Thời tiết Vĩnh Phúc ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Vĩnh Phúc hiện tại, Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc trong 48 giờ tới

Ngày mai 22/01

20-27°C

Ban ngày

Sáng nhiều mây, chiều nắng ấm. Cao 27°C. Gió ĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ.
Hướng gió: 144°ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 20°C. Gió ĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 124°ĐN
Tốc độ gió: 10km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 23/01

21-27°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 27°C. Gió ĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 137°ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 79%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Giông bão về khuya. Thấp 21°C. Gió ĐĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 119°ĐĐN
Tốc độ gió: 12km/h
Độ ẩm: 91%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 24/01

17-25°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 25°C. Gió ĐN ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 80%.
Hướng gió: 126°ĐN
Tốc độ gió: 14km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 5
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Giông bão. Thấp 17°C. Gió Đ ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 90%.
Hướng gió: 86°Đ
Tốc độ gió: 11km/h
Độ ẩm: 92%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 25/01

13-19°C

Ban ngày

Giông bão. Cao 19°C. Gió ĐB ở tốc độ 10 đến 15 km/giờ. Khả năng có mưa 90%.
Hướng gió: 46°ĐB
Tốc độ gió: 13km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 3
Bức xạ UV: Thứ Ba

Ban đêm

Các đợt mưa nhẹ từ sáng sớm. Thấp 13°C. Gió BĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 70%.
Hướng gió: 24°BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 26/01

12-19°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 19°C. Gió BĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 28°BĐB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 67%
Chỉ số UV: 7
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào từ sáng sớm. Thấp 12°C. Gió ĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 48°ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 81%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 27/01

11-17°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 17°C. Gió ĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 51°ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 67%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào từ sáng sớm. Thấp 11°C. Gió ĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 42°ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 81%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 28/01

11-17°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 17°C. Gió ĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 38°ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 69%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 11°C. Gió ĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 45°ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 76%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 29/01

11-17°C

Ban ngày

Sáng nhiều mây, chiều nắng ấm. Cao 17°C. Gió ĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 49°ĐB
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 66%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 11°C. Gió ĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 41°ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 78%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 30/01

11-18°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 18°C. Gió ĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 50°ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 63%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 11°C. Gió ĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 48°ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 31/01

12-18°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 18°C. Gió ĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 53°ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 67%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 12°C. Gió ĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 39°ĐB
Tốc độ gió: 4km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 01/02

13-18°C

Ban ngày

Chủ yếu có mây. Cao 18°C. Gió ĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 51°ĐB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 70%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Chủ yếu có mây. Thấp 13°C. Gió ĐB và có thể thay đổi.
Hướng gió: 42°ĐB
Tốc độ gió: 3km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 02/02

13-19°C

Ban ngày

Mưa rào vào buổi sáng. Cao 19°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 30%.
Hướng gió: 76°ĐĐB
Tốc độ gió: 7km/h
Độ ẩm: 70%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào vào ban đêm. Thấp 13°C. Gió Đ và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 81°Đ
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 82%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 03/02

14-20°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 20°C. Gió Đ và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 40%.
Hướng gió: 96°Đ
Tốc độ gió: 9km/h
Độ ẩm: 71%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 14°C. Gió Đ và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 60%.
Hướng gió: 81°Đ
Tốc độ gió: 6km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 04/02

14-20°C

Ban ngày

Mưa rào. Cao 20°C. Gió Đ và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%.
Hướng gió: 95°Đ
Tốc độ gió: 8km/h
Độ ẩm: 73%
Chỉ số UV: 6
Bức xạ UV: Cao

Ban đêm

Mưa rào. Thấp 14°C. Gió ĐĐB và có thể thay đổi. Khả năng có mưa 50%. Kn ở địa phương có lượng mưa lớn.
Hướng gió: 73°ĐĐB
Tốc độ gió: 5km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
24°C
Hải Phòng
23°C
Bắc Giang
23°C
Bắc Kạn
21°C
Bắc Ninh
23°C
Cao Bằng
19°C
Hà Giang
21°C
Hà Nam
25°C
Hòa Bình
26°C
Hưng Yên
24°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
21°C
Quảng Ninh
21°C
Lào Cai
24°C
Nam Định
24°C
Ninh Bình
24°C
Phú Thọ
23°C
Sơn La
26°C
Thái Bình
24°C
Thanh Hóa
24°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
23°C
Yên Bái
21°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call