11:00 09/02
Description: Showers
Temp: 22°C
Feels like: 23.2°C
PRECIP: 43%
Humidity: 94%
Wind direction: SSW
Wind speed: 8km/h
12:00 09/02
Description: Showers
Temp: 23°C
Feels like: 24°C
PRECIP: 40%
Humidity: 90%
Wind direction: SSW
Wind speed: 8km/h
13:00 09/02
Description: Few Showers
Temp: 23°C
Feels like: 24.7°C
PRECIP: 34%
Humidity: 86%
Wind direction: SSW
Wind speed: 9km/h
14:00 09/02
Description: Few Showers
Temp: 24°C
Feels like: 24.9°C
PRECIP: 31%
Humidity: 84%
Wind direction: SSW
Wind speed: 9km/h
15:00 09/02
Description: Partly Cloudy
Temp: 24°C
Feels like: 26.1°C
PRECIP: 24%
Humidity: 84%
Wind direction: SSW
Wind speed: 10km/h
16:00 09/02
Description: Partly Cloudy
Temp: 24°C
Feels like: 26.1°C
PRECIP: 20%
Humidity: 85%
Wind direction: S
Wind speed: 10km/h
17:00 09/02
Description: Partly Cloudy
Temp: 23°C
Feels like: 24.5°C
PRECIP: 22%
Humidity: 87%
Wind direction: S
Wind speed: 10km/h
18:00 09/02
Description: Partly Cloudy
Temp: 22°C
Feels like: 23.5°C
PRECIP: 24%
Humidity: 92%
Wind direction: SSE
Wind speed: 8km/h
19:00 09/02
Description: Mostly Cloudy
Temp: 22°C
Feels like: 22.9°C
PRECIP: 24%
Humidity: 96%
Wind direction: SSE
Wind speed: 7km/h
20:00 09/02
Description: Few Showers
Temp: 21°C
Feels like: 22.4°C
PRECIP: 31%
Humidity: 97%
Wind direction: SSE
Wind speed: 7km/h
21:00 09/02
Description: Showers
Temp: 21°C
Feels like: 22.2°C
PRECIP: 36%
Humidity: 98%
Wind direction: SSE
Wind speed: 7km/h
22:00 09/02
Description: Showers
Temp: 21°C
Feels like: 21.9°C
PRECIP: 49%
Humidity: 99%
Wind direction: SE
Wind speed: 7km/h
23:00 09/02
Description: Showers
Temp: 21°C
Feels like: 21.8°C
PRECIP: 54%
Humidity: 98%
Wind direction: ESE
Wind speed: 7km/h
00:00 10/02
Description: Showers
Temp: 20°C
Feels like: 21.5°C
PRECIP: 53%
Humidity: 98%
Wind direction: ESE
Wind speed: 8km/h
01:00 10/02
Description: Showers
Temp: 20°C
Feels like: 21.5°C
PRECIP: 53%
Humidity: 97%
Wind direction: ESE
Wind speed: 8km/h
02:00 10/02
Description: Showers
Temp: 20°C
Feels like: 21.2°C
PRECIP: 52%
Humidity: 100%
Wind direction: SE
Wind speed: 6km/h
03:00 10/02
Description: Showers
Temp: 20°C
Feels like: 20.9°C
PRECIP: 58%
Humidity: 100%
Wind direction: ESE
Wind speed: 5km/h
04:00 10/02
Description: Light Rain
Temp: 20°C
Feels like: 20.7°C
PRECIP: 64%
Humidity: 100%
Wind direction: SE
Wind speed: 6km/h
05:00 10/02
Description: Showers
Temp: 20°C
Feels like: 20.7°C
PRECIP: 56%
Humidity: 100%
Wind direction: SE
Wind speed: 6km/h
06:00 10/02
Description: Showers
Temp: 20°C
Feels like: 20.7°C
PRECIP: 52%
Humidity: 100%
Wind direction: SE
Wind speed: 6km/h
07:00 10/02
Description: Light Rain
Temp: 20°C
Feels like: 20.7°C
PRECIP: 66%
Humidity: 100%
Wind direction: SE
Wind speed: 6km/h
08:00 10/02
Description: Light Rain
Temp: 20°C
Feels like: 20.7°C
PRECIP: 66%
Humidity: 100%
Wind direction: SE
Wind speed: 6km/h
09:00 10/02
Description: Light Rain
Temp: 20°C
Feels like: 21.3°C
PRECIP: 70%
Humidity: 100%
Wind direction: SE
Wind speed: 8km/h
10:00 10/02
Description: Showers
Temp: 20°C
Feels like: 21.4°C
PRECIP: 52%
Humidity: 100%
Wind direction: SSE
Wind speed: 8km/h
11:00 10/02
Description: Showers
Temp: 21°C
Feels like: 21.7°C
PRECIP: 51%
Humidity: 97%
Wind direction: SSE
Wind speed: 8km/h
12:00 10/02
Description: Showers
Temp: 21°C
Feels like: 22.2°C
PRECIP: 50%
Humidity: 94%
Wind direction: SSE
Wind speed: 8km/h
13:00 10/02
Description: Showers
Temp: 22°C
Feels like: 22.7°C
PRECIP: 49%
Humidity: 91%
Wind direction: SSE
Wind speed: 9km/h
14:00 10/02
Description: Showers
Temp: 22°C
Feels like: 23.3°C
PRECIP: 42%
Humidity: 90%
Wind direction: SSE
Wind speed: 9km/h
15:00 10/02
Description: Showers
Temp: 22°C
Feels like: 23.7°C
PRECIP: 35%
Humidity: 91%
Wind direction: SSE
Wind speed: 9km/h
16:00 10/02
Description: Mostly Cloudy
Temp: 23°C
Feels like: 23.9°C
PRECIP: 24%
Humidity: 91%
Wind direction: S
Wind speed: 10km/h
17:00 10/02
Description: Few Showers
Temp: 22°C
Feels like: 23.7°C
PRECIP: 34%
Humidity: 90%
Wind direction: SSE
Wind speed: 11km/h
18:00 10/02
Description: Showers
Temp: 22°C
Feels like: 23.1°C
PRECIP: 37%
Humidity: 95%
Wind direction: SSE
Wind speed: 9km/h
19:00 10/02
Description: Showers
Temp: 22°C
Feels like: 22.9°C
PRECIP: 39%
Humidity: 97%
Wind direction: SSE
Wind speed: 8km/h
20:00 10/02
Description: Showers
Temp: 21°C
Feels like: 22.8°C
PRECIP: 39%
Humidity: 96%
Wind direction: SSE
Wind speed: 7km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
22°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
22°C
Bắc Kạn
21°C
Bắc Ninh
22°C
Cao Bằng
19°C
Hà Giang
22°C
Hà Nam
22°C
Hòa Bình
23°C
Hưng Yên
22°C
Lai Châu
17°C
Lạng Sơn
20°C
Quảng Ninh
20°C
Lào Cai
22°C
Nam Định
22°C
Ninh Bình
22°C
Phú Thọ
23°C
Sơn La
21°C
Thái Bình
22°C
Thanh Hóa
22°C
Tuyên Quang
23°C
Vĩnh Phúc
22°C
Yên Bái
23°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call