Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Đăk Lăk trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đăk Lăk hiện tại, Dự báo thời tiết Đăk Lăk trong 2 tuần tới
02:00 26/03
描述: 大部晴朗
温度: 23°C
感觉像: 23.1°C
沉淀: 6%
湿度: 80%
风向: 东南偏南
风速: 3km/h
03:00 26/03
描述: 局部多云
温度: 23°C
感觉像: 22.6°C
沉淀: 4%
湿度: 81%
风向: 东南偏南
风速: 3km/h
04:00 26/03
描述: 局部多云
温度: 22°C
感觉像: 22.2°C
沉淀: 4%
湿度: 83%
风向: 东南
风速: 2km/h
05:00 26/03
描述: 局部多云
温度: 22°C
感觉像: 21.8°C
沉淀: 4%
湿度: 83%
风向: 东南
风速: 2km/h
06:00 26/03
描述: 局部多云
温度: 22°C
感觉像: 21.8°C
沉淀: 3%
湿度: 83%
风向: 东南偏南
风速: 1km/h
07:00 26/03
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 23.8°C
沉淀: 2%
湿度: 72%
风向: 东南偏南
风速: 1km/h
08:00 26/03
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 28.5°C
沉淀: 2%
湿度: 59%
风向: 西南
风速: 2km/h
09:00 26/03
描述: 局部多云
温度: 30°C
感觉像: 31.1°C
沉淀: 3%
湿度: 49%
风向: 西北偏西
风速: 4km/h
10:00 26/03
描述: 局部多云
温度: 32°C
感觉像: 33.2°C
沉淀: 4%
湿度: 45%
风向: 西北
风速: 6km/h
11:00 26/03
描述: 局部多云
温度: 33°C
感觉像: 35.4°C
沉淀: 4%
湿度: 41%
风向: 西北
风速: 7km/h
12:00 26/03
描述: 局部多云
温度: 34°C
感觉像: 36.8°C
沉淀: 3%
湿度: 39%
风向: 西北
风速: 8km/h
13:00 26/03
描述: 局部多云
温度: 35°C
感觉像: 37.6°C
沉淀: 12%
湿度: 38%
风向: 西北偏西
风速: 10km/h
14:00 26/03
描述: 局部多云
温度: 35°C
感觉像: 37.7°C
沉淀: 19%
湿度: 37%
风向: 西北偏西
风速: 9km/h
15:00 26/03
描述: 局部多云
温度: 35°C
感觉像: 36.8°C
沉淀: 24%
湿度: 36%
风向: 西
风速: 8km/h
16:00 26/03
描述: 雷阵雨
温度: 34°C
感觉像: 35.5°C
沉淀: 43%
湿度: 38%
风向: 西南偏南
风速: 6km/h
17:00 26/03
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 33°C
沉淀: 42%
湿度: 47%
风向: 东南
风速: 7km/h
18:00 26/03
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 30.5°C
沉淀: 41%
湿度: 60%
风向: 东南偏东
风速: 7km/h
19:00 26/03
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 29.3°C
沉淀: 36%
湿度: 65%
风向: 东南偏东
风速: 7km/h
20:00 26/03
描述: 局部雷雨
温度: 27°C
感觉像: 28.5°C
沉淀: 32%
湿度: 67%
风向: 东南偏东
风速: 7km/h
21:00 26/03
描述: 局部雷雨
温度: 26°C
感觉像: 27.6°C
沉淀: 34%
湿度: 69%
风向: 东南偏东
风速: 8km/h
22:00 26/03
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 27.1°C
沉淀: 19%
湿度: 72%
风向:
风速: 9km/h
23:00 26/03
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 26.7°C
沉淀: 19%
湿度: 74%
风向: 东南偏东
风速: 7km/h
00:00 27/03
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 26.4°C
沉淀: 16%
湿度: 75%
风向: 东南偏东
风速: 6km/h
01:00 27/03
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 24.7°C
沉淀: 6%
湿度: 77%
风向: 东南偏东
风速: 6km/h
02:00 27/03
描述: 局部多云
温度: 23°C
感觉像: 24.1°C
沉淀: 8%
湿度: 79%
风向: 东南偏东
风速: 5km/h
03:00 27/03
描述: 大部晴朗
温度: 23°C
感觉像: 23.5°C
沉淀: 8%
湿度: 82%
风向: 东南偏东
风速: 5km/h
04:00 27/03
描述: 大部晴朗
温度: 22°C
感觉像: 23.2°C
沉淀: 7%
湿度: 84%
风向: 东南偏东
风速: 4km/h
05:00 27/03
描述: 大部晴朗
温度: 22°C
感觉像: 22.8°C
沉淀: 7%
湿度: 86%
风向: 东南偏东
风速: 5km/h
06:00 27/03
描述: 大部地区晴朗
温度: 22°C
感觉像: 22.7°C
沉淀: 7%
湿度: 87%
风向: 东南偏东
风速: 4km/h
07:00 27/03
描述: 晴朗
温度: 24°C
感觉像: 24.4°C
沉淀: 5%
湿度: 80%
风向: 东南偏东
风速: 5km/h
08:00 27/03
描述: 晴朗
温度: 26°C
感觉像: 28.2°C
沉淀: 3%
湿度: 69%
风向: 东南偏东
风速: 6km/h
09:00 27/03
描述: 晴朗
温度: 29°C
感觉像: 31.3°C
沉淀: 1%
湿度: 57%
风向: 东南偏东
风速: 6km/h
10:00 27/03
描述: 大部地区晴朗
温度: 31°C
感觉像: 33.7°C
沉淀: 1%
湿度: 48%
风向:
风速: 5km/h
11:00 27/03
描述: 大部地区晴朗
温度: 33°C
感觉像: 35.5°C
沉淀: 4%
湿度: 43%
风向:
风速: 5km/h
12:00 27/03
描述: 大部地区晴朗
温度: 34°C
感觉像: 36.5°C
沉淀: 5%
湿度: 40%
风向:
风速: 7km/h
13:00 27/03
描述: 大部地区晴朗
温度: 35°C
感觉像: 37°C
沉淀: 12%
湿度: 38%
风向:
风速: 8km/h
14:00 27/03
描述: 大部地区晴朗
温度: 35°C
感觉像: 37.1°C
沉淀: 10%
湿度: 37%
风向:
风速: 10km/h
15:00 27/03
描述: 大部地区晴朗
温度: 34°C
感觉像: 36.3°C
沉淀: 10%
湿度: 38%
风向:
风速: 11km/h
16:00 27/03
描述: 局部雷雨
温度: 33°C
感觉像: 35.3°C
沉淀: 34%
湿度: 40%
风向:
风速: 12km/h
17:00 27/03
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 33.3°C
沉淀: 43%
湿度: 48%
风向:
风速: 12km/h
18:00 27/03
描述: 局部雷雨
温度: 29°C
感觉像: 30.7°C
沉淀: 34%
湿度: 60%
风向:
风速: 11km/h
19:00 27/03
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 29.1°C
沉淀: 20%
湿度: 66%
风向:
风速: 11km/h
20:00 27/03
描述: 大部晴朗
温度: 26°C
感觉像: 28.2°C
沉淀: 18%
湿度: 70%
风向:
风速: 10km/h
21:00 27/03
描述: 晴朗无云
温度: 25°C
感觉像: 27.3°C
沉淀: 15%
湿度: 75%
风向:
风速: 11km/h
22:00 27/03
描述: 晴朗无云
温度: 25°C
感觉像: 26.7°C
沉淀: 5%
湿度: 78%
风向:
风速: 12km/h
23:00 27/03
描述: 晴朗无云
温度: 24°C
感觉像: 26.2°C
沉淀: 6%
湿度: 80%
风向:
风速: 11km/h
00:00 28/03
描述: 大部晴朗
温度: 23°C
感觉像: 24.5°C
沉淀: 7%
湿度: 82%
风向:
风速: 10km/h
01:00 28/03
描述: 大部晴朗
温度: 23°C
感觉像: 24.2°C
沉淀: 7%
湿度: 84%
风向:
风速: 10km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
21°C
Hải Phòng
23°C
Bắc Giang
21°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
21°C
Cao Bằng
18°C
Hà Giang
23°C
Hà Nam
23°C
Hòa Bình
23°C
Hưng Yên
22°C
Lai Châu
19°C
Lạng Sơn
17°C
Quảng Ninh
22°C
Lào Cai
25°C
Nam Định
23°C
Ninh Bình
23°C
Phú Thọ
22°C
Sơn La
22°C
Thái Bình
23°C
Thanh Hóa
23°C
Tuyên Quang
22°C
Vĩnh Phúc
21°C
Yên Bái
22°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call