Dự báo thời tiết Quảng Nam trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Nam hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Nam trong 2 tuần tới
13:00 03/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 33°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 59%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 24km/h
14:00 03/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 60%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 25km/h
15:00 03/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 25km/h
16:00 03/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa:
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 23km/h
17:00 03/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 20km/h
18:00 03/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.3°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 17km/h
19:00 03/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
20:00 03/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.1°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
21:00 03/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
22:00 03/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 03/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 04/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
01:00 04/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
02:00 04/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 04/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 04/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 04/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 04/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 04/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 04/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.1°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 04/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
10:00 04/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
11:00 04/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.4°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 15km/h
12:00 04/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.7°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 19km/h
13:00 04/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37.9°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 61%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 21km/h
14:00 04/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 32°C
Cảm giác như: 37°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 62%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 22km/h
15:00 04/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 22km/h
16:00 04/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.1°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 68%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 20km/h
17:00 04/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.6°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 18km/h
18:00 04/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
19:00 04/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
20:00 04/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
21:00 04/04
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 04/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 04/04
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 3km/h
02:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.7°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.1°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 15%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
10:00 05/04
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 05/04
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 2%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 05/04
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36°C
Lượng mưa: 1%
Độ ẩm: 63%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 16km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
24°C
Hải Phòng
26°C
Bắc Giang
24°C
Bắc Kạn
22°C
Bắc Ninh
23°C
Cao Bằng
21°C
Hà Giang
24°C
Hà Nam
25°C
Hòa Bình
26°C
Hưng Yên
26°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
19°C
Quảng Ninh
24°C
Lào Cai
28°C
Nam Định
26°C
Ninh Bình
26°C
Phú Thọ
24°C
Sơn La
28°C
Thái Bình
26°C
Thanh Hóa
26°C
Tuyên Quang
24°C
Vĩnh Phúc
24°C
Yên Bái
24°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call