Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Quảng Nam trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Quảng Nam hiện tại, Dự báo thời tiết Quảng Nam trong 2 tuần tới
11:00 27/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.1°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 71%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 9km/h
12:00 27/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
13:00 27/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.2°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
14:00 27/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.3°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 70%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 16km/h
15:00 27/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.7°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 16km/h
16:00 27/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.8°C
Lượng mưa: 18%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
17:00 27/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 80%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 13km/h
18:00 27/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
19:00 27/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 27/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
21:00 27/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 27/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 27/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.8°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 28/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 28/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 28/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 28/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 28/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 28/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.8°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 28/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 28/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 28/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.7°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
09:00 28/11
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.4°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 28/11
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35°C
Lượng mưa: 3%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 5km/h
11:00 28/11
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 35.8°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 28/11
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.5°C
Lượng mưa: 6%
Độ ẩm: 64%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 11km/h
13:00 28/11
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.7°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 65%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 14km/h
14:00 28/11
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.9°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 66%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
15:00 28/11
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 36.3°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 17km/h
16:00 28/11
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 16km/h
17:00 28/11
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.9°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 15km/h
18:00 28/11
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.8°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 13km/h
19:00 28/11
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
20:00 28/11
Mô tả: Trời trong
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.6°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 28/11
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
22:00 28/11
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.7°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
23:00 28/11
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 6km/h
00:00 29/11
Mô tả: Trời trong ít mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
01:00 29/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 29/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 27.6°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
03:00 29/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27.3°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
04:00 29/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 27°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 2km/h
05:00 29/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 96%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 29/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 24°C
Cảm giác như: 26.7°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 97%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 3km/h
07:00 29/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 29/11
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 29/11
Mô tả: Trời nắng
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 5%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
10:00 29/11
Mô tả: Nắng ấm
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.8°C
Lượng mưa: 4%
Độ ẩm: 69%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 7km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
28°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
25°C
Bắc Ninh
28°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
25°C
Hà Nam
29°C
Hòa Bình
28°C
Hưng Yên
29°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
26°C
Quảng Ninh
27°C
Lào Cai
27°C
Nam Định
29°C
Ninh Bình
29°C
Phú Thọ
28°C
Sơn La
24°C
Thái Bình
29°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
26°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
26°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call