Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Đồng Tháp trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Đồng Tháp hiện tại, Dự báo thời tiết Đồng Tháp trong 2 tuần tới
00:00 06/07
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.7°C
沉淀: 5%
湿度: 93%
风向: 西南偏南
风速: 6km/h
01:00 06/07
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 30.6°C
沉淀: 5%
湿度: 94%
风向: 西南
风速: 5km/h
02:00 06/07
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 30.4°C
沉淀: 6%
湿度: 95%
风向: 西南偏南
风速: 5km/h
03:00 06/07
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 30.4°C
沉淀: 9%
湿度: 95%
风向: 西南偏南
风速: 5km/h
04:00 06/07
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 30.3°C
沉淀: 11%
湿度: 96%
风向: 西南偏南
风速: 6km/h
05:00 06/07
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 30°C
沉淀: 11%
湿度: 96%
风向: 西南偏南
风速: 6km/h
06:00 06/07
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 30°C
沉淀: 23%
湿度: 97%
风向: 西南偏南
风速: 6km/h
07:00 06/07
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 32.1°C
沉淀: 37%
湿度: 93%
风向: 西南偏南
风速: 8km/h
08:00 06/07
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 34.2°C
沉淀: 40%
湿度: 87%
风向: 西南
风速: 11km/h
09:00 06/07
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 35.9°C
沉淀: 56%
湿度: 83%
风向: 西南
风速: 13km/h
10:00 06/07
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 37°C
沉淀: 69%
湿度: 78%
风向: 西南
风速: 14km/h
11:00 06/07
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 36.7°C
沉淀: 70%
湿度: 78%
风向: 西南
风速: 15km/h
12:00 06/07
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 36.3°C
沉淀: 70%
湿度: 78%
风向: 西南
风速: 16km/h
13:00 06/07
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 36.7°C
沉淀: 72%
湿度: 77%
风向: 西南偏西
风速: 17km/h
14:00 06/07
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 36.3°C
沉淀: 75%
湿度: 75%
风向: 西南
风速: 17km/h
15:00 06/07
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 35.1°C
沉淀: 39%
湿度: 79%
风向: 西南
风速: 16km/h
16:00 06/07
描述: 局部雷雨
温度: 29°C
感觉像: 34.2°C
沉淀: 33%
湿度: 80%
风向: 西南
风速: 15km/h
17:00 06/07
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 33.1°C
沉淀: 35%
湿度: 81%
风向: 西南
风速: 15km/h
18:00 06/07
描述: 多云
温度: 28°C
感觉像: 32.2°C
沉淀: 24%
湿度: 85%
风向: 西南
风速: 13km/h
19:00 06/07
描述: 多云
温度: 27°C
感觉像: 31.7°C
沉淀: 10%
湿度: 87%
风向: 西南
风速: 11km/h
20:00 06/07
描述: 多云
温度: 27°C
感觉像: 31.5°C
沉淀: 11%
湿度: 89%
风向: 西南
风速: 10km/h
21:00 06/07
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.2°C
沉淀: 11%
湿度: 91%
风向: 西南
风速: 9km/h
22:00 06/07
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 31.1°C
沉淀: 22%
湿度: 92%
风向: 西南
风速: 8km/h
23:00 06/07
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.9°C
沉淀: 22%
湿度: 93%
风向: 西南
风速: 8km/h
00:00 07/07
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.5°C
沉淀: 23%
湿度: 94%
风向: 西南
风速: 7km/h
01:00 07/07
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.5°C
沉淀: 23%
湿度: 94%
风向: 西南
风速: 8km/h
02:00 07/07
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.4°C
沉淀: 24%
湿度: 95%
风向: 西南
风速: 6km/h
03:00 07/07
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30.1°C
沉淀: 20%
湿度: 97%
风向: 西南
风速: 7km/h
04:00 07/07
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 29.8°C
沉淀: 22%
湿度: 97%
风向: 西南
风速: 6km/h
05:00 07/07
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 29.8°C
沉淀: 23%
湿度: 97%
风向: 西南
风速: 6km/h
06:00 07/07
描述: 大部分地区多云
温度: 26°C
感觉像: 30°C
沉淀: 23%
湿度: 97%
风向: 西南
风速: 7km/h
07:00 07/07
描述: 大部分地区多云
温度: 27°C
感觉像: 32°C
沉淀: 23%
湿度: 92%
风向: 西南
风速: 9km/h
08:00 07/07
描述: 局部雷雨
温度: 28°C
感觉像: 34.2°C
沉淀: 33%
湿度: 86%
风向: 西南
风速: 12km/h
09:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 36.1°C
沉淀: 43%
湿度: 79%
风向: 西南偏西
风速: 14km/h
10:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 37.1°C
沉淀: 50%
湿度: 77%
风向: 西南偏西
风速: 16km/h
11:00 07/07
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 36.7°C
沉淀: 62%
湿度: 75%
风向: 西南偏西
风速: 17km/h
12:00 07/07
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 36.8°C
沉淀: 62%
湿度: 75%
风向: 西南偏西
风速: 17km/h
13:00 07/07
描述: 雷雨
温度: 30°C
感觉像: 36.6°C
沉淀: 61%
湿度: 75%
风向: 西南偏西
风速: 18km/h
14:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 35.8°C
沉淀: 54%
湿度: 76%
风向: 西南偏西
风速: 18km/h
15:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 34.8°C
沉淀: 54%
湿度: 77%
风向: 西南偏西
风速: 18km/h
16:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 34°C
沉淀: 35%
湿度: 79%
风向: 西南偏西
风速: 17km/h
17:00 07/07
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 33.1°C
沉淀: 35%
湿度: 81%
风向: 西南偏西
风速: 15km/h
18:00 07/07
描述: 多云
温度: 27°C
感觉像: 32.1°C
沉淀: 24%
湿度: 85%
风向: 西南
风速: 13km/h
19:00 07/07
描述: 多云
温度: 27°C
感觉像: 31.5°C
沉淀: 15%
湿度: 87%
风向: 西南偏西
风速: 10km/h
20:00 07/07
描述: 多云
温度: 27°C
感觉像: 31.1°C
沉淀: 15%
湿度: 90%
风向: 西南
风速: 10km/h
21:00 07/07
描述: 多云
温度: 27°C
感觉像: 30.9°C
沉淀: 15%
湿度: 91%
风向: 西南
风速: 9km/h
22:00 07/07
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 30.9°C
沉淀: 11%
湿度: 92%
风向: 西南
风速: 8km/h
23:00 07/07
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 30.5°C
沉淀: 12%
湿度: 94%
风向: 西南
风速: 7km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
29°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
28°C
Bắc Kạn
27°C
Bắc Ninh
28°C
Cao Bằng
27°C
Hà Giang
28°C
Hà Nam
28°C
Hòa Bình
28°C
Hưng Yên
28°C
Lai Châu
23°C
Lạng Sơn
26°C
Quảng Ninh
28°C
Lào Cai
28°C
Nam Định
27°C
Ninh Bình
29°C
Phú Thọ
28°C
Sơn La
25°C
Thái Bình
29°C
Thanh Hóa
29°C
Tuyên Quang
27°C
Vĩnh Phúc
28°C
Yên Bái
28°C

Thời tiết miền Trung

Đà Nẵng
30°C
Khánh Hòa
29°C
Nghệ An
31°C
Hà Tĩnh
27°C
Phú Yên
29°C
Đăk Lăk
24°C
Đăk Nông
23°C
Gia Lai
22°C
Kon Tum
24°C
Lâm Đồng
18°C
Ninh Thuận
29°C
Quảng Nam
28°C

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call