Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Bạc Liêu trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Bạc Liêu hiện tại, Dự báo thời tiết Bạc Liêu trong 2 tuần tới
21:00 23/09
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 30.9°C
沉淀: 10%
湿度: 94%
风向: 西南偏西
风速: 6km/h
22:00 23/09
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 30.9°C
沉淀: 11%
湿度: 96%
风向: 西南偏西
风速: 6km/h
23:00 23/09
描述: 局部雷雨
温度: 26°C
感觉像: 30.6°C
沉淀: 33%
湿度: 96%
风向: 西南偏西
风速: 6km/h
00:00 24/09
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.3°C
沉淀: 38%
湿度: 97%
风向: 西南偏西
风速: 7km/h
01:00 24/09
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 30.3°C
沉淀: 21%
湿度: 97%
风向: 西南偏西
风速: 7km/h
02:00 24/09
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 30.1°C
沉淀: 22%
湿度: 97%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
03:00 24/09
描述: 局部雷雨
温度: 26°C
感觉像: 29.8°C
沉淀: 30%
湿度: 97%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
04:00 24/09
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.7°C
沉淀: 41%
湿度: 97%
风向: 西南偏西
风速: 7km/h
05:00 24/09
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.7°C
沉淀: 52%
湿度: 96%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
06:00 24/09
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.6°C
沉淀: 50%
湿度: 97%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
07:00 24/09
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.3°C
沉淀: 43%
湿度: 96%
风向: 西南偏西
风速: 10km/h
08:00 24/09
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 32.1°C
沉淀: 40%
湿度: 93%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
09:00 24/09
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 32.9°C
沉淀: 56%
湿度: 87%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
10:00 24/09
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 34.2°C
沉淀: 62%
湿度: 85%
风向: 西
风速: 14km/h
11:00 24/09
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 34.2°C
沉淀: 63%
湿度: 82%
风向: 西
风速: 15km/h
12:00 24/09
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 34.5°C
沉淀: 83%
湿度: 81%
风向: 西
风速: 16km/h
13:00 24/09
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 34.4°C
沉淀: 87%
湿度: 83%
风向: 西南偏西
风速: 16km/h
14:00 24/09
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 33.7°C
沉淀: 84%
湿度: 83%
风向: 西
风速: 18km/h
15:00 24/09
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 33.6°C
沉淀: 73%
湿度: 83%
风向: 西
风速: 17km/h
16:00 24/09
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 32.9°C
沉淀: 64%
湿度: 85%
风向: 西
风速: 16km/h
17:00 24/09
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 31.9°C
沉淀: 50%
湿度: 88%
风向: 西
风速: 14km/h
18:00 24/09
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 31.1°C
沉淀: 42%
湿度: 90%
风向: 西
风速: 12km/h
19:00 24/09
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.6°C
沉淀: 38%
湿度: 93%
风向: 西
风速: 12km/h
20:00 24/09
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.5°C
沉淀: 49%
湿度: 94%
风向: 西
风速: 11km/h
21:00 24/09
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.7°C
沉淀: 49%
湿度: 96%
风向: 西
风速: 11km/h
22:00 24/09
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.7°C
沉淀: 37%
湿度: 97%
风向: 西
风速: 11km/h
23:00 24/09
描述: 局部雷雨
温度: 26°C
感觉像: 30.6°C
沉淀: 34%
湿度: 97%
风向: 西
风速: 11km/h
00:00 25/09
描述: 局部雷雨
温度: 26°C
感觉像: 30.5°C
沉淀: 30%
湿度: 97%
风向: 西
风速: 11km/h
01:00 25/09
描述: 局部雷雨
温度: 26°C
感觉像: 30.5°C
沉淀: 33%
湿度: 96%
风向: 西
风速: 12km/h
02:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.5°C
沉淀: 39%
湿度: 97%
风向: 西
风速: 13km/h
03:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.3°C
沉淀: 37%
湿度: 96%
风向: 西
风速: 13km/h
04:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.2°C
沉淀: 37%
湿度: 96%
风向: 西
风速: 12km/h
05:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.2°C
沉淀: 41%
湿度: 96%
风向: 西
风速: 13km/h
06:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30°C
沉淀: 42%
湿度: 97%
风向: 西
风速: 12km/h
07:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 31.4°C
沉淀: 52%
湿度: 96%
风向: 西
风速: 14km/h
08:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 32.7°C
沉淀: 47%
湿度: 91%
风向: 西
风速: 17km/h
09:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 33.4°C
沉淀: 54%
湿度: 87%
风向: 西
风速: 18km/h
10:00 25/09
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 34.5°C
沉淀: 74%
湿度: 85%
风向: 西
风速: 20km/h
11:00 25/09
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 34.7°C
沉淀: 87%
湿度: 84%
风向: 西
风速: 20km/h
12:00 25/09
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 34.4°C
沉淀: 86%
湿度: 84%
风向: 西
风速: 22km/h
13:00 25/09
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 33.9°C
沉淀: 87%
湿度: 86%
风向: 西
风速: 20km/h
14:00 25/09
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 33.5°C
沉淀: 85%
湿度: 84%
风向: 西
风速: 22km/h
15:00 25/09
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 33.2°C
沉淀: 78%
湿度: 85%
风向: 西
风速: 20km/h
16:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 32.5°C
沉淀: 52%
湿度: 85%
风向: 西
风速: 18km/h
17:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 31.9°C
沉淀: 48%
湿度: 88%
风向: 西南偏西
风速: 18km/h
18:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 31.6°C
沉淀: 42%
湿度: 90%
风向: 西南偏西
风速: 15km/h
19:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 31°C
沉淀: 40%
湿度: 93%
风向: 西南偏西
风速: 14km/h
20:00 25/09
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.9°C
沉淀: 40%
湿度: 93%
风向: 西南偏西
风速: 15km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
29°C
Hải Phòng
28°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
27°C
Bắc Ninh
29°C
Cao Bằng
27°C
Hà Giang
28°C
Hà Nam
28°C
Hòa Bình
28°C
Hưng Yên
28°C
Lai Châu
24°C
Lạng Sơn
27°C
Quảng Ninh
28°C
Lào Cai
28°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
28°C
Phú Thọ
29°C
Sơn La
25°C
Thái Bình
28°C
Thanh Hóa
28°C
Tuyên Quang
29°C
Vĩnh Phúc
29°C
Yên Bái
29°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call