Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Sơn La trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Sơn La hiện tại, Dự báo thời tiết Sơn La trong 2 tuần tới
01:00 26/03
描述: 大部分地区多云
温度: 22°C
感觉像: 22.2°C
沉淀: 13%
湿度: 95%
风向: 东南
风速: 9km/h
02:00 26/03
描述: 大部分地区多云
温度: 22°C
感觉像: 22.1°C
沉淀: 14%
湿度: 95%
风向: 东南
风速: 10km/h
03:00 26/03
描述: 大部分地区多云
温度: 22°C
感觉像: 22°C
沉淀: 14%
湿度: 95%
风向: 东南
风速: 10km/h
04:00 26/03
描述: 大部分地区多云
温度: 22°C
感觉像: 21.9°C
沉淀: 13%
湿度: 94%
风向: 东南
风速: 9km/h
05:00 26/03
描述: 大部分地区多云
温度: 22°C
感觉像: 21.7°C
沉淀: 12%
湿度: 94%
风向: 东南
风速: 9km/h
06:00 26/03
描述: 大部分地区多云
温度: 21°C
感觉像: 21.3°C
沉淀: 12%
湿度: 93%
风向: 东南
风速: 8km/h
07:00 26/03
描述: 大部分地区多云
温度: 21°C
感觉像: 21.3°C
沉淀: 18%
湿度: 92%
风向: 东南
风速: 9km/h
08:00 26/03
描述: 大部分地区多云
温度: 22°C
感觉像: 22.7°C
沉淀: 24%
湿度: 90%
风向: 东南
风速: 9km/h
09:00 26/03
描述: 多云
温度: 22°C
感觉像: 22.9°C
沉淀: 15%
湿度: 88%
风向: 东南
风速: 11km/h
10:00 26/03
描述: 大部分地区多云
温度: 23°C
感觉像: 23.9°C
沉淀: 11%
湿度: 83%
风向: 东南
风速: 12km/h
11:00 26/03
描述: 大部分地区多云
温度: 24°C
感觉像: 24.7°C
沉淀: 18%
湿度: 79%
风向: 东南偏东
风速: 12km/h
12:00 26/03
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 27.4°C
沉淀: 24%
湿度: 72%
风向: 东南偏东
风速: 11km/h
13:00 26/03
描述: 局部雷雨
温度: 27°C
感觉像: 28.8°C
沉淀: 30%
湿度: 69%
风向: 东南偏东
风速: 10km/h
14:00 26/03
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 29.2°C
沉淀: 19%
湿度: 67%
风向: 东南偏东
风速: 10km/h
15:00 26/03
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 28.9°C
沉淀: 15%
湿度: 66%
风向: 东南偏东
风速: 11km/h
16:00 26/03
描述: 局部多云
温度: 27°C
感觉像: 28.9°C
沉淀: 6%
湿度: 65%
风向: 东南偏东
风速: 12km/h
17:00 26/03
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 27.7°C
沉淀: 8%
湿度: 70%
风向: 东南偏东
风速: 13km/h
18:00 26/03
描述: 大部地区晴朗
温度: 24°C
感觉像: 26.2°C
沉淀: 9%
湿度: 78%
风向: 东南偏东
风速: 12km/h
19:00 26/03
描述: 大部晴朗
温度: 23°C
感觉像: 23.7°C
沉淀: 10%
湿度: 85%
风向: 东南
风速: 12km/h
20:00 26/03
描述: 局部多云
温度: 22°C
感觉像: 22.8°C
沉淀: 12%
湿度: 89%
风向: 东南
风速: 12km/h
21:00 26/03
描述: 局部多云
温度: 21°C
感觉像: 22.2°C
沉淀: 13%
湿度: 92%
风向: 东南
风速: 11km/h
22:00 26/03
描述: 大部分地区多云
温度: 21°C
感觉像: 21.9°C
沉淀: 12%
湿度: 93%
风向: 东南
风速: 10km/h
23:00 26/03
描述: 大部分地区多云
温度: 21°C
感觉像: 21.7°C
沉淀: 12%
湿度: 93%
风向: 东南
风速: 11km/h
00:00 27/03
描述: 大部分地区多云
温度: 20°C
感觉像: 21.4°C
沉淀: 12%
湿度: 95%
风向: 东南
风速: 11km/h
01:00 27/03
描述: 大部分地区多云
温度: 20°C
感觉像: 21.2°C
沉淀: 13%
湿度: 96%
风向: 东南
风速: 11km/h
02:00 27/03
描述: 大部分地区多云
温度: 20°C
感觉像: 21.1°C
沉淀: 13%
湿度: 95%
风向: 东南
风速: 10km/h
03:00 27/03
描述: 大部分地区多云
温度: 20°C
感觉像: 21°C
沉淀: 13%
湿度: 94%
风向: 东南
风速: 10km/h
04:00 27/03
描述: 大部分地区多云
温度: 20°C
感觉像: 21°C
沉淀: 13%
湿度: 94%
风向: 东南
风速: 9km/h
05:00 27/03
描述: 多云
温度: 20°C
感觉像: 20.9°C
沉淀: 13%
湿度: 93%
风向: 东南
风速: 9km/h
06:00 27/03
描述: 多云
温度: 20°C
感觉像: 21°C
沉淀: 15%
湿度: 91%
风向: 东南
风速: 9km/h
07:00 27/03
描述: 多云
温度: 20°C
感觉像: 21.3°C
沉淀: 13%
湿度: 90%
风向: 东南
风速: 9km/h
08:00 27/03
描述: 大部分地区多云
温度: 21°C
感觉像: 21.9°C
沉淀: 11%
湿度: 87%
风向: 东南
风速: 10km/h
09:00 27/03
描述: 大部分地区多云
温度: 22°C
感觉像: 22.8°C
沉淀: 10%
湿度: 84%
风向: 东南
风速: 12km/h
10:00 27/03
描述: 大部分地区多云
温度: 23°C
感觉像: 23.5°C
沉淀: 10%
湿度: 79%
风向: 东南
风速: 13km/h
11:00 27/03
描述: 大部分地区多云
温度: 24°C
感觉像: 24.5°C
沉淀: 8%
湿度: 74%
风向: 东南偏东
风速: 14km/h
12:00 27/03
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 26.9°C
沉淀: 9%
湿度: 68%
风向: 东南偏东
风速: 13km/h
13:00 27/03
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 27.5°C
沉淀: 10%
湿度: 65%
风向: 东南偏东
风速: 12km/h
14:00 27/03
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 28.1°C
沉淀: 16%
湿度: 62%
风向: 东南偏东
风速: 12km/h
15:00 27/03
描述: 局部多云
温度: 26°C
感觉像: 27.5°C
沉淀: 15%
湿度: 65%
风向: 东南偏东
风速: 13km/h
16:00 27/03
描述: 局部多云
温度: 25°C
感觉像: 26.9°C
沉淀: 15%
湿度: 67%
风向: 东南偏东
风速: 13km/h
17:00 27/03
描述: 局部多云
温度: 24°C
感觉像: 24.7°C
沉淀: 13%
湿度: 72%
风向: 东南偏东
风速: 14km/h
18:00 27/03
描述: 局部多云
温度: 23°C
感觉像: 23.4°C
沉淀: 15%
湿度: 79%
风向: 东南
风速: 14km/h
19:00 27/03
描述: 局部多云
温度: 21°C
感觉像: 22.2°C
沉淀: 17%
湿度: 85%
风向: 东南
风速: 14km/h
20:00 27/03
描述: 局部多云
温度: 21°C
感觉像: 21.6°C
沉淀: 18%
湿度: 89%
风向: 东南
风速: 13km/h
21:00 27/03
描述: 大部分地区多云
温度: 20°C
感觉像: 21.4°C
沉淀: 24%
湿度: 91%
风向: 东南
风速: 12km/h
22:00 27/03
描述: 大部分地区多云
温度: 20°C
感觉像: 21.2°C
沉淀: 20%
湿度: 91%
风向: 东南
风速: 11km/h
23:00 27/03
描述: 大部分地区多云
温度: 20°C
感觉像: 21.1°C
沉淀: 19%
湿度: 92%
风向: 东南
风速: 12km/h
00:00 28/03
描述: 多云
温度: 20°C
感觉像: 21°C
沉淀: 15%
湿度: 92%
风向: 东南
风速: 11km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
22°C
Hải Phòng
24°C
Bắc Giang
22°C
Bắc Kạn
19°C
Bắc Ninh
22°C
Cao Bằng
19°C
Hà Giang
23°C
Hà Nam
23°C
Hòa Bình
24°C
Hưng Yên
23°C
Lai Châu
20°C
Lạng Sơn
18°C
Quảng Ninh
23°C
Lào Cai
25°C
Nam Định
23°C
Ninh Bình
23°C
Phú Thọ
23°C
Sơn La
22°C
Thái Bình
23°C
Thanh Hóa
24°C
Tuyên Quang
22°C
Vĩnh Phúc
22°C
Yên Bái
23°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
Zalo me!
Chat and Call