Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Ninh Thuận trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Ninh Thuận hiện tại, Dự báo thời tiết Ninh Thuận trong 2 tuần tới
19:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.2°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 83%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 10km/h
20:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 10km/h
21:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 8km/h
22:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 7km/h
23:00 23/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.3°C
Lượng mưa: 8%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 7km/h
00:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 88%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 5km/h
01:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 28.9°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
02:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.5°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 24/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
05:00 24/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.1°C
Lượng mưa: 30%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: B
Tốc độ gió: 4km/h
06:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.2°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 24/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.6°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 3km/h
08:00 24/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 31°C
Lượng mưa: 35%
Độ ẩm: 82%
Hướng gió: BTB
Tốc độ gió: 4km/h
09:00 24/10
Mô tả: Mưa rào rải rác
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.4°C
Lượng mưa: 34%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: BĐB
Tốc độ gió: 4km/h
10:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.1°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: Đ
Tốc độ gió: 6km/h
11:00 24/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 7km/h
12:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
13:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 11%
Độ ẩm: 72%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
14:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 34.6°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
15:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33.9°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 12km/h
16:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 33°C
Lượng mưa: 10%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 11km/h
17:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 31.9°C
Lượng mưa: 14%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 9km/h
18:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 27°C
Cảm giác như: 30.9°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 8km/h
19:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.1°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 86%
Hướng gió: ĐĐN
Tốc độ gió: 6km/h
20:00 24/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.8°C
Lượng mưa: 48%
Độ ẩm: 87%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 6km/h
21:00 24/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.5°C
Lượng mưa: 52%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
22:00 24/10
Mô tả: Mưa rào
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 51%
Độ ẩm: 89%
Hướng gió: ĐN
Tốc độ gió: 4km/h
23:00 24/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.4°C
Lượng mưa: 16%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
00:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29.2°C
Lượng mưa: 7%
Độ ẩm: 90%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 2km/h
01:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 29°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 2km/h
02:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.6°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 92%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
03:00 25/10
Mô tả: Rất nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 93%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
04:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.3°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
05:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 94%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 3km/h
06:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C
Cảm giác như: 28.4°C
Lượng mưa: 19%
Độ ẩm: 95%
Hướng gió: T
Tốc độ gió: 4km/h
07:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 26°C
Cảm giác như: 30.3°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 91%
Hướng gió: TTN
Tốc độ gió: 4km/h
08:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.7°C
Lượng mưa: 22%
Độ ẩm: 85%
Hướng gió: TN
Tốc độ gió: 5km/h
09:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34.9°C
Lượng mưa: 20%
Độ ẩm: 79%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 7km/h
10:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.2°C
Lượng mưa: 9%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 9km/h
11:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 37.1°C
Lượng mưa: 12%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 12km/h
12:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.8°C
Lượng mưa: 17%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 15km/h
13:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 38.4°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 73%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 16km/h
14:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 31°C
Cảm giác như: 37.5°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 74%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 16km/h
15:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 36.8°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 75%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 15km/h
16:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 30°C
Cảm giác như: 35.6°C
Lượng mưa: 23%
Độ ẩm: 76%
Hướng gió: N
Tốc độ gió: 14km/h
17:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 29°C
Cảm giác như: 34°C
Lượng mưa: 24%
Độ ẩm: 81%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 12km/h
18:00 25/10
Mô tả: Nhiều mây
Nhiệt độ: 28°C
Cảm giác như: 32.2°C
Lượng mưa: 13%
Độ ẩm: 84%
Hướng gió: NTN
Tốc độ gió: 9km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
23°C
Hải Phòng
23°C
Bắc Giang
22°C
Bắc Kạn
21°C
Bắc Ninh
23°C
Cao Bằng
20°C
Hà Giang
23°C
Hà Nam
22°C
Hòa Bình
23°C
Hưng Yên
22°C
Lai Châu
18°C
Lạng Sơn
21°C
Quảng Ninh
24°C
Lào Cai
22°C
Nam Định
23°C
Ninh Bình
22°C
Phú Thọ
23°C
Sơn La
19°C
Thái Bình
23°C
Thanh Hóa
23°C
Tuyên Quang
22°C
Vĩnh Phúc
23°C
Yên Bái
23°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call