Thời tiết Ninh Thuận ngày mai, trong 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần

Xem thêm: Thời tiết Ninh Thuận hiện tại, Dự báo thời tiết Ninh Thuận trong 48 giờ tới

Ngày mai 22/02

23-30°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong và có gió. Cao 30°C. Gió ĐB ở tốc độ 30 đến 50 km/giờ. Thỉnh thoảng có gió giật trên 65 km/giờ.
Hướng gió: 41°ĐB
Tốc độ gió: 36km/h
Độ ẩm: 61%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 23°C. Gió ĐB ở tốc độ 25 đến 40 km/giờ. Thỉnh thoảng có gió giật trên 65 km/giờ.
Hướng gió: 35°ĐB
Tốc độ gió: 30km/h
Độ ẩm: 77%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 23/02

22-31°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong và có gió. Cao 31°C. Gió ĐB ở tốc độ 30 đến 50 km/giờ. Thỉnh thoảng có gió giật trên 65 km/giờ.
Hướng gió: 43°ĐB
Tốc độ gió: 34km/h
Độ ẩm: 58%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 22°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ. Thỉnh thoảng có gió giật trên 65 km/giờ.
Hướng gió: 30°BĐB
Tốc độ gió: 27km/h
Độ ẩm: 75%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 24/02

22-31°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 31°C. Gió ĐB ở tốc độ 25 đến 40 km/giờ. Thỉnh thoảng có gió giật trên 65 km/giờ.
Hướng gió: 47°ĐB
Tốc độ gió: 29km/h
Độ ẩm: 60%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 22°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 32°BĐB
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 80%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 25/02

23-32°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 32°C. Gió ĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 52°ĐB
Tốc độ gió: 27km/h
Độ ẩm: 62%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 23°C. Gió ĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 35°ĐB
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 26/02

23-32°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 32°C. Gió ĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 54°ĐB
Tốc độ gió: 26km/h
Độ ẩm: 65%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 23°C. Gió ĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 37°ĐB
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 27/02

23-32°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 32°C. Gió ĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 55°ĐB
Tốc độ gió: 25km/h
Độ ẩm: 63%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 23°C. Gió ĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 35°ĐB
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 28/02

23-32°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 32°C. Gió ĐĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 59°ĐĐB
Tốc độ gió: 25km/h
Độ ẩm: 61%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 23°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 33°BĐB
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Bảy 29/02

23-32°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 32°C. Gió ĐĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 59°ĐĐB
Tốc độ gió: 25km/h
Độ ẩm: 62%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 23°C. Gió ĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 34°ĐB
Tốc độ gió: 18km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Chủ Nhật 01/03

23-32°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 32°C. Gió ĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 55°ĐB
Tốc độ gió: 26km/h
Độ ẩm: 63%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 23°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 31°BĐB
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Hai 02/03

23-31°C

Ban ngày

Phần nào có mây. Cao 31°C. Gió ĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 50°ĐB
Tốc độ gió: 27km/h
Độ ẩm: 65%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Phần nào có mây. Thấp 23°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 33°BĐB
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 84%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Ba 03/03

24-31°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 31°C. Gió ĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 49°ĐB
Tốc độ gió: 27km/h
Độ ẩm: 66%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 24°C. Gió BĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 33°BĐB
Tốc độ gió: 22km/h
Độ ẩm: 83%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Tư 04/03

24-31°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 31°C. Gió ĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 52°ĐB
Tốc độ gió: 26km/h
Độ ẩm: 67%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 24°C. Gió ĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 34°ĐB
Tốc độ gió: 20km/h
Độ ẩm: 85%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Năm 05/03

24-31°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 31°C. Gió ĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 55°ĐB
Tốc độ gió: 25km/h
Độ ẩm: 68%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 24°C. Gió ĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 34°ĐB
Tốc độ gió: 19km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thứ Sáu 06/03

23-32°C

Ban ngày

Chủ Yếu Trời Trong. Cao 32°C. Gió ĐĐB ở tốc độ 15 đến 30 km/giờ.
Hướng gió: 58°ĐĐB
Tốc độ gió: 24km/h
Độ ẩm: 67%
Chỉ số UV: 11
Bức xạ UV: Rất nghiêm trọng

Ban đêm

Chủ Yếu Trời Trong. Thấp 23°C. Gió ĐB ở tốc độ 15 đến 25 km/giờ.
Hướng gió: 36°ĐB
Tốc độ gió: 17km/h
Độ ẩm: 86%
Chỉ số UV: 0
Bức xạ UV: Thấp

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
20°C
Hải Phòng
21°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
20°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
19°C
Hà Giang
19°C
Hà Nam
19°C
Hòa Bình
19°C
Hưng Yên
20°C
Lai Châu
17°C
Lạng Sơn
20°C
Quảng Ninh
19°C
Lào Cai
19°C
Nam Định
20°C
Ninh Bình
20°C
Phú Thọ
21°C
Sơn La
21°C
Thái Bình
19°C
Thanh Hóa
20°C
Tuyên Quang
21°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
20°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call