Thời tiết Cao Bằng ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Cao Bằng hiện tại, Dự báo thời tiết Cao Bằng trong 48 giờ tới

Ngày mai 15/12

18-26°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 26°C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 200°NTN
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào từ sáng sớm. Thấp 18°C. Gió NTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 204°NTN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 98%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 16/12

17-27°C

Ban ngày

Sáng nhiều mây, chiều nắng ấm. Cao 27°C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 204°NTN
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 17°C. Gió TN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 221°TN
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 97%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 17/12

19-28°C

Ban ngày

Sáng nhiều mây, chiều nắng ấm. Cao 28°C. Gió NTN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 209°NTN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 19°C. Gió NTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 210°NTN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 97%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 18/12

17-27°C

Ban ngày

Giông bão rải rác. Cao 27°C. Gió NTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 196°NTN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa nhẹ. Thấp 17°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 72°ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 19/12

13-18°C

Ban ngày

Mưa. Cao 18°C. Gió ĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 47°ĐB
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 81%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 13°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 60°ĐĐB
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 20/12

13-16°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 16°C. Gió Đ và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 90°Đ
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 13°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 105°ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 98%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 21/12

13-18°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 18°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 106°ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 87%
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 13°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 60°ĐĐB
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 95%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 22/12

12-17°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 17°C. Gió BĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 25°BĐB
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 12°C. Gió ĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 54°ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 89%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 23/12

12-19°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 19°C. Gió ĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 145°ĐN
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 74%
Chỉ số UV: 4
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 12°C. Gió ĐN và có thể thay đổi.
Hướng gió: 128°ĐN
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 94%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 24/12

13-21°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 21°C. Gió N và có thể thay đổi.
Hướng gió: 179°N
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 13°C. Gió NTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 208°NTN
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 25/12

14-22°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 22°C. Gió NTN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 206°NTN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 14°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 173°N
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 96%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 26/12

13-22°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 22°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 179°N
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 13°C. Gió Đ và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 82°Đ
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 93%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 27/12

13-22°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 22°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 157°NĐN
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 72%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 13°C. Gió ĐĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 109°ĐĐN
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 28/12

13-21°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 21°C. Gió N và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 179°N
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 71%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 13°C. Gió NĐN và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 153°NĐN
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
21°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
18°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
17°C
Hà Nam
21°C
Hòa Bình
19°C
Hưng Yên
21°C
Lai Châu
14°C
Lạng Sơn
19°C
Quảng Ninh
20°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
21°C
Ninh Bình
21°C
Phú Thọ
20°C
Sơn La
16°C
Thái Bình
21°C
Thanh Hóa
22°C
Tuyên Quang
19°C
Vĩnh Phúc
20°C
Yên Bái
19°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call