Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Cao Bằng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Cao Bằng hiện tại, Dự báo thời tiết Cao Bằng trong 2 tuần tới
22:00 05/07
描述: 多云
温度: 27°C
感觉像: 33.4°C
沉淀: 17%
湿度: 94%
风向: 东北
风速: 3km/h
23:00 05/07
描述: 多云
温度: 27°C
感觉像: 33.3°C
沉淀: 19%
湿度: 96%
风向: 东北偏东
风速: 3km/h
00:00 06/07
描述: 多云
温度: 27°C
感觉像: 32.7°C
沉淀: 20%
湿度: 96%
风向: 东北偏东
风速: 3km/h
01:00 06/07
描述: 多云
温度: 27°C
感觉像: 32.3°C
沉淀: 21%
湿度: 96%
风向:
风速: 3km/h
02:00 06/07
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 31.5°C
沉淀: 20%
湿度: 98%
风向:
风速: 4km/h
03:00 06/07
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 31.5°C
沉淀: 19%
湿度: 99%
风向:
风速: 4km/h
04:00 06/07
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 30.8°C
沉淀: 24%
湿度: 99%
风向:
风速: 5km/h
05:00 06/07
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 31.1°C
沉淀: 42%
湿度: 98%
风向: 东北偏东
风速: 3km/h
06:00 06/07
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 31°C
沉淀: 41%
湿度: 98%
风向: 东北偏东
风速: 3km/h
07:00 06/07
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 32.1°C
沉淀: 43%
湿度: 96%
风向: 东北偏北
风速: 3km/h
08:00 06/07
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 33.6°C
沉淀: 43%
湿度: 92%
风向: 东南
风速: 3km/h
09:00 06/07
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 35.4°C
沉淀: 55%
湿度: 88%
风向:
风速: 4km/h
10:00 06/07
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 36.8°C
沉淀: 56%
湿度: 86%
风向: 西南
风速: 4km/h
11:00 06/07
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 38.4°C
沉淀: 60%
湿度: 81%
风向: 西南
风速: 4km/h
12:00 06/07
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 39.3°C
沉淀: 56%
湿度: 80%
风向: 西南偏南
风速: 5km/h
13:00 06/07
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 38.7°C
沉淀: 69%
湿度: 81%
风向: 西南
风速: 6km/h
14:00 06/07
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 38.4°C
沉淀: 73%
湿度: 86%
风向: 西南偏西
风速: 6km/h
15:00 06/07
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 37.8°C
沉淀: 58%
湿度: 86%
风向: 西南偏西
风速: 5km/h
16:00 06/07
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 37°C
沉淀: 51%
湿度: 87%
风向: 东南
风速: 6km/h
17:00 06/07
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 35.9°C
沉淀: 48%
湿度: 87%
风向:
风速: 5km/h
18:00 06/07
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 34.9°C
沉淀: 36%
湿度: 89%
风向: 东南偏南
风速: 5km/h
19:00 06/07
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 34°C
沉淀: 41%
湿度: 93%
风向: 东南偏东
风速: 4km/h
20:00 06/07
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 32.8°C
沉淀: 55%
湿度: 94%
风向:
风速: 4km/h
21:00 06/07
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 31.9°C
沉淀: 64%
湿度: 95%
风向:
风速: 4km/h
22:00 06/07
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 31.3°C
沉淀: 56%
湿度: 97%
风向: 东北偏东
风速: 3km/h
23:00 06/07
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 31.1°C
沉淀: 45%
湿度: 98%
风向: 东北
风速: 3km/h
00:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 31°C
沉淀: 44%
湿度: 98%
风向: 东南偏东
风速: 3km/h
01:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.5°C
沉淀: 42%
湿度: 99%
风向:
风速: 3km/h
02:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 29.8°C
沉淀: 44%
湿度: 100%
风向: 东北偏东
风速: 3km/h
03:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 29.8°C
沉淀: 47%
湿度: 100%
风向:
风速: 4km/h
04:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 29.7°C
沉淀: 42%
湿度: 99%
风向:
风速: 3km/h
05:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 29.6°C
沉淀: 41%
湿度: 100%
风向: 东北偏东
风速: 4km/h
06:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 29.5°C
沉淀: 44%
湿度: 99%
风向: 东北偏东
风速: 4km/h
07:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.7°C
沉淀: 46%
湿度: 95%
风向:
风速: 5km/h
08:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 32.4°C
沉淀: 44%
湿度: 90%
风向: 东北
风速: 4km/h
09:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 34.9°C
沉淀: 37%
湿度: 84%
风向: 东南偏南
风速: 4km/h
10:00 07/07
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 37.1°C
沉淀: 24%
湿度: 80%
风向: 东北偏东
风速: 4km/h
11:00 07/07
描述: 局部雷雨
温度: 31°C
感觉像: 39.1°C
沉淀: 34%
湿度: 76%
风向: 东南偏南
风速: 4km/h
12:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 32°C
感觉像: 40.2°C
沉淀: 38%
湿度: 73%
风向: 东南
风速: 5km/h
13:00 07/07
描述: 局部雷雨
温度: 33°C
感觉像: 41.4°C
沉淀: 34%
湿度: 69%
风向: 东南偏东
风速: 5km/h
14:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 33°C
感觉像: 41.8°C
沉淀: 41%
湿度: 69%
风向:
风速: 6km/h
15:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 32°C
感觉像: 40.8°C
沉淀: 40%
湿度: 69%
风向:
风速: 7km/h
16:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 32°C
感觉像: 40.3°C
沉淀: 49%
湿度: 71%
风向: 东南偏东
风速: 8km/h
17:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 39°C
沉淀: 49%
湿度: 73%
风向: 东南偏东
风速: 9km/h
18:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 37.6°C
沉淀: 51%
湿度: 79%
风向: 东南偏东
风速: 8km/h
19:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 35.1°C
沉淀: 44%
湿度: 85%
风向: 东南偏东
风速: 7km/h
20:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 33.6°C
沉淀: 48%
湿度: 90%
风向:
风速: 6km/h
21:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 33°C
沉淀: 43%
湿度: 92%
风向:
风速: 4km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
29°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
27°C
Bắc Ninh
28°C
Cao Bằng
28°C
Hà Giang
28°C
Hà Nam
29°C
Hòa Bình
28°C
Hưng Yên
29°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
26°C
Quảng Ninh
29°C
Lào Cai
29°C
Nam Định
29°C
Ninh Bình
29°C
Phú Thọ
28°C
Sơn La
26°C
Thái Bình
29°C
Thanh Hóa
30°C
Tuyên Quang
27°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
28°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call