Professional QR code generator tool - FREE

Thời tiết Hải Dương ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Hải Dương hiện tại, Dự báo thời tiết Hải Dương trong 48 giờ tới

Ngày mai 06/07

28-35°C

Ban ngày

Sáng nhiều mây, chiều nắng ấm. Nóng và ẩm. Cao 35°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 148°NĐN
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 65%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 28°C. Gió ĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 144°ĐN
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 81%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 07/07

29-36°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Nóng và ẩm. Cao 36°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 149°NĐN
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 64%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 29°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 152°NĐN
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 08/07

29-38°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Nóng và ẩm. Cao 38°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 178°N
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 57%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 29°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 167°NĐN
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 69%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 09/07

29-38°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Nóng và ẩm. Cao 38°C. Gió NTN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 194°NTN
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 53%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Nhiều mây. Thấp 29°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 168°NĐN
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 69%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 10/07

29-38°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Nóng và ẩm. Cao 38°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 187°N
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 54%
Chỉ số UV: 8
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 29°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 168°NĐN
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 70%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 11/07

29-38°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Nóng và ẩm. Cao 38°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 185°N
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 53%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 29°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 166°NĐN
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 67%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 12/07

29-38°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Nóng và ẩm. Cao 38°C. Gió N ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 174°N
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 52%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 29°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 156°NĐN
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 71%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 13/07

29-37°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Nóng và ẩm. Cao 37°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 159°NĐN
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 55%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 29°C. Gió ĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 145°ĐN
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 14/07

29-37°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Nóng và ẩm. Cao 37°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 147°NĐN
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 59%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 29°C. Gió ĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 146°ĐN
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 15/07

29-36°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Nóng và ẩm. Cao 36°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 151°NĐN
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 60%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 29°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 147°NĐN
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 16/07

29-36°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Nóng và ẩm. Cao 36°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 151°NĐN
Tốc độ gió: 23km/h
Độ ẩm: 60%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây, có thể có giông bão. Thấp 29°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 148°NĐN
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 17/07

29-36°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Nóng và ẩm. Cao 36°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 152°NĐN
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 61%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 29°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 150°NĐN
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 18/07

29-36°C

Ban ngày

Giông bão vào buổi sáng. Nóng và ẩm. Cao 36°C. Gió NĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 152°NĐN
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 62%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 29°C. Gió ĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 145°ĐN
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 19/07

28-36°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 36°C. Gió ĐN ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 146°ĐN
Tốc độ gió: 21km/h
Độ ẩm: 63%
Chỉ số UV: 10
Bức xạ UV: Rất Cao

Ban đêm

Giông bão rải rác. Thấp 28°C. Gió ĐN ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 144°ĐN
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
33°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
32°C
Bắc Kạn
31°C
Bắc Ninh
33°C
Cao Bằng
31°C
Hà Giang
32°C
Hà Nam
34°C
Hòa Bình
33°C
Hưng Yên
34°C
Lai Châu
27°C
Lạng Sơn
31°C
Quảng Ninh
31°C
Lào Cai
32°C
Nam Định
34°C
Ninh Bình
34°C
Phú Thọ
33°C
Sơn La
29°C
Thái Bình
34°C
Thanh Hóa
33°C
Tuyên Quang
32°C
Vĩnh Phúc
33°C
Yên Bái
32°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call