Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hồ Chí Minh hiện tại, Dự báo thời tiết Hồ Chí Minh trong 2 tuần tới
14:00 05/07
描述: 局部雷雨
温度: 32°C
感觉像: 37.8°C
沉淀: 30%
湿度: 66%
风向: 西北
风速: 11km/h
15:00 05/07
描述: 大部分地区多云
温度: 32°C
感觉像: 37.7°C
沉淀: 24%
湿度: 66%
风向: 西北
风速: 9km/h
16:00 05/07
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 37.5°C
沉淀: 45%
湿度: 67%
风向: 西北偏西
风速: 7km/h
17:00 05/07
描述: 雷雨
温度: 31°C
感觉像: 36.7°C
沉淀: 66%
湿度: 71%
风向: 西
风速: 8km/h
18:00 05/07
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 35.9°C
沉淀: 66%
湿度: 73%
风向: 西南偏西
风速: 6km/h
19:00 05/07
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 33.9°C
沉淀: 47%
湿度: 79%
风向: 西南偏西
风速: 5km/h
20:00 05/07
描述: 大部分地区多云
温度: 28°C
感觉像: 32.6°C
沉淀: 21%
湿度: 85%
风向: 西南
风速: 6km/h
21:00 05/07
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 32.5°C
沉淀: 47%
湿度: 87%
风向: 西南
风速: 6km/h
22:00 05/07
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 31.3°C
沉淀: 36%
湿度: 90%
风向: 西南
风速: 6km/h
23:00 05/07
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.7°C
沉淀: 38%
湿度: 91%
风向: 西南偏西
风速: 6km/h
00:00 06/07
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.4°C
沉淀: 38%
湿度: 93%
风向: 西南偏西
风速: 6km/h
01:00 06/07
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.3°C
沉淀: 43%
湿度: 94%
风向: 西南偏西
风速: 5km/h
02:00 06/07
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.9°C
沉淀: 50%
湿度: 93%
风向: 西南
风速: 5km/h
03:00 06/07
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.8°C
沉淀: 47%
湿度: 93%
风向: 西南偏南
风速: 5km/h
04:00 06/07
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.5°C
沉淀: 43%
湿度: 94%
风向:
风速: 6km/h
05:00 06/07
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.4°C
沉淀: 48%
湿度: 95%
风向: 西南偏南
风速: 6km/h
06:00 06/07
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.6°C
沉淀: 40%
湿度: 95%
风向:
风速: 5km/h
07:00 06/07
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 31.2°C
沉淀: 43%
湿度: 91%
风向: 西南偏南
风速: 6km/h
08:00 06/07
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 33.2°C
沉淀: 51%
湿度: 85%
风向: 西南
风速: 6km/h
09:00 06/07
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 35°C
沉淀: 64%
湿度: 79%
风向: 西南
风速: 5km/h
10:00 06/07
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 36.7°C
沉淀: 80%
湿度: 75%
风向: 西南
风速: 6km/h
11:00 06/07
描述: 雷雨
温度: 31°C
感觉像: 37.3°C
沉淀: 83%
湿度: 73%
风向: 西南
风速: 6km/h
12:00 06/07
描述: 雷雨
温度: 31°C
感觉像: 36.8°C
沉淀: 85%
湿度: 70%
风向: 西南
风速: 9km/h
13:00 06/07
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 36.1°C
沉淀: 80%
湿度: 73%
风向:
风速: 11km/h
14:00 06/07
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 35.8°C
沉淀: 70%
湿度: 73%
风向:
风速: 10km/h
15:00 06/07
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 35.3°C
沉淀: 80%
湿度: 74%
风向:
风速: 10km/h
16:00 06/07
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 34.6°C
沉淀: 76%
湿度: 77%
风向:
风速: 10km/h
17:00 06/07
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 33.6°C
沉淀: 58%
湿度: 80%
风向:
风速: 11km/h
18:00 06/07
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 32.8°C
沉淀: 57%
湿度: 82%
风向: 西南偏南
风速: 9km/h
19:00 06/07
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 31.5°C
沉淀: 35%
湿度: 87%
风向:
风速: 8km/h
20:00 06/07
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.4°C
沉淀: 39%
湿度: 91%
风向:
风速: 7km/h
21:00 06/07
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 31°C
沉淀: 35%
湿度: 90%
风向:
风速: 6km/h
22:00 06/07
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 30.8°C
沉淀: 24%
湿度: 90%
风向:
风速: 6km/h
23:00 06/07
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.6°C
沉淀: 24%
湿度: 93%
风向:
风速: 6km/h
00:00 07/07
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.5°C
沉淀: 24%
湿度: 94%
风向: 东南偏南
风速: 6km/h
01:00 07/07
描述: 局部雷雨
温度: 26°C
感觉像: 30.3°C
沉淀: 34%
湿度: 94%
风向: 东南偏南
风速: 5km/h
02:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30°C
沉淀: 35%
湿度: 93%
风向: 东南偏南
风速: 6km/h
03:00 07/07
描述: 局部雷雨
温度: 26°C
感觉像: 29.5°C
沉淀: 34%
湿度: 94%
风向: 东南偏南
风速: 5km/h
04:00 07/07
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 29.5°C
沉淀: 24%
湿度: 94%
风向: 东南
风速: 5km/h
05:00 07/07
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 29.3°C
沉淀: 23%
湿度: 95%
风向: 东南
风速: 6km/h
06:00 07/07
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 29.4°C
沉淀: 24%
湿度: 94%
风向: 东南偏东
风速: 5km/h
07:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 31.2°C
沉淀: 35%
湿度: 91%
风向: 东南
风速: 6km/h
08:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 33.2°C
沉淀: 39%
湿度: 85%
风向: 东南偏南
风速: 6km/h
09:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 34.3°C
沉淀: 40%
湿度: 81%
风向: 东南偏南
风速: 6km/h
10:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 36.4°C
沉淀: 47%
湿度: 76%
风向:
风速: 8km/h
11:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 37.1°C
沉淀: 49%
湿度: 73%
风向:
风速: 10km/h
12:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 36.6°C
沉淀: 46%
湿度: 68%
风向:
风速: 11km/h
13:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 31°C
感觉像: 36.5°C
沉淀: 40%
湿度: 68%
风向: 东南偏南
风速: 12km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
34°C
Hải Phòng
33°C
Bắc Giang
33°C
Bắc Kạn
32°C
Bắc Ninh
34°C
Cao Bằng
31°C
Hà Giang
32°C
Hà Nam
34°C
Hòa Bình
34°C
Hưng Yên
34°C
Lai Châu
28°C
Lạng Sơn
32°C
Quảng Ninh
32°C
Lào Cai
33°C
Nam Định
34°C
Ninh Bình
34°C
Phú Thọ
33°C
Sơn La
32°C
Thái Bình
34°C
Thanh Hóa
34°C
Tuyên Quang
33°C
Vĩnh Phúc
33°C
Yên Bái
32°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call