Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Cao Bằng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Cao Bằng hiện tại, Dự báo thời tiết Cao Bằng trong 2 tuần tới
17:00 18/08
描述: 大部分地区多云
温度: 34°C
感觉像: 41.9°C
沉淀: 9%
湿度: 57%
风向: 东南
风速: 5km/h
18:00 18/08
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 39.5°C
沉淀: 12%
湿度: 64%
风向: 东南
风速: 4km/h
19:00 18/08
描述: 大部分地区多云
温度: 31°C
感觉像: 37.4°C
沉淀: 13%
湿度: 70%
风向: 东南
风速: 3km/h
20:00 18/08
描述: 大部分地区多云
温度: 29°C
感觉像: 34.7°C
沉淀: 15%
湿度: 81%
风向: 东南偏东
风速: 6km/h
21:00 18/08
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 34°C
沉淀: 16%
湿度: 85%
风向: 东南偏东
风速: 5km/h
22:00 18/08
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 33.2°C
沉淀: 16%
湿度: 90%
风向: 东南偏东
风速: 4km/h
23:00 18/08
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 32.6°C
沉淀: 18%
湿度: 91%
风向:
风速: 4km/h
00:00 19/08
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 32.1°C
沉淀: 39%
湿度: 92%
风向: 东南偏东
风速: 3km/h
01:00 19/08
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 31.3°C
沉淀: 37%
湿度: 94%
风向: 东北
风速: 3km/h
02:00 19/08
描述: 局部雷雨
温度: 26°C
感觉像: 31°C
沉淀: 31%
湿度: 96%
风向:
风速: 3km/h
03:00 19/08
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.6°C
沉淀: 24%
湿度: 97%
风向: 东北偏北
风速: 3km/h
04:00 19/08
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.4°C
沉淀: 24%
湿度: 96%
风向: 东北
风速: 3km/h
05:00 19/08
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.5°C
沉淀: 24%
湿度: 97%
风向: 东北偏北
风速: 3km/h
06:00 19/08
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.5°C
沉淀: 24%
湿度: 97%
风向:
风速: 3km/h
07:00 19/08
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 32.2°C
沉淀: 24%
湿度: 93%
风向: 东北偏北
风速: 3km/h
08:00 19/08
描述: 局部雷雨
温度: 28°C
感觉像: 34.7°C
沉淀: 31%
湿度: 86%
风向: 西北偏西
风速: 4km/h
09:00 19/08
描述: 局部雷雨
温度: 30°C
感觉像: 37.1°C
沉淀: 31%
湿度: 79%
风向: 西
风速: 4km/h
10:00 19/08
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 38.7°C
沉淀: 35%
湿度: 72%
风向: 西南偏南
风速: 5km/h
11:00 19/08
描述: 局部雷雨
温度: 32°C
感觉像: 39.9°C
沉淀: 33%
湿度: 68%
风向: 东南偏南
风速: 5km/h
12:00 19/08
描述: 局部多云
温度: 33°C
感觉像: 40.7°C
沉淀: 24%
湿度: 66%
风向: 东南
风速: 5km/h
13:00 19/08
描述: 局部雷雨
温度: 33°C
感觉像: 41.8°C
沉淀: 33%
湿度: 63%
风向: 东南偏东
风速: 5km/h
14:00 19/08
描述: 雷阵雨
温度: 33°C
感觉像: 42.1°C
沉淀: 44%
湿度: 63%
风向: 东南偏东
风速: 6km/h
15:00 19/08
描述: 雷阵雨
温度: 33°C
感觉像: 42.5°C
沉淀: 51%
湿度: 65%
风向: 东南偏东
风速: 7km/h
16:00 19/08
描述: 雷阵雨
温度: 33°C
感觉像: 41.6°C
沉淀: 47%
湿度: 66%
风向:
风速: 7km/h
17:00 19/08
描述: 雷阵雨
温度: 32°C
感觉像: 40.1°C
沉淀: 51%
湿度: 71%
风向: 东南偏东
风速: 8km/h
18:00 19/08
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 38.1°C
沉淀: 44%
湿度: 77%
风向: 东南偏东
风速: 7km/h
19:00 19/08
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 35.6°C
沉淀: 37%
湿度: 82%
风向: 东南偏东
风速: 6km/h
20:00 19/08
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 34.5°C
沉淀: 57%
湿度: 86%
风向:
风速: 5km/h
21:00 19/08
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 33.9°C
沉淀: 51%
湿度: 88%
风向:
风速: 5km/h
22:00 19/08
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 33.2°C
沉淀: 57%
湿度: 90%
风向: 东北偏东
风速: 4km/h
23:00 19/08
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 32.5°C
沉淀: 64%
湿度: 93%
风向: 东北偏东
风速: 4km/h
00:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 32.1°C
沉淀: 70%
湿度: 93%
风向: 东北
风速: 4km/h
01:00 20/08
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 31.5°C
沉淀: 59%
湿度: 94%
风向: 东北偏北
风速: 4km/h
02:00 20/08
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 31°C
沉淀: 49%
湿度: 96%
风向:
风速: 4km/h
03:00 20/08
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.7°C
沉淀: 47%
湿度: 97%
风向:
风速: 4km/h
04:00 20/08
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.4°C
沉淀: 39%
湿度: 96%
风向: 东北偏北
风速: 4km/h
05:00 20/08
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30°C
沉淀: 39%
湿度: 96%
风向:
风速: 4km/h
06:00 20/08
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.1°C
沉淀: 47%
湿度: 96%
风向:
风速: 4km/h
07:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 27°C
感觉像: 32.1°C
沉淀: 64%
湿度: 93%
风向:
风速: 4km/h
08:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 34.5°C
沉淀: 61%
湿度: 87%
风向: 东北偏北
风速: 6km/h
09:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 36.9°C
沉淀: 61%
湿度: 81%
风向: 东北
风速: 5km/h
10:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 31°C
感觉像: 38.1°C
沉淀: 63%
湿度: 77%
风向: 东北偏东
风速: 6km/h
11:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 31°C
感觉像: 39.3°C
沉淀: 61%
湿度: 74%
风向: 东北偏东
风速: 6km/h
12:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 32°C
感觉像: 39.7°C
沉淀: 68%
湿度: 72%
风向:
风速: 8km/h
13:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 32°C
感觉像: 40°C
沉淀: 70%
湿度: 72%
风向: 东北偏东
风速: 9km/h
14:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 32°C
感觉像: 39.9°C
沉淀: 71%
湿度: 72%
风向: 东北偏东
风速: 9km/h
15:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 32°C
感觉像: 39.7°C
沉淀: 79%
湿度: 72%
风向:
风速: 10km/h
16:00 20/08
描述: 雷雨
温度: 31°C
感觉像: 38.6°C
沉淀: 84%
湿度: 75%
风向:
风速: 10km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
33°C
Hải Phòng
31°C
Bắc Giang
33°C
Bắc Kạn
33°C
Bắc Ninh
33°C
Cao Bằng
34°C
Hà Giang
34°C
Hà Nam
32°C
Hòa Bình
32°C
Hưng Yên
32°C
Lai Châu
28°C
Lạng Sơn
32°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
34°C
Nam Định
31°C
Ninh Bình
32°C
Phú Thọ
33°C
Sơn La
32°C
Thái Bình
32°C
Thanh Hóa
32°C
Tuyên Quang
34°C
Vĩnh Phúc
34°C
Yên Bái
33°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call