Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Lâm Đồng trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Lâm Đồng hiện tại, Dự báo thời tiết Lâm Đồng trong 2 tuần tới
07:00 29/09
描述: 大部分地区多云
温度: 19°C
感觉像: 18.9°C
沉淀: 2%
湿度: 86%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
08:00 29/09
描述: 大部分地区多云
温度: 21°C
感觉像: 20.8°C
沉淀: 3%
湿度: 78%
风向: 西北
风速: 5km/h
09:00 29/09
描述: 大部分地区多云
温度: 23°C
感觉像: 23°C
沉淀: 13%
湿度: 69%
风向: 西北
风速: 7km/h
10:00 29/09
描述: 大部分地区多云
温度: 24°C
感觉像: 24.1°C
沉淀: 17%
湿度: 65%
风向: 西北
风速: 9km/h
11:00 29/09
描述: 雷雨
温度: 25°C
感觉像: 24.6°C
沉淀: 67%
湿度: 64%
风向: 西北偏北
风速: 9km/h
12:00 29/09
描述: 雷雨
温度: 24°C
感觉像: 24.4°C
沉淀: 100%
湿度: 66%
风向: 西北偏北
风速: 8km/h
13:00 29/09
描述: 雷雨
温度: 24°C
感觉像: 23.8°C
沉淀: 97%
湿度: 70%
风向:
风速: 7km/h
14:00 29/09
描述: 雷雨
温度: 24°C
感觉像: 24.1°C
沉淀: 98%
湿度: 72%
风向:
风速: 7km/h
15:00 29/09
描述: 雷雨
温度: 23°C
感觉像: 23.1°C
沉淀: 96%
湿度: 76%
风向:
风速: 7km/h
16:00 29/09
描述: 雷雨
温度: 21°C
感觉像: 22°C
沉淀: 77%
湿度: 83%
风向:
风速: 5km/h
17:00 29/09
描述: 雷雨
温度: 20°C
感觉像: 21.1°C
沉淀: 62%
湿度: 89%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
18:00 29/09
描述: 雷阵雨
温度: 19°C
感觉像: 20.1°C
沉淀: 47%
湿度: 93%
风向: 西北偏北
风速: 3km/h
19:00 29/09
描述: 大部分地区多云
温度: 18°C
感觉像: 18.3°C
沉淀: 24%
湿度: 96%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
20:00 29/09
描述: 雷阵雨
温度: 18°C
感觉像: 17.9°C
沉淀: 38%
湿度: 99%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
21:00 29/09
描述: 雷阵雨
温度: 18°C
感觉像: 17.8°C
沉淀: 47%
湿度: 98%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
22:00 29/09
描述: 雷阵雨
温度: 18°C
感觉像: 17.8°C
沉淀: 54%
湿度: 99%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
23:00 29/09
描述: 雷阵雨
温度: 18°C
感觉像: 17.8°C
沉淀: 47%
湿度: 98%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
00:00 30/09
描述: 雷阵雨
温度: 18°C
感觉像: 17.5°C
沉淀: 50%
湿度: 97%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
01:00 30/09
描述: 雷阵雨
温度: 18°C
感觉像: 17.5°C
沉淀: 47%
湿度: 97%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
02:00 30/09
描述: 雷阵雨
温度: 18°C
感觉像: 17.5°C
沉淀: 57%
湿度: 96%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
03:00 30/09
描述: 雷阵雨
温度: 17°C
感觉像: 17.3°C
沉淀: 57%
湿度: 97%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
04:00 30/09
描述: 雷阵雨
温度: 17°C
感觉像: 17.1°C
沉淀: 51%
湿度: 97%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
05:00 30/09
描述: 雷阵雨
温度: 17°C
感觉像: 17°C
沉淀: 49%
湿度: 98%
风向: 西北偏北
风速: 6km/h
06:00 30/09
描述: 雷阵雨
温度: 17°C
感觉像: 17.4°C
沉淀: 44%
湿度: 97%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
07:00 30/09
描述: 雷阵雨
温度: 19°C
感觉像: 19.5°C
沉淀: 36%
湿度: 92%
风向: 西北偏北
风速: 7km/h
08:00 30/09
描述: 雷阵雨
温度: 20°C
感觉像: 21°C
沉淀: 39%
湿度: 86%
风向: 西北
风速: 8km/h
09:00 30/09
描述: 雷阵雨
温度: 22°C
感觉像: 22.5°C
沉淀: 44%
湿度: 79%
风向: 西北
风速: 11km/h
10:00 30/09
描述: 雷阵雨
温度: 23°C
感觉像: 23.4°C
沉淀: 49%
湿度: 74%
风向: 西北偏北
风速: 12km/h
11:00 30/09
描述: 雷雨
温度: 23°C
感觉像: 23.9°C
沉淀: 66%
湿度: 73%
风向: 西北偏北
风速: 13km/h
12:00 30/09
描述: 雷雨
温度: 24°C
感觉像: 24.5°C
沉淀: 76%
湿度: 69%
风向: 西北偏北
风速: 13km/h
13:00 30/09
描述: 雷雨
温度: 24°C
感觉像: 24.3°C
沉淀: 85%
湿度: 70%
风向: 西北偏北
风速: 11km/h
14:00 30/09
描述: 雷雨
温度: 24°C
感觉像: 24.1°C
沉淀: 80%
湿度: 69%
风向: 西北偏北
风速: 10km/h
15:00 30/09
描述: 雷雨
温度: 23°C
感觉像: 23.2°C
沉淀: 77%
湿度: 73%
风向: 西北偏北
风速: 8km/h
16:00 30/09
描述: 雷雨
温度: 22°C
感觉像: 22.3°C
沉淀: 65%
湿度: 79%
风向:
风速: 7km/h
17:00 30/09
描述: 雷阵雨
温度: 20°C
感觉像: 21°C
沉淀: 54%
湿度: 86%
风向: 西北偏北
风速: 6km/h
18:00 30/09
描述: 雷阵雨
温度: 19°C
感觉像: 19.9°C
沉淀: 48%
湿度: 91%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
19:00 30/09
描述: 雷阵雨
温度: 18°C
感觉像: 19.1°C
沉淀: 49%
湿度: 95%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
20:00 30/09
描述: 雷阵雨
温度: 18°C
感觉像: 18.1°C
沉淀: 42%
湿度: 96%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
21:00 30/09
描述: 雷阵雨
温度: 18°C
感觉像: 17.9°C
沉淀: 42%
湿度: 96%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
22:00 30/09
描述: 雷阵雨
温度: 18°C
感觉像: 17.8°C
沉淀: 43%
湿度: 97%
风向: 西北偏北
风速: 5km/h
23:00 30/09
描述: 雷阵雨
温度: 18°C
感觉像: 17.7°C
沉淀: 42%
湿度: 97%
风向: 西北偏北
风速: 4km/h
00:00 01/10
描述: 雷阵雨
温度: 18°C
感觉像: 17.5°C
沉淀: 35%
湿度: 97%
风向: 西北偏北
风速: 6km/h
01:00 01/10
描述: 大部分地区多云
温度: 17°C
感觉像: 17.3°C
沉淀: 22%
湿度: 98%
风向:
风速: 5km/h
02:00 01/10
描述: 大部分地区多云
温度: 17°C
感觉像: 17.1°C
沉淀: 24%
湿度: 97%
风向:
风速: 4km/h
03:00 01/10
描述: 短时阵雨
温度: 17°C
感觉像: 16.9°C
沉淀: 30%
湿度: 98%
风向:
风速: 4km/h
04:00 01/10
描述: 大部分地区多云
温度: 17°C
感觉像: 16.6°C
沉淀: 24%
湿度: 99%
风向:
风速: 5km/h
05:00 01/10
描述: 大部分地区多云
温度: 17°C
感觉像: 16.6°C
沉淀: 19%
湿度: 99%
风向:
风速: 5km/h
06:00 01/10
描述: 大部分地区多云
温度: 17°C
感觉像: 17°C
沉淀: 19%
湿度: 98%
风向:
风速: 5km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
24°C
Hải Phòng
24°C
Bắc Giang
24°C
Bắc Kạn
24°C
Bắc Ninh
24°C
Cao Bằng
24°C
Hà Giang
26°C
Hà Nam
24°C
Hòa Bình
25°C
Hưng Yên
24°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
24°C
Quảng Ninh
25°C
Lào Cai
26°C
Nam Định
24°C
Ninh Bình
24°C
Phú Thọ
25°C
Sơn La
22°C
Thái Bình
24°C
Thanh Hóa
24°C
Tuyên Quang
25°C
Vĩnh Phúc
24°C
Yên Bái
25°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Hồ Chí Minh
27°C
Cần Thơ
26°C
Sóc Trăng
26°C
An Giang
26°C
Bạc Liêu
26°C
Bến Tre
26°C
Bình Dương
26°C
Cà Mau
26°C
Đồng Nai
27°C
Hậu Giang
25°C
Kiên Giang
27°C
Long An
26°C
Tây Ninh
27°C
Tiền Giang
26°C
Trà Vinh
26°C
Vĩnh Long
26°C
Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call