Professional QR code generator tool - FREE

Dự báo thời tiết Hậu Giang trong 48 giờ tới

Xem thêm: Thời tiết Hậu Giang hiện tại, Dự báo thời tiết Hậu Giang trong 2 tuần tới
17:00 22/05
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 32.4°C
沉淀: 44%
湿度: 84%
风向: 西南偏西
风速: 17km/h
18:00 22/05
描述: 雷阵雨
温度: 27°C
感觉像: 31.1°C
沉淀: 36%
湿度: 86%
风向: 西南偏西
风速: 14km/h
19:00 22/05
描述: 多云
温度: 27°C
感觉像: 30.7°C
沉淀: 14%
湿度: 89%
风向: 西南偏西
风速: 11km/h
20:00 22/05
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 30.6°C
沉淀: 14%
湿度: 90%
风向: 西南偏西
风速: 10km/h
21:00 22/05
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 30.2°C
沉淀: 14%
湿度: 91%
风向: 西南偏西
风速: 7km/h
22:00 22/05
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 30.2°C
沉淀: 16%
湿度: 92%
风向: 西南偏西
风速: 7km/h
23:00 22/05
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 30.1°C
沉淀: 22%
湿度: 91%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
00:00 23/05
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.9°C
沉淀: 51%
湿度: 93%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
01:00 23/05
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.9°C
沉淀: 54%
湿度: 93%
风向: 西南偏西
风速: 9km/h
02:00 23/05
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.5°C
沉淀: 53%
湿度: 94%
风向: 西南偏西
风速: 9km/h
03:00 23/05
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.5°C
沉淀: 53%
湿度: 94%
风向: 西南偏西
风速: 11km/h
04:00 23/05
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 29.3°C
沉淀: 47%
湿度: 95%
风向: 西南偏西
风速: 12km/h
05:00 23/05
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 29°C
沉淀: 50%
湿度: 97%
风向: 西南偏西
风速: 12km/h
06:00 23/05
描述: 雷阵雨
温度: 25°C
感觉像: 29.2°C
沉淀: 52%
湿度: 95%
风向: 西南偏西
风速: 11km/h
07:00 23/05
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 30.4°C
沉淀: 59%
湿度: 93%
风向: 西南偏西
风速: 13km/h
08:00 23/05
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 32.8°C
沉淀: 70%
湿度: 87%
风向: 西南偏西
风速: 16km/h
09:00 23/05
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 33.6°C
沉淀: 74%
湿度: 84%
风向: 西南偏西
风速: 18km/h
10:00 23/05
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 34.7°C
沉淀: 83%
湿度: 84%
风向: 西南偏西
风速: 19km/h
11:00 23/05
描述: 雷雨
温度: 29°C
感觉像: 34.5°C
沉淀: 79%
湿度: 84%
风向: 西南偏西
风速: 21km/h
12:00 23/05
描述: 雷雨
温度: 28°C
感觉像: 33.5°C
沉淀: 74%
湿度: 84%
风向: 西南偏西
风速: 21km/h
13:00 23/05
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 33.8°C
沉淀: 50%
湿度: 82%
风向: 西南偏西
风速: 23km/h
14:00 23/05
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 33.9°C
沉淀: 52%
湿度: 81%
风向: 西
风速: 22km/h
15:00 23/05
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 33.9°C
沉淀: 42%
湿度: 79%
风向: 西南偏西
风速: 21km/h
16:00 23/05
描述: 多云
温度: 29°C
感觉像: 33.7°C
沉淀: 23%
湿度: 79%
风向: 西南偏西
风速: 20km/h
17:00 23/05
描述: 多云
温度: 28°C
感觉像: 32.9°C
沉淀: 24%
湿度: 82%
风向: 西
风速: 16km/h
18:00 23/05
描述: 多云
温度: 27°C
感觉像: 31.5°C
沉淀: 24%
湿度: 86%
风向: 西南偏西
风速: 14km/h
19:00 23/05
描述: 局部雷雨
温度: 27°C
感觉像: 30.9°C
沉淀: 32%
湿度: 89%
风向: 西南偏西
风速: 11km/h
20:00 23/05
描述: 多云
温度: 27°C
感觉像: 31°C
沉淀: 22%
湿度: 90%
风向: 西南偏西
风速: 10km/h
21:00 23/05
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 30.6°C
沉淀: 24%
湿度: 90%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
22:00 23/05
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 30.4°C
沉淀: 24%
湿度: 93%
风向: 西南偏西
风速: 6km/h
23:00 23/05
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 30.3°C
沉淀: 24%
湿度: 94%
风向: 西南偏西
风速: 6km/h
00:00 24/05
描述: 局部雷雨
温度: 26°C
感觉像: 30.1°C
沉淀: 32%
湿度: 94%
风向: 西南偏西
风速: 6km/h
01:00 24/05
描述: 局部雷雨
温度: 26°C
感觉像: 30.1°C
沉淀: 31%
湿度: 95%
风向: 西南
风速: 5km/h
02:00 24/05
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.8°C
沉淀: 43%
湿度: 97%
风向: 西南
风速: 6km/h
03:00 24/05
描述: 雷阵雨
温度: 26°C
感觉像: 29.4°C
沉淀: 37%
湿度: 95%
风向: 西南偏西
风速: 7km/h
04:00 24/05
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 29.5°C
沉淀: 24%
湿度: 95%
风向: 西南偏西
风速: 8km/h
05:00 24/05
描述: 多云
温度: 25°C
感觉像: 29.2°C
沉淀: 24%
湿度: 96%
风向: 西南
风速: 7km/h
06:00 24/05
描述: 多云
温度: 26°C
感觉像: 29.4°C
沉淀: 23%
湿度: 96%
风向: 西南
风速: 7km/h
07:00 24/05
描述: 局部雷雨
温度: 27°C
感觉像: 31.5°C
沉淀: 32%
湿度: 91%
风向: 西南
风速: 9km/h
08:00 24/05
描述: 雷阵雨
温度: 28°C
感觉像: 34.4°C
沉淀: 39%
湿度: 85%
风向: 西南偏西
风速: 12km/h
09:00 24/05
描述: 雷阵雨
温度: 29°C
感觉像: 35.7°C
沉淀: 47%
湿度: 81%
风向: 西南偏西
风速: 14km/h
10:00 24/05
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 36.8°C
沉淀: 47%
湿度: 78%
风向: 西南偏西
风速: 15km/h
11:00 24/05
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 37.2°C
沉淀: 48%
湿度: 77%
风向: 西
风速: 17km/h
12:00 24/05
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 37.2°C
沉淀: 53%
湿度: 76%
风向: 西
风速: 19km/h
13:00 24/05
描述: 雷阵雨
温度: 30°C
感觉像: 36.3°C
沉淀: 38%
湿度: 75%
风向: 西
风速: 20km/h
14:00 24/05
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 36.3°C
沉淀: 24%
湿度: 73%
风向: 西
风速: 19km/h
15:00 24/05
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 36.6°C
沉淀: 24%
湿度: 72%
风向: 西
风速: 18km/h
16:00 24/05
描述: 大部分地区多云
温度: 30°C
感觉像: 35.4°C
沉淀: 10%
湿度: 74%
风向: 西
风速: 18km/h

Thời tiết các vùng miền ở Việt Nam

Thời tiết miền Bắc

Hà Nội
26°C
Hải Phòng
27°C
Bắc Giang
27°C
Bắc Kạn
24°C
Bắc Ninh
27°C
Cao Bằng
23°C
Hà Giang
24°C
Hà Nam
27°C
Hòa Bình
25°C
Hưng Yên
27°C
Lai Châu
21°C
Lạng Sơn
24°C
Quảng Ninh
26°C
Lào Cai
25°C
Nam Định
28°C
Ninh Bình
27°C
Phú Thọ
24°C
Sơn La
24°C
Thái Bình
28°C
Thanh Hóa
27°C
Tuyên Quang
24°C
Vĩnh Phúc
24°C
Yên Bái
24°C

Thời tiết miền Trung

Thời tiết miền Nam

Messenger me!
Whatsapp me!
logo-zalo-vector
Zalo me!
Chat and Call