Dự báo thời tiết Quảng Nam trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Nam hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Nam trong 2 tuần tới
09:00 12/12
Mô tả: Mưa
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 2km/h
10:00 12/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 61%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
11:00 12/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 12/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 57%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
13:00 12/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 43%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
14:00 12/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 12/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 11km/h
16:00 12/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 10km/h
17:00 12/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.3°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 78%
Hướng gió: ĐĐB
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 12/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 12/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 7km/h
20:00 12/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 36%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 12/12
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 5km/h
22:00 12/12
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 12/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 3km/h
00:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 1km/h
01:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.1°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 1km/h
02:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió:
03:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.5°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: N
Tốc độ gió:
04:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21.3°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió:
05:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 21°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió:
06:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 20°C
Cảm giác như: 20.8°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió:
07:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 21.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió:
08:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.4°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 1km/h
09:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 2km/h
10:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 67%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 8km/h
13:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 10km/h
14:00 13/12
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 27.4°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
15:00 13/12
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 13/12
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.5°C
Lượng mưa: 31%
Độ ẩm: 77%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 13/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 24.8°C
Lượng mưa: 37%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 13/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 45%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
19:00 13/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.2°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: TB
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 13/12
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.1°C
Lượng mưa: 59%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: TTB
Tốc độ gió: 4km/h
21:00 13/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.9°C
Lượng mưa: 62%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
22:00 13/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 23.7°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 2km/h
23:00 13/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 74%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 2km/h
00:00 14/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.3°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 1km/h
01:00 14/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.1°C
Lượng mưa: 67%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 14/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23°C
Lượng mưa: 70%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 2km/h
03:00 14/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 1km/h
04:00 14/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 75%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 1km/h
05:00 14/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 22.9°C
Lượng mưa: 73%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 1km/h
06:00 14/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 21°C
Cảm giác như: 22.8°C
Lượng mưa: 71%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió:
07:00 14/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 22°C
Cảm giác như: 23.5°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 1km/h
08:00 14/12
Mô tả: Mưa Nhỏ
Nhiệt độ: 23°C
Cảm giác như: 24.5°C
Lượng mưa: 68%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 2km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
15°C
Hải Phòng
18°C
Bắc Giang
14°C
Bắc Kạn
14°C
Bắc Ninh
14°C
Cao Bằng
13°C
Hà Giang
14°C
Hà Nam
16°C
Hòa Bình
16°C
Hưng Yên
16°C
Lai Châu
11°C
Lạng Sơn
13°C
Quảng Ninh
19°C
Lào Cai
15°C
Nam Định
16°C
Ninh Bình
17°C
Phú Thọ
14°C
Sơn La
12°C
Thái Bình
17°C
Thanh Hóa
17°C
Tuyên Quang
13°C
Vĩnh Phúc
15°C
Yên Bái
14°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
23°C
Khánh Hòa
24°C
Nghệ An
19°C
Hà Tĩnh
19°C
Phú Yên
24°C
Đăk Lăk
22°C
Đăk Nông
22°C
Gia Lai
21°C
Kon Tum
22°C
Lâm Đồng
17°C
Ninh Thuận
25°C
Quảng Nam
22°C

Thời tiết miền Nam

Hồ Chí Minh
26°C
Cần Thơ
26°C
Sóc Trăng
27°C
An Giang
25°C
Bạc Liêu
27°C
Bến Tre
26°C
Bình Dương
25°C
Cà Mau
27°C
Đồng Nai
26°C
Hậu Giang
26°C
Kiên Giang
26°C
Long An
26°C
Tây Ninh
25°C
Tiền Giang
26°C
Trà Vinh
27°C
Vĩnh Long
26°C
Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call